OL529

Středa 24. týdne 1

Pátek 30. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

jsouVeR.livala.Hosnodipopodisla1.O2Hosvímsrdcemcena2lýmvedlisbo*ve3sprarumážshroní.ivých3vepoHosdi4li2.Vejsou*la,nichovano4všichni,vau5žulumijí.kte5jeříjsou6liR.Vevala.Hos6dinopovznešeleb3.Ve7anostholojenost7jedlve*a8hosprajenaky.nost8stástanomát4.Pa9ukudivy,navil9svémilopo*Hos10jedinrotidobvý.srd10ajsou11liR.Vevala.Hos11dinoposekdohokrm5.Po12těm,daldebulepají,ne*12bostáusmlousvouvu.mato13navatunySvémoc146.čikdyž*du,jimzalsvé14limuhapoteknů.madal15jejsou16liR.Vela.vapoHos16nodi
vanodila.liVeR.poHosjsounadicelým1.slaOvím2poHosspraruvedcemsrdsbo*ve2mážshroní.livých3veidiponovali2.4VeHosjsouvaužunichla,4*ojemiřílují.všich5kteni,vadinola.liVeR.po6Hosjsoujenostjeholebnost7Ve3.ševzneavejehospralo7a*naky.dlnost8stávilnonasvémát4.ku9Pastaujedinmivy,dipo*Hos9rodobavý.tisrdlo10vadinola.liVeR.po11Hosjsouhobosejí,krm5.dal12Pokdotěm,padema*unestá13bulesmlousvouvu.vatto13naunySvémoc146.čikdyž*du,jimzalsvé14limuhapoteknů.madal15jevadinola.R.liVepo16Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsounadicelým1.slaOvím2poHosspraruvedcemsrdsbo*ve2mážshroní.livých3veidiponovali2.4VeHosjsouvaužunichla,4*ojemiřílují.všich5kteni,vadinola.liVeR.po6Hosjsounostšeje3.lebVenost7vzneaje*hoasprajeho7lonastáky.dl8venostsvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomivadinola.liVeR.po11Hosjsouhobosejí,krm5.dal12Pokdotěm,debupastá13u*nelesmlousvouvu.mato13navatunySvémoc146.čikdyž*du,jimzalsvé14limuhapoteknů.madal15jevadinola.R.liVepo16Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsounadicelým1.slaOvím2poHosspraruvedcemsrdsbo*ve2mážshroní.livých3veidiponovali2.4VeHosjsouvaužunichla,4*ojemiřílují.všich5kteni,vadinola.liVeR.po6Hosjsoujehojelonost7aVe3.lebšenostvznestánaky.jehospra8a*dlnostvesvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomivadinola.liVeR.po11Hosjsoují,ne*hoboustádalkrmtěm,12Po5.sekdonasvouvatvu.smloude13lebumatopazalsvémuSvé6.moc14činyutekpojehanů.du,makdyž*14lijimdalvadinola.R.liVepo16Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsoulýmsrdnacecemslavímHos2O1.dipoveshroiní.mážru3sprave*sbolivýchvedla,novanich*ojsou4Ve2.lipodiHosříjektejí.milužu5uvavšichni,vadinola.liVeR.po6Hosjsoujehojelonost7aVe3.lebšenostvznestánaky.jehospra8a*dlnostvesvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomivadinola.liVeR.po11Hosjsoují,ne*hoboustádalkrmtěm,12Po5.sekdonasvouvatvu.smloude13lebumatopazalsvémuSvé6.moc14činyutekpojehanů.du,makdyž*14lijimdalvadinola.R.liVepo16Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsoulýmsrdnacecemslavímHos2O1.dipoveshroiní.mážru3sprave*sbolivýchvedla,novanich*ojsou4Ve2.lipodiHosříjektejí.milužu5uvavšichni,vadinola.liVeR.po6Hosjsoujehojelonost7aVe3.lebšenostvznestánaky.jehospra8a*dlnostvesvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomivadinola.liVeR.po11Hosjsoují,ne*hoboustádalkrmtěm,12Po5.sekdonasvouvatvu.smloude13lebumatopazalsvémuSvé6.moc14činyutekpojehanů.du,makdyž*14lijimdalvadinola.R.liVepo16Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsoulýmsrdnacecemslavímHos2O1.dipoveshroiní.mážru3sprave*sbolivýchvedla,novanich*ojsou4Ve2.lipodiHosříjektejí.milužu5uvavšichni,vadinola.liVeR.po6Hosjsoujehojelonost7aVe3.lebšenostvznestánaky.jehospra8a*dlnostvesvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomivadinola.liVeR.po11Hosjsoují,*hoboneukrmdal12Po5.kdosetěm,nasvoutovatvu.smloubu13stálemadepazalsvémuSvé6.moc14činyutekpojehanů.du,makdyž*14lijimdalvadinola.R.liVepo16Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsoulýmsrdnacecemslavímHos2O1.dipoveshroiní.mážru3sprave*sbolivýchvedla,novanich*ojsou4Ve2.lipodiHosříjektejí.milužu5uvavšichni,vadinola.liVeR.po6Hosjsouje