OL52

2. neděle po Narození Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne, / 2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí. / 4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli. / 6. Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne, / 2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí. / 4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli. / 6. Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne, / 2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí. / 4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli. / 6. Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne, / 2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí. / 4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli. / 6. Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne, / 2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí. / 4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli. / 6. Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne, / 2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí. / 4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. / 5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli. / 6. Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. / R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.