OL534

Středa 25. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Oslavujte ho před národy, synové Izraele, * neboť vás mezi ně rozptýlil + a tam ukázal svoji vznešenost. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 4. Ctěte ho přede vším, co žije, * protože on je náš Pán a on je náš otec, + on je náš Bůh po všechny věky. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. Bude vás trestat pro vaše nepravosti, * ale smiluje se nad vámi nade všemi / 6. a shromáždí vás ze všech národů, * kdekoli jste byli rozptýleni. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Oslavujte ho před národy, synové Izraele, * neboť vás mezi ně rozptýlil + a tam ukázal svoji vznešenost. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 4. Ctěte ho přede vším, co žije, * protože on je náš Pán a on je náš otec, + on je náš Bůh po všechny věky. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. Bude vás trestat pro vaše nepravosti, * ale smiluje se nad vámi nade všemi / 6. a shromáždí vás ze všech národů, * kdekoli jste byli rozptýleni. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Oslavujte ho před národy, synové Izraele, * neboť vás mezi ně rozptýlil + a tam ukázal svoji vznešenost. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 4. Ctěte ho přede vším, co žije, * protože on je náš Pán a on je náš otec, + on je náš Bůh po všechny věky. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. Bude vás trestat pro vaše nepravosti, * ale smiluje se nad vámi nade všemi / 6. a shromáždí vás ze všech národů, * kdekoli jste byli rozptýleni. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Oslavujte ho před národy, synové Izraele, * neboť vás mezi ně rozptýlil + a tam ukázal svoji vznešenost. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 4. Ctěte ho přede vším, co žije, * protože on je náš Pán a on je náš otec, + on je náš Bůh po všechny věky. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. Bude vás trestat pro vaše nepravosti, * ale smiluje se nad vámi nade všemi / 6. a shromáždí vás ze všech národů, * kdekoli jste byli rozptýleni. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Oslavujte ho před národy, synové Izraele, * neboť vás mezi ně rozptýlil + a tam ukázal svoji vznešenost. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 4. Ctěte ho přede vším, co žije, * protože on je náš Pán a on je náš otec, + on je náš Bůh po všechny věky. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. Bude vás trestat pro vaše nepravosti, * ale smiluje se nad vámi nade všemi / 6. a shromáždí vás ze všech národů, * kdekoli jste byli rozptýleni. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.