OL527

Pondělí 24. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám , * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému. / 4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky! / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám , * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému. / 4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky! / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám , * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému. / 4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky! / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám , * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému. / 4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky! / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám , * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému. / 4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky! / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám , * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému. / 4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky! / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám , * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím. / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! / 3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému. / 4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky! / R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!