OL527

Pondělí 24. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

žedin,poHosžehR.Pobuďnánpěnlivouvy2úmouslyšelbu!2prosvouliprosSlyš1.mouú3pěnlámvo,bu,když3k torucesvékdyžvzta4*jihumuchrámu.muk tvé4svažedin,poHosžehR.Po5buďnánpěnlivouslyvy6úmoušelbu!6prosalamůjpodin7Hos2.jehov ně7štít, +řujepojsemmoc,srdce,7taldoscesrda*topro8chváholím.píssvou8žedin,poHosžehR.Po9buďnánpěnlivouslyvy10úmoušelbu!10prossiloupo3.Hos11jedintouspášti*holi11svédu,mazamu.svésy12pomužehanejsvůj13chraň4.Zalidjea*pasmusvé13tví,dicky!jenes14nažedin,poHosžehR.Po15buďnánpěnlivouslyvy16úmoušelbu!16pros
žedin,poHosžehR.Pobuďnánproslipěnvoubu!slyvyšel2úmouvouliprosSlyš1.mouú3pěnlámvo,bu,když3k torucesvékdyžvzta4*jihumuchrámu.muk tvé4svažedin,poHosžehR.Po5buďnánprosvoulipěnbu!slyvyšel6úmoualamůjpodin7Hos2.jehov ně7štít, +řujepojsemmoc,srdce,7taldoscesrda*topro8chváholím.píssvou8žedin,poHosžehR.Po9buďnánprosvoulipěnbu!slyvyšel10úmoulousvéhoHos3.podin11jesispátousydu,lišti*11zamu.svému12mapožehanejsvůj13chraň4.Zalidjea*pasmusvé13tví,dicky!jenes14nažedin,poHosžehR.Po15buďnánprospěnlivoubu!vysly16šelúmou
žedin,poHosžehR.Pobuďnánproslipěnvoubu!slyvyšel2úmoubu,vouproskdyžúmou3Slyš1.lipěnjihukdyž*vztasvé3vok to,lámchrámumu.ce4k tvérusvamužedin,poHosžehR.Po5buďnánprosvoulipěnbu!slyvyšel6úmouamůjlaštít, +podin7Hos2.jesrdce,dosřu7v něhojetopojsem7talpro*moc,hochválím.cea8srdpíssvoužedin,poHosžehR.Po9buďnánprosvoulipěnbu!slyvyšel10úmoudu,svéholi*štidinpoje11Hos3.lousizapomamu.spásy12toumusvénejžehsvémuchraň4.svůj13Zaalidnesajedic13*paství,ky!je14nažedin,poHosžehR.Po15buďnánprospěnlivoubu!vysly16šelúmou
slyževyšelmoužehnánPoR.din,poHosbuďprosbu!ú2livoupěnbu,vouproskdyžúmou3Slyš1.lipěnjihukdyž*vztasvé3vok to,lámchrámumu.ce4k tvérusvamuslyževyšelmouR.žehPonán5podin,Hosbuďbu!prosú6livoupěnalamůjpodin7Hos2.jehosrdce,7štít, +jev něřutotaljsem*7dosmoc,propohochválím.cea8srdpíssvouslyževyšelmouR.žehPonán9podin,Hosbuďbu!prosú10livoupěnholisvédu,podin11Hos3.sijeloumazamupomu.spá*štitousvésy12nejžehsvémuchraň4.svůj13Zaalidnajeky!dictví,pas*13anesjeslyževyšelmouR.žehPonán15podin,Hosbuďbu!prosú16voupěnli
slyževyšelmoužehnánPoR.din,poHosbuďprosbu!ú2livoupěnbu,vouproskdyžúmou3Slyš1.lipěnjihukdyž*vztasvé3vok to,lámchrámumu.ce4k tvérusvamuslyževyšelmouR.žehPonán5podin,Hosbuďbu!prosú6livoupěnalamůjpodin7Hos2.jehosrdce,7štít, +jev něřutotaljsem*7dosmoc,propohochválím.cea8srdpíssvouslyževyšelmouR.žehPonán9podin,Hosbuďbu!prosú10livoupěnholisvédu,podin11Hos3.sijeloumazamupomu.spá*štitousvésy12munejsvétví,dicchraňsvůjlid13Za4.žehanaky!*jepasa14jenesslyževyšelmouR.žehPonán15podin,Hosbuďbu!prosú16voupěnli
slyževyšelmoužehnánPoR.din,poHosbuďprosbu!ú2livoupěnbu,vouproskdyžúmou3Slyš1.lipěnjihukdyž*vztasvé3vok to,lámchrámumu.ce4k tvérusvamuslyževyšelmouR.žehPonán5podin,Hosbuďbu!prosú6livoupěnmůjlaaštít, +jeHos2.podin7talce,dospojsemmoc,je7v něřusrdhosvoupíslím.chváho8pro*toceasrdslyževyšelmouR.žehPonán9podin,Hosbuďbu!prosú10livoupěnholisvédu,podin11Hos3.sijeloumazamupomu.spá*štitousvésy12munejsvétví,dicchraňsvůjlid13Za4.žehanaky!*jepasa14jenesslyževyšelmouR.žehPonán15podin,Hosbuďbu!prosú16voupěnli
slyževyšelmoužehnánPoR.din,poHosbuďprosbu!ú2livoupěnbu,proskdyžk tomouú3Slyš1.voulipěnsvéhuvztajiruvolám3když*,chrámumu.k tvé4cesvamuslyževyšelmouR.žehPonán5podin,Hosbuďbu!prosú6livoupěnmůjlaaštít, +jeHos2.podin7talce,dospojsemmoc,je7v něřusrdhosvoupíslím.chváho8pro*toceasrdslyževyšelmouR.žehPonán9podin,Hosbuďbu!prosú10livoupěnholisvédu,podin11Hos3.sijeloumazamupomu.spá*štitousvésy12munejsvétví,dicchraňsvůjlid13Za4.žehanaky!*jepasa14jenesslyževyšelmouR.žehPonán15podin,Hosbuďbu!prosú16voupěnli
pěnlivoušelmouúprosbu!nánbuďHospoPoR.žehvydin,slyžekdyžk to,volámúpěn3Slyš1.mouvouproslibu,mumusvachrámu.jihuvztasvé4když*cek tvéru