OL534

Středa 25. týdne 1

Tob 13

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL534 – Veliký jsi, Hospodine, na věky. – Tob 13

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.

1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává,

2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce.

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.

3. Oslavujte ho před národy, synové Izraele, * neboť vás mezi ně rozptýlil + a tam ukázal svoji vznešenost.

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.

4. Ctěte ho přede vším, co žije, * protože on je náš Pán a on je náš otec, + on je náš Bůh po všechny věky.

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.

5. Bude vás trestat pro vaše nepravosti, * ale smiluje se nad vámi nade všemi

6. a shromáždí vás ze všech národů, * kdekoli jste byli rozptýleni.

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.

7. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.

Odpověď: Tob 13,1b

Verše: Tob 13

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu