OL52

2. neděle po Narození Páně

Žalm 147

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL52 – Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. – Žalm 147

R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne,

2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě.

R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí.

4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo.

R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli.

6. Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání.

R. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Odpověď: Jan 1,14

Verše: Ž 147

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu