OL530

Čtvrtek 24. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

jsouVeR.livala.HosnodipokourujsouSkut1.kyje2hovedlispravé,věr2ajsouvšechleh*spo3likapřízy,jeny3honaky,vždy,2.pev4nav prav*pro5vedevu.5práajsou6liR.Vevala.Hos6dinoposlalsesvépe7kou3.Vynalnalimusjed7du, +smlouvu;ky7svouleb*sva8veajméno.jeje8hojsou9liR.Vevala.Hos9dinoporostičá4.Po10moudtekdipona:bátje10Hossevšichni,jed11ře*moudnahojechvátakkdo11ní; +činavždy.la11stájsou12liR.Vela.vapoHos12nodi
vanodila.liVeR.poHosjsoujsoukouvěrkyje2Skut1.ruholispo*lehaspra2livé,vedpříhozy,kajsouvšech3jeny*vždy,pronave2.na4pevky,práavu.de5v pravvadinola.liVeR.po6Hosjsousvéslalmu3.kouVype7sekynasvoudu, +7linalsjedveavu;smlou7*svajméhono.leb8jejevadinola.liVeR.po9Hosjsoujetibátsečá4.tek10Porosmoudnařejedpodi10Hosmoud*na:jení; +honi,kdo11všichtakčinavždy.chvála11stávadinola.R.liVepo12Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsoujsoukouvěrkyje2Skut1.ruholehspové,*lispra2alivedpříjehokazy,jsou3nyvšech*vždy,pronave2.na4pevky,práavu.de5v pravvadinola.liVeR.po6Hosjsoumulisvédu, +koupe7Vy3.seslalsmloukysvouvu;nal7sjednahojméjejeno.ave8sva*lebvadinola.liVeR.po9Hosjsoujetibátsečá4.tek10Porosmoudnařejedpodi10Hosmoud*na:jení; +honi,kdo11všichtakčinavždy.chvála11stávadinola.R.liVepo12Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsoujsoukouvěrkyje2Skut1.ruholehspové,*lispra2alivedpříjehokazy,jsou3nyvšech*vždy,pronave2.na4pevky,práavu.de5v pravvadinola.liVeR.po6Hosjsoulisvémudu, +sjedVy3.koupeslalse7vu;smlou*svana7nalkysvoujméhojeno.veleb8ajevadinola.liVeR.po9Hosjsoujetibátsečá4.tek10Porosmoudvšichni,kdodipona:10Hosřemoudjedna*stálanavždy.ní; +jetakčichváho11vadinola.R.liVepo12Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsouaspravěrvé,vedliho1.2Skutkyjekourujsouhopřínyjekazy,lehli3spo*všechjsou*vždy,pronave2.na4pevky,práavu.de5v pravvadinola.liVeR.po6Hosjsoulisvémudu, +sjedVy3.koupeslalse7vu;smlou*svana7nalkysvoujméhojeno.veleb8ajevadinola.liVeR.po9HosjsouseHosjebátpodina:moud4.Počátektiros10takni,kdočiní; +namoud*řejedvšich11nastávždy.hochvá11jelavadinola.R.liVepo12Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsouaspravěrvé,vedliho1.2Skutkyjekourujsouhopřínyjekazy,lehli3spo*všechjsou*vždy,pronave2.na4pevky,práavu.de5v pravvadinola.liVeR.po6Hosjsoulisvémudu, +sjedVy3.koupeslalse7vu;smlou*svana7nalkysvoujméhojeno.veleb8ajevadinola.liVeR.po9HosjsouseHosjebátpodina:moud4.Počátektiros10takni,kdočiní; +namoud*řejedvšich11nastávždy.hochvá11jelavadinola.R.liVepo12Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsouaspravěrvé,vedliho1.2Skutkyjekourujsouhopřínyjekazy,lehli3spo*všechjsou*vždy,pronave2.na4pevky,práavu.de5v pravvadinola.liVeR.po6Hosjsousjednallidu, +nase7Vy3.koupesvémuslaljejejméhono.*svalebvu;7svousmloukyavevadinola.liVeR.po9HosjsouseHosjebátpodina:moud4.Počátektiros10takni,kdočiní; +namoud*řejedvšich11nastávždy.hochvá11jelavadinola.R.liVepo12Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsouaspravěrvé,vedliho1.2Skutkyjekourujsouhopřínyjekazy,lehli3spo*všechjsoudev pravpráavu.4naky,2.pevvždy,pro*navevadinola.liVeR.po6Hosjsousjednallidu, +nase7Vy3.koupesvémuslaljejejméhono.*svalebvu;7svousmloukyavevadinola.liVeR.po9Hosjsoupodina:seHosmoud*řejedmoudtekros10Po4.čájebáttistáholachvávždy.nani,kdovšichna11činí; +takjevadinola.R.liVepo12Hosjsou
vanodila.liVeR.poHosjsouaspravěrvé,vedliho1.2Skutkyjekourujsouhopřínyjekazy,lehli3spo*všechjsoudev pravpráavu.4naky,2.pevvždy,pro*navevadinola.liVeR.po6Hosjsousjednallidu, +nase7Vy3.koupesvémuslaljejejméhono.*svalebvu;7svousmloukyavevadinola.liVeR.po9Hosjsoupodina:seHosmoud*řejedmoudtekros10Po4.čájebáttistáholachvávždy.nani,kdovšichna11činí; +takjevadinola.R.liVepo12Hosjsou

Odpověď: Ž 111 (110),2a

Verše: Ž 111 (110)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu