OL520

Pátek 22. týdne 1

Sobota 24. týdne 1

Čtvrtek 8. týdne 2

Čtvrtek 34. týdne 2

Úterý 24. týdne 2

Žalm 100

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL520 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. – Žalm 100

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hopodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem!

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině.

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu!

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

Odpověď: Ž 100 (99),3c

Verše: Ž 100 (99)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu