OL527

Pondělí 24. týdne 1

Žalm 28

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL527 – Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! – Žalm 28

R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

1. Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám, * když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu.

R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

2. Hospodin je má síla a můj štít, + důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím.

R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

3. Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazanému.

4. Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, * pas je a nes je až na věky!

R. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

Odpověď: Ž 28 (27),6

Verše: Ž 28 (27)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu