OL520

Pátek 22. týdne 1

Sobota 24. týdne 1

Čtvrtek 8. týdne 2

Čtvrtek 34. týdne 2

Úterý 24. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

stádace,R.Jsmelidjehose.kte4onpadiponu,Ple1.sejte6HosteHo*služnyvšechze6mě,*tí,vstupdostedipo7s ranusos játem!před8hostádace,R.Jsme9lidjehose.kte12onpaHospoženej2.Uz14te,čiunásjedin14*onBůh:lemume,žíanil,15mystádceajsmeje16*lidhostvipaně.jena16hostádace,R.Jsme17lidjehose.kte20onpahobranjete3.Vstup22dodvoříkem,22hos díjedo*vteho,*slalos chva23vem,zpějméhonu!žehnej24jetestádace,R.Jsme25lidjehose.kte28onpadobjedinrý,Ne4.boťHos30podenstvíjeje*homi31losrnapokověčné,31všech*pověrjehonost.32letrstádace,R.Jsme33lidjehose.kte36paon
stádace,R.Jsmelidjehose.kte4onpadiponu,Ple1.sejte6Hossluž*mě,tenyvšech6zedoss ranutí,poHo7dis jáhotem!sote*vstup8předstádace,R.Jsme9lidjehose.kte12onpadinpoHosjeBůh:Uz2.nejte,14žeamymuon*násu15činil,lidjehoaleží15*jsmeme,pahoně.stvistádce16jenastádace,R.Jsme17lidjehose.kte20onpahobranjete3.Vstup22dohojekem,s dí22*dosla*vem,zpěvteřídvo23los chvajméjehonu!žeh24ho,tenejstádace,R.Jsme25lidjehose.kte28onpadobjedinrý,Ne4.boťHos30podenstvíjeje*homi31losrnapokověčné,31všech*pověrjehonost.32letrstádace,R.Jsme33lidjehose.kte36paon
stádace,R.Jsmelidjehose.kte4onpanu,divšechny1.sejPlete6poHosnus radidostí,mě,posluž*6zeteHos jáhotem!sote*vstup8předstádace,R.Jsme9lidjehose.kte12onpadinpoHosjeBůh:Uz2.nejte,14žeamymuon*násu15činil,lidjehoaleží15*jsmeme,pahoně.stvistádce16jenastádace,R.Jsme17lidjehose.kte20onpas díbrankem,Vstup3.te22dojeholořís chvazpěvem,*jedoho23dvohojméjenu!vteho,24sla*nejžehtestádace,R.Jsme25lidjehose.kte28onpadobjedinrý,Ne4.boťHos30podenstvíjeje*homi31losrnapokověčné,31všech*pověrjehonost.32letrstádace,R.Jsme33lidjehose.kte36paon
onpaktece,se.hojeJsmeR.lidastádnyzenu,všechmě,sejteHos6Ple1.dipos ranudidostí,služ*teHo7pos jáhotem!sote*vstup8předonpace,ktese.jeholid9JsmeR.astádonBůh:je*dinnásunejte,14Uz2.Hosžepome,ležíjsme*jehonil,a15čimumypahojestvině.astád16lidnaceonpace,ktese.jeholid17JsmeR.astádkem,s dído*branjetedo22Vstup3.hojevem,sla*lozpěvte23hořís chvadvojméjehonu!žeh24ho,tenejonpace,ktese.jeholid25JsmeR.astád*jerý,hodobmiboťHos30Ne4.dinpoje*poné,všechnasrden31lojevěčstvíhověrjenost.kole32potronpace,ktese.jeholid33JsmeR.astád
onpaktece,se.hojeJsmeR.lidastádnyzenu,všechmě,sejteHos6Ple1.dipos ranudidostí,služ*teHo7pos jáhotem!sote*vstup8předonpace,ktese.jeholid9JsmeR.astádonBůh:je*dinnásunejte,14Uz2.Hosžepome,ležíjsme*jehonil,a15čimumypahojestvině.astád16lidnaceonpace,ktese.jeholid17JsmeR.astádkem,s dído*branjetedo22Vstup3.hojevem,sla*lozpěvte23hořís chvadvojméjehonu!žeh24ho,tenejonpace,ktese.jeholid25JsmeR.astád*jerý,hodobmiboťHos30Ne4.dinpoje*poné,všechnasrden31lojevěčstvíhověrjenost.kole32potronpace,ktese.jeholid33JsmeR.astád
onpaktece,se.hojeJsmeR.lidastádvšechmě,nyzesluž*teHoteHos6Ple1.sejdinu,pohos jápředtesotem!nu7s rapodití,vstup*dosonpace,ktese.jeholid9JsmeR.astádonBůh:je*dinnásunejte,14Uz2.Hosžepome,ležíjsme*jehonil,a15čimumypahojestvině.astád16lidnaceonpace,ktese.jeholid17JsmeR.astádhodo*jekem,dvořídoje22Vstup3.tebrans díhojehotejménejnu!sla*lozpěs chvavem,žehho,vte23onpace,ktese.jeholid25JsmeR.astád*jerý,hodobmiboťHos30Ne4.dinpoje*poné,všechnasrden31lojevěčstvíhověrjenost.kole32potronpace,ktese.jeholid33JsmeR.astád
onpaktece,se.hojeJsmeR.lidastádzevšechnytemě,služ*teHos6Ple1.sejdinu,pohotepředs jásotem!dinu7Hopodostí,vstup*s raonpace,ktese.jeholid9JsmeR.astádnil,násučimuamyžeHos14te,nej2.Uzje*onBůh:dinpojenacepahostvině.me,jsme*15ležíastádholidjeonpace,ktese.jeholid17JsmeR.astádhodo*jekem,dvořídoje22Vstup3.tebrans dího