OL52

2. neděle po Narození Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

lolemR.Slostavosezimi.a2převalomeme,oru1.Je3zadipona,sla3HosvujSiha,ne,ó*chval4Bohosvévory2.že5nilzpevnalžehtvých5*pobran,v tobě.sytvým6nůmlolemR.Slo7stasevozimi.apře8lomevazeúnal3.Zjed9mutvésy*apo9kojnipšecí.ja10noudrrozkazsvůj4.Se11lenaze11*rychmi,slovo.ježí12hololemR.Slo13stasevozimi.apře14lomevaslovosvé5.Oz15milkony*svékuJa15vi,boraIzeli.přia16žádseným6.Tak17nalnejedlilro17*nesdem:ní.jim18přisválolemR.Slo19stasevozimi.apře20lomeva
lolemR.Slostavosezimi.a2převalomeme,oru1.Je3zadipona,sla3HosvujSiha,ne,ó*chval4Bohosvétvýchrybran,že2.zpev5vonilv tonůmbě.po*žeh6naltvýmsylolemR.Slo7stasevozimi.apře8lomevapozekojnal3.tvé9Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy10janakazzemi,Se4.11svůjrozslohovo.rych*le12žíjelolemR.Slo13stasevozimi.apře14lomevaJavokubovi,5.Ozmil15slosvépřia*své16konyraeIzli.16žádseným6.Tak17nalnejed*nes17dem:ropřiní.jimlil18sválolemR.Slo19stasevozimi.apře20lomeva
lolemR.Slostavosezimi.a2převalomevujHosslapodina,ruza3Je1.me,oSiha,ne,ó*chval4Bohosvétvýchrybran,že2.zpev5vonilv tonůmbě.po*žeh6naltvýmsylolemR.Slo7stasevozimi.apře8lomevapozekojnal3.tvé9Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy10janakazzemi,Se4.11svůjrozslohovo.rych*le12žíjelolemR.Slo13stasevozimi.apře14lomevaJavokubovi,5.Ozmil15slosvéIzraeli.ko*ny16svépřiažádnýmrodem:Tak6.nejed17senalsvápřiní.nes*lil18jimlolemR.Slo19stasevozimi.apře20lomeva
lolemR.Slostavosezimi.a2převalomeslaovujJe1.rume,3zaSiha,Bohoóne,dipona,3Hoschval*svétvýchrybran,že2.zpev5vonilv tonůmbě.po*žeh6naltvýmsylolemR.Slo7stasevozimi.apře8lomevapozekojnal3.tvé9Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy10janakazzemi,Se4.11svůjrozslohovo.rych*le12žíjelolemR.Slo13stasevozimi.apře14lomevaJavokubovi,5.Ozmil15slosvéIzraeli.ko*ny16svépřiažádnýmrodem:Tak6.nejed17senalsvápřiní.nes*lil18jimlolemR.Slo19stasevozimi.apře20lomeva
zivalomemi.sestaloSloR.voapřelemvujHosslapodina,ruza3Je1.me,oSiha,ne,ó*chval4Bohosvétvýchrybran,že2.zpev5vonilv tonůmbě.po*žeh6naltvýmsyzivamelomi.stasevolo7SloR.apřelempozekojnal3.tvé9Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy10janakazzemi,Se4.11svůjrozslohovo.rych*le12žíjezivamelomi.stasevolo13SloR.apřelemvi,bokuJasvé*komilsvé15Oz5.slovoIzerali.a16nypřižádnýmrodem:Tak6.nejed17senalsvápřiní.nes*lil18jimmezivalomi.sestalo19SloR.voapřelem
zivalomemi.sestaloSloR.voapřelemvujHosslapodina,ruza3Je1.me,oSiha,ne,ó*chval4Bohosvétvýchrybran,že2.zpev5vonilv tonůmbě.po*žeh6naltvýmsyzivamelomi.stasevolo7SloR.apřelempozekojnal3.tvé9Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy10janakazzemi,Se4.11svůjrozslohovo.rych*le12žíjezivamelomi.stasevolo13SloR.apřelemvi,bokuJasvé*komilsvé15Oz5.slovoIzerali.a16nypřižádnýmrodem:Tak6.nejed17senalsvápřiní.nes*lil18jimmezivalomi.sestalo19SloR.voapřelem
zivalomemi.sestaloSloR.voapřelemvujHosslapodina,ruza3Je1.me,oSiha,ne,ó*chval4Bohosvétvýchrybran,že2.zpev5vonilv tonůmbě.po*žeh6naltvýmsyzivamelomi.stasevolo7SloR.apřelemjadr*asycí.pšenounimuúZjed3.9tvénalpokojzejeležíslohovo.svůjroz114.Seze*rychmi,kaznazivamelomi.sta