OL531

Pátek 24. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 2. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 4. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Neboj se, jestliže někdo zbohatne * a vzroste majetek jeho domu. / 6. Až zemře, nic si s sebou nevezme, * nesestoupí s ním jeho jmění. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. I kdyby si za svého života liboval: * „Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“, / 8. přece se připojí ke svým předkům, * kteří navěky neuzří světla. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 2. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 4. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Neboj se, jestliže někdo zbohatne * a vzroste majetek jeho domu. / 6. Až zemře, nic si s sebou nevezme, * nesestoupí s ním jeho jmění. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. I kdyby si za svého života liboval: * „Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“, / 8. přece se připojí ke svým předkům, * kteří navěky neuzří světla. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 2. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 4. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Neboj se, jestliže někdo zbohatne * a vzroste majetek jeho domu. / 6. Až zemře, nic si s sebou nevezme, * nesestoupí s ním jeho jmění. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. I kdyby si za svého života liboval: * „Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“, / 8. přece se připojí ke svým předkům, * kteří navěky neuzří světla. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 2. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 4. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Neboj se, jestliže někdo zbohatne * a vzroste majetek jeho domu. / 6. Až zemře, nic si s sebou nevezme, * nesestoupí s ním jeho jmění. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. I kdyby si za svého života liboval: * „Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“, / 8. přece se připojí ke svým předkům, * kteří navěky neuzří světla. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 2. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 4. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Neboj se, jestliže někdo zbohatne * a vzroste majetek jeho domu. / 6. Až zemře, nic si s sebou nevezme, * nesestoupí s ním jeho jmění. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. I kdyby si za svého života liboval: * „Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“, / 8. přece se připojí ke svým předkům, * kteří navěky neuzří světla. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.