OL524

Středa 23. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

voslaovatR.Budukráže,Boli.můjnaky,vedubulebitden31.Kažnojmé*a4littvéchváky.všechpo4nyHospoli2.Ve5jechválydina5kevešlivehohod5*jený,stižná.kost6nejeslavovato7duBuR.kráže,Boli.můjna7ky,dipone,3.chvá9Hoslí,a*latvojivšechna9tválevebí!zbož10o4.11pravuvylovkráhoství,slá11tvétvéle.*12omluslavovato13duBuR.kráže,Boli.můjna13ky,lilidi5.byApo15čiu*oci,slátvéo15moříše.vznetvé16šekráje6.Tvé17lovstvíkrálov17všechstvítrtvá*a18davlákoleponí.všechpo18naslavovato19duBuR.kráže,Boli.na19můjky,
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjvedubulebitden31.Kažnojmé*a4littvéchváky.všechpo4nydinpoa2.liVe5Hosjehodlyný,veške5chvánejestižná.hoje*ve6kostlinavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjdipone,3.chvá9Hoslí,a*latvojivšechna9tválevebí!zbož10o4.11pravuvylovkráhoství,slá11tvétvéle.*12omlunavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjličilipo15by5.Auo*ci,sládio15motvéříše.vznetvé16šekrálovjeTvékrá176.stvílovtvávláa*davšechství17konapolení.tr18všechponavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjvedubulebitden31.Kažnojmé*a4littvéchváky.všechpo4nydinpoa2.liVe5Hosjehodlyný,veške5chvánejestižná.hoje*ve6kostlinavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjdipone,3.chvá9Hoslí,a*latvojivšechna9tválevebí!zbož10slátvého4.vypra11vuootvéle.ství,královmlu11*navatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdiliotvébypo15A5.ličiuřívznešeše.ci,o*15motvéslálovkrástvívšechTvé6.králov17jestvítrdavlá17tváa*koponaní.lepo18všechnavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjvedubulebitden31.Kažnypovšechky.litchvá*4tvéanojmékeavešlychváje5Ve2.lipodinHosnekostjestižná.ný,je*5hodvelihonavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjvšechdine,tvánachválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvoslátvého4.vypra11vuootvéle.ství,královmlu11*navatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdiliotvébypo15A5.ličiuřívznešeše.ci,o*15motvéslástvívšechlov6.kráTvélov17stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda18a*potrnavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavobitvelea*chválitden3Kaž1.buduvšechnyky.jmé4tvéponokeavešlychváje5Ve2.lipodinHosnekostjestižná.ný,je*5hodvelihomůjBože,ky,králi.duR.o7Buvatnaslavovšechdine,tvánachválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvoslátvého4.vypra11vuootvéle.ství,královmlu11*můjBože,ky,králi.duR.o13Buvatnaslavootvédimoci,pou15A5.byliličiříšeše.*sláo16vznetvéstvívšechlov6.kráTvélov17stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda18a*potrBomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavobitvelea*chválitden3Kaž1.buduvšechnyky.jmé4tvéponokeavešlychváje5Ve2.lipodinHosnekostjestižná.ný,je*5hodvelihomůjBože,ky,králi.duR.o7Buvatnaslavovšechdine,tvánachválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvoslátvého4.vypra11vuootvéle.ství,královmlu11*můjBože,ky,králi.duR.o13Buvatnaslavootvédimoci,pou15A5.byliličiříšeše.*sláo16vznetvéstvívšechlov6.kráTvélov17stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda18a*potrBomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavobitvelea*chválitden3Kaž1.buduvšechnyky.jmé4tvéponokeavešlychváje5Ve2.lipodinHosnekostje