OL531

Pátek 24. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

chuhoR.Blaveslajeboťjichjechu,v dunebeské.nekrá2stvílovbátzabych1.Proč3mělsekdyž*tí,dnů3těsnešnepřátel,sví4bazlohanaspo5ří2.kte*achlumasvůj5tekjeboství?hatroupřese6chuR.Bla7vehoslajeboťjichjechu,v du7nebeské.nekrá8stvílovbese3.Vždyť9kdosámnizas tovyne9*nepí,kousvékupné.titpla10huBopříjeliš4.naCeži11tavonekdybulive11niká, +byčlo*astade11čit,kyažilvěk12nazkázu.vine12dělchuR.Bla13vehoslajeboťjichjechu,v du13nebeské.nekrá14stvílovžestlise,15boj5.Neje*atevzroszbokdo15nehatdohomu.jema16jeteks sebousize176.nicmře,sestouneve17*nezme,jmění.hos ním18jechuR.Bla19vehoslajeboťjichjechu,v du19nebeské.nekrá20stvílovsvéza7.I21bysikdyliboval:žiho21tavoželit,sis22dou*„Buchvářízadil“,todob22řepokese23ce8.přepřiřína*ktepředsvým23kům,světzříla.ky24unechuR.Bla25vehoslajeboťjichjechu,v du25nebeské.kráne26stvílov
chuhoR.Blaveslajeboťjichjechu,v dunebeské.nekrá2stvílovbátzabych1.Proč3mělsesví*kdyžnešdnů3těstí,přánetel,zlo4bahanaspo5ří2.kte*achlumasvůj5tekjeboství?hatroupřese6chuR.Bla7vehoslajeboťjichjechu,v du7nebeské.nekrá8stvílovbese3.Vždyť9kdosámnizas tovyne9*nepí,kousvékupné.titpla10huBopříjeliš4.naCeži11tavobunedeliká, +11venikdyžilvěknačit,11stabyčloa*zkádělzu.kya12nevichuR.Bla13vehoslajeboťjichjechu,v du13nebeské.nekrá14stvílovžestlise,15boj5.Neje*atevzroszbokdo15nehatdohomu.jema16jeteks sebousize176.nicmře,sestouneve17*nezme,jmění.hos ním18jechuR.Bla19vehoslajeboťjichjechu,v du19nebeské.nekrá20stvílovsvéza7.I21bysikdyliboval:žiho21tavoželit,sis22dou*„Buchvářízadil“,todob22řepokese23ce8.přepřiřínasvýmpřed23*ktekům,světla.neky24zříuchuR.Bla25vehoslajeboťjichjechu,v du25nebeské.kráne26stvílov
v duchu,hoslaBlaR.chuvenestvílovbeské.boťje2nejekrájichzabátdnůProč1.bychse3mělsvítěsneš3*kdyžtí,přátel,zlo4nebahanaspo5ří2.kte*achlumasvůj5tekjeboství?hatroupřese6v duchu,hoBlaR.sla7chuvenestvílovbeské.boťneje8jekrájichbese3.Vždyť9kdosámnizas tovyne9*nepí,kousvékupné.titpla10huBopříjeliš4.naCeži11tavobunedeliká, +11venikdyžilvěknačit,11stabyčloa*zkádělzu.kya12neviv duchu,hoBlaR.sla13chuvenestvílovbeské.boťneje14jekrájichkdozbohatnebojse,15Ne5.žestlijehodojemu.a*vzrostema16jeteknebouvezme,ze6.s se17mře,sinicjmějehoní.sestou18ne*s nímv duchu,hoBlaR.sla19chuvenestvílovbeské.boťneje20jekrájichžisvéhovokdyI7.21byzasichvádoulit,li21tabo„Bu*val:zařeřídil“,sis22žedobtosvýmpředkekům,cese23pře8.popřizřísvětula.řína24kte*nekyv duchu,hoBlaR.sla25chuvenestvílovbeské.boťje26nejekrájich
v duchu,hoslaBlaR.chuvenestvílovbeské.boťje2nejekrájichnešzadnůtěstí,sebych3Proč1.bátmělnebapřátel,*kdyžsví4zlosvůjmanajetekříspo5kte2.haborouhatství?chlua*6přesev duchu,hoBlaR.sla7chuvenestvílovbeské.boťneje8jekrájichnevybekoupí,Vždyť3.nikdo9sesámsvéBohuné.kupzane*s totit10plalilišveká, +niživo11Ce4.najepřítabyčločit,a*věkbu11kdynestadedělzkávizu.12žilnaanekyv duchu,hoBlaR.sla13chuvenestvílovbeské.boťneje14jekrájichkdozbohatnebojse,15Ne5.žestlijehodojemu.a*vzrostema16jeteknebouvezme,ze6.s se17mře,sinicjmějehoní.sestou18ne*s nímv duchu,hoBlaR.sla19chuvenestvílovbeské.boťneje20jekrájichžisvéhovokdyI7.21byzasichvádoulit,li21tabo„Bu*val:zařeřídil“,sis22žedobtosvýmpředkekům,cese23pře8.popřizřísvětula.řína24kte*nekyv duchu,hoBlaR.sla25chuvenestvílovbeské.boťje26nejekrájich
v duchu,hoslaBlaR.chuvenestvílovbeské.boťje2nejekrájichnešzadnůtěstí,sebych3Proč1.bátmělnebapřátel,*kdyžsví4zlosvůjmanajetekříspo5