OL528

Úterý 24. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

četChciR.krásrdce.v netinosvintivos1.O2rotidobnostispraadl2vebě,Hos*tozpíchci2vat,zahrát.chcidipo3ne,rat2.Chci4seuúhonnou,ces4beztoujdeš?přikdy5mněke*čet6kráR.Chcice.srdv ne6tinosvinnostivinChcikrá73.v nečetdosvémmě.ce,srd7ve*předsiočiNe4.posta9vímho.neb10ha*nicčet11kráR.Chcice.srdv ne11tinosvinho5.Kdo12hobližsvémloupová,v skry12tuhubím.to13hoza*čima6.Pyš14ohohonaa14duneshonesu.srd14*tocem,čet16kráR.Chcice.srdv ne16tinosvinhledu7.Svým17kembuzrami,a*byvěrdat17v zesemnou.lipře18vatemvo8.Kdo19čížikrá*mitenbez19honně,úžit.bu20sloudečet21kráR.Chcisrdce.v neti21nosvin
srdvintinosce.kráR.Chciv nečettispraaveO1.dobro2vostivat,tozpí*bě,nos2dlchcitizachcihrát.poHos3ne,dirat2.Chci4seuúhonnou,ces4beztoujdeš?přikdy5mněke*srdtinosvince.krá6R.Chciv nečetnostivinChcikrá73.v nečetdosvémmě.ce,srd7ve*předsiočiNe4.posta9vímho.neb10ha*nicsrdtinosvince.krá11R.Chciv nečetv skryhotuKdo5.své12hobližzahohubím.mloupo12*tová,namaaduho14Pyš6.čioneshoto*nesu.ho14srdcem,srdtinosvince.krá16R.Chciv nečethledatduSvýmzra177.bukema*mi,byvěr17v zesemnou.lipře18vatemvo8.Kdo19čížikrá*mitenbez19honně,úžit.bu20sloudesrdtinosvince.kráR.Chci21v nečet
srdvintinosce.kráR.Chciv nečettispraaveO1.dobro2vostivat,tozpí*bě,nos2dlchcitizachcihrát.poHos3ne,dicesrattouu4se2.Chcikemněpřijdeš?úbezhon4kdy*nou,srdtinosvince.krá6R.Chciv nečetnostivinChcikrá73.v nečetdosvémmě.ce,srd7ve*předsiočiNe4.posta9vímho.neb10ha*nicsrdtinosvince.krá11R.Chciv nečetv skryhotuKdo5.své12hobližzahohubím.mloupo12*tová,namaaduho14Pyš6.čioneshoto*nesu.ho14srdcem,srdtinosvince.krá16R.Chciv nečetvěrhledatzraSvým7.17kemdubulisevamnou.mi,a*17v zepřebyútembezhonně,Kdo8.kráčí19vožisloužit.mi*ten20debusrdtinosvince.kráR.Chci21v nečet
srdvintinosce.kráR.Chciv nečettispraaveO1.dobro2vostivat,tozpí*bě,nos2dlchcitizachcihrát.poHos3ne,dicesrattouu4se2.Chcikemněpřijdeš?úbezhon4kdy*nou,srdtinosvince.krá6R.Chciv nečetnostivinChcikrá73.v nečetdosvémmě.ce,srd7ve*předsiočiNe4.posta9vímho.neb10ha*nicsrdtinosvince.krá11R.Chciv nečetv skryhotuKdo5.své12hobližzahohubím.mloupo12*tová,namaaduho14Pyš6.čioneshoto*nesu.ho14srdcem,srdtinosvince.krá16R.Chciv nečetvěrhledatzraSvým7.17kemdubulisevamnou.mi,a*17v zepřebyútembezhonně,Kdo8.kráčí19vožisloužit.mi*ten20debusrdtinosvince.kráR.Chci21v nečet
srdvintinosce.kráR.Chciv nečetdlspravenostidobroti2O1.tiavoschcidine,hrát.zavat,2chcizpíbě,Hosto*pobeztoucesúhonnou,seu4Chci2.ratjdeš?přikdy5mněke*srdtinosvince.krá6R.Chciv nečetnostivinChcikrá73.v nečetdosvémmě.ce,srd7ve*nic*haočinebho.stapovím9Ne4.předsisrdtinosvince.krá11R.Chciv nečetv skryhotuKdo5.své12hobližzahohubím.mloupo12*tová,namaaduho14Pyš6.čioneshoto*nesu.ho14srdcem,srdtinosvince.krá16R.Chciv nečetvěrhledatzraSvým7.17kemdubulisevamnou.mi,a*17v zepřebyútembezhonně,Kdo8.kráčí19vožisloužit.mi*ten20debusrdtinosvince.kráR.Chci21v nečet
srdvintinosce.kráR.Chciv nečetdlspravenostidobroti2O1.tiavoschcidine,hrát.zavat,2chcizpíbě,Hosto*pobeztoucesúhonnou,seu4Chci2.ratjdeš?přikdy5mněke*srdtinosvince.krá6R.Chciv nečet*vesvémsrdce,domě.kráčetv ne7Chci3.nosvintinic*haočinebho.stapovím9Ne4.předsisrdtinosvince.krá11R.Chciv nečetv skryhotuKdo5.své12hobližzahohubím.mloupo12*tová,naduaho14Pyš6.čimaoneshonesu.hosrd14*tocem,srdtinosvince.krá16R.Chciv nečetvěrhledatzraSvým7.17kemdubulisevamnou.mi,a*17v zepřebyútembezhonně,Kdo8.kráčí19vožisloužit.mi*ten20debusrdtinosvince.kráR.Chci21v nečet
srdvintinosce.kráR.Chciv nečetdlspravenostidobroti2