OL526

Sobota 23. týdne 1

Pondělí 28. týdne 2

Žalm 113

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL526 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! – Žalm 113

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo!

2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky!

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno!

4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem?

6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého.

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

Odpověď: Srov. Ž 113 (112),2

Verše: Ž 113 (112)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu