OL531

Pátek 24. týdne 1

Žalm 49

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL531 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. – Žalm 49

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

1. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel,

2. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou bohatství?

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

3. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné.

4. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

5. Neboj se, jestliže někdo zbohatne * a vzroste majetek jeho domu.

6. Až zemře, nic si s sebou nevezme, * nesestoupí s ním jeho jmění.

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

7. I kdyby si za svého života liboval: * „Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“,

8. přece se připojí ke svým předkům, * kteří na věky neuzří světla.

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Odpověď: Mt 5,3

Verše: Ž 49 (48)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu