OL523

Úterý 23. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

voslaovatR.Budukráže,Boli.můjnaky,voslavat,Bu1.du3okráli,Bomůj3že,tvéjmédu*bu4bitlevenyky.pono4všechvedubulebitKaž2.den5nojmé*a6littvéchváky.všechpo6nyslavovato7duBuR.kráže,Boli.můjna7ky,losmiti3.loMisrd9asho*din,vaje9poHoslásky.a10plHospodinDob4.roti11jesesoucitkevšem11a*tvomiry.mivše12svýslavovato13duBuR.kráže,Boli.můjna13ky,dipone,5.chvá15Hoslí,a*latvojivšechna15tválevebí!zbož16o6.17pravuvylovkráhoství,slá17tvétvéle.*18omluslavovato19duBuR.kráže,Boli.na19můjky,
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjvat,vomůjdu3Bu1.slaolevedubitže,krá3Boli,bu*všechnyky.jmé4tvéponovedubulebitKaž2.den5nojmé*a6littvéchváky.všechpo6nynavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjlosmiti3.loMisrd9asho*din,vaje9poHoslásky.a10plHospodinDob4.roti11jesesoucitkevšem11a*tvomiry.mivše12svýnavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdipone,5.chvá15Hoslí,a*latvojivšechna15tválevebí!zbož16o6.17pravuvylovkráhoství,slá17tvétvéle.*18omlunavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjvat,vomůjdu3Bu1.slaolevedubitže,krá3Boli,bu*všechnyky.jmé4tvéponovedubulebitKaž2.den5nojmé*a6littvéchváky.všechpo6nynavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjlosmiti3.loMisrd9asho*din,vaje9poHoslásky.a10plHospodinDob4.roti11jesesoucitkevšem11a*tvomiry.mivše12svýnavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdipone,5.chvá15Hoslí,a*latvojivšechna15tválevebí!zbož16slátvého6.vypra17vuootvéle.ství,královmlu17*navatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjvat,vomůjdu3Bu1.slaolevedubitže,krá3Boli,bu*všechnyky.jmé4tvéponobitvelea*chválitden5Kaž2.buduvšechnyky.jmé6tvépononavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjtilosjelosrd9Mi3.mialásaplky.podin,sho9*HosvadinkepovšemrotiHos11Dob4.jemitvomisvýry.citsou*12avšesenavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjvšechdine,tvánachválí,155.poHosvelebí!la15jizboža*tvoslátvého6.vypra17vuootvéle.ství,královmlu17*navatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavoBože,můjkráli,o3Bu1.duvovat,slavšechnypoky.velebit4bu*dujménotvébitvelea*chválitden5Kaž2.buduvšechnyky.jmé6tvéponomůjBože,ky,králi.duR.o7BuvatnaslavojetiHospodin,srd9Mi3.lomilosalásplky.*shova10adinkepovšemrotiHos11Dob4.jemitvomisvýry.citsou*12avšesemůjBože,ky,králi.duR.o13Buvatnaslavovšechdine,tvánachválí,155.poHosvelebí!la15jizboža*tvoslátvého6.vypra17vuootvéle.ství,královmlu17*Bomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavoBože,můjkráli,o3Bu1.duvovat,slavšechnypoky.velebit4bu*dujménotvébitvelea*chválitden5Kaž2.buduvšechnyky.jmé6tvéponomůjBože,ky,králi.duR.o7BuvatnaslavojetiHospodin,srd9Mi3.lomilosalásplky.*shova10adinkepovšemrotiHos11Dob4.jemitvomisvýry.citsou*12avšesemůjBože,ky,králi.duR.o13Buvatnaslavovšechdine,tvánachválí,155.poHosvelebí!la15jizboža*tvoslátvého6.vypra17vuootvéle.ství,královmlu17*Bomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavoBože,můjkráli,o3Bu1.duvovat,slavšechnypoky.velebit4bu*dujménotvébitvelea*chválitden5Kaž2.buduvšechny