OL526

Sobota 23. týdne 1

Pondělí 28. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky! / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, * který shlíží dolů na nebe i na zem? / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého. / R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!