OL529

Středa 24. týdne 1

Pátek 30. týdne 2

Žalm 111

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL529 – Veliká jsou Hospodinova díla. – Žalm 111

R. Veliká jsou Hospodinova díla.

1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.

2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

R. Veliká jsou Hospodinova díla.

3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky.

4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý.

R. Veliká jsou Hospodinova díla.

5. Pokrm dal těm, kdo se ho bojí, * neustále bude pamatovat na svou smlouvu.

6. Své mocné činy ukázal svému lidu, * když jim dal majetek pohanů.

R. Veliká jsou Hospodinova díla.

Odpověď: Ž 111 (110),2a

Verše: Ž 111 (110)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu