OL534

Středa 25. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

jsi,VeR.linaky.Hosdine,poBůhvěčžeh1.Po2najeihoži2vý +onžetokrálov2*proství,losmisevá,tres3asvěpodtí +je4hu2.svrdozevya4šenosvznetí!byhu4svouuženikne5kdo*Nice.jenoutru5hojsi,6liR.Venaky.Hos6ne,dipopředhovuj7sla3.OteraeIzle,dy,ro7nosyzirozvás8boť*nemeulil +ptýtam8ašenost.svozal8vznejijsi,9liR.Venaky.Hos9ne,dipovším,decote4.Ctě10přehotože*proži10je,onajejeon11PánnášnášjeBůhonáš11ontec, +ky.všechpo11nyjsi,12liR.Venaky.Hos12ne,dipostatprode5.Bu13trevásti,vosprava13nešejesele*a14lusmidevšenaminad14mizevásvšech6.a15shromážliko15*kdedů,roleptýni.byjste16rozlijsi,17liR.Venaky.Hos17ne,diponí,levevy18ni7.Všichvovšichnitelebna, +18ševznenost.chvalte18jehoradnechdosho19te*Chvalvetevujho.tia19oslajsi,20liR.Venaky.poHos20ne,di
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3atí +svěa2.husvrje4poddobyhusvou4vyzenežeševznenos4kdo*Nití!horuce.niku5jenoutnadine,ky.liVeR.6Hospojsi,ropředdy,slavuj7O3.hote*boťele,nevásno7syraIzalil +tamzi8merozptýjivznešenost.u8svozalnadine,ky.liVeR.9Hospojsi,živším,coje,hoCtě4.tede10přeanášPánontože11pro*jeonnášjeBůhnášo11jetec, +onky.všechpo11nynadine,ky.liVeR.12Hospojsi,provašeBu5.devás13trestatsmilelupranevos13*ati,deminavšemiseje14nadzevásvšech6.a15shromážliko15*kdedů,roleptýni.byjste16rozlinadine,ky.liVeR.17Hospojsi,lební,vetenivy18Všich7.levojechvaltehona, +18nivšichhovetevzneše18Chval*nost.vujoslateho.rados19dnechatinadine,ky.R.liVe20pojsi,Hos
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3atí +svěa2.husvrje4poddobyhusvou4vyzenežeševznenos4kdo*Nití!horuce.niku5jenoutnadine,ky.liVeR.6Hospojsi,ropředdy,slavuj7O3.hotene*raele,boťnosy7Izaptýlil +tammezi8vásrozjivznešenost.u8svozalnadine,ky.liVeR.9Hospojsi,živším,coje,hoCtě4.tede10přePánnáša*toprože11jeonjeonnášjenáš11onotec, +ky.nypoBůh11všechnadine,ky.liVeR.12Hospojsi,provašeBu5.devás13trestatsmilelupranevos13*ati,deminavšemiseje14nadzevšechrodů,a6.shromáž15vásptýlirozleni.*kokdeli16byjstenadine,ky.liVeR.17Hospojsi,lební,vetenivy18Všich7.levojechvaltehona, +18nivšichvehodnechteše18vzneChvalnost.*vujslateho.dosti19raaonadine,ky.R.liVe20pojsi,Hos
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3avytí +adosvr2.hujesvěpod4ností!vznešeNi*kdohu4zebysvouhorujece.že5neniknoutunadine,ky.liVeR.6Hospojsi,dy,syronovujte7O3.slapředhozirozptýerale,7Izboťnevásme*vznejisvošenost.tam8lil +azalunadine,ky.liVeR.9Hospojsi,živším,coje,hoCtě4.tede10přejeaonnášožeon11pro*tonášPánjenyvšechky.je11tec, +onBůhponášnadine,ky.liVeR.12Hospojsi,šenevapravosti,devás13Bu5.stattreprominanadmidevšesmilelu14a*sejezevšechrodů,a6.shromáž15vásptýlirozleni.*kokdeli16byjstenadine,ky.liVeR.17Hospojsi,tevelebna, +voVšich7.nivyní,le18šenost.hovzneChval*tenichval18všichjeteslavujaoteho.dnech19hovedostiranadine,ky.R.liVe20pojsi,Hos
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3avytí +adosvr2.hujesvěpod4ností!vznešeNi*kdohu4zebysvouhorujece.že5neniknoutunadine,ky.liVeR.6Hospojsi,dy,syronovujte7O3.slapředhozirozptýerale,7Izboťnevásme*vznejisvošenost.tam8lil +azalunadine,ky.liVeR.9Hospojsi,živším,coje,hoCtě4.tede10přejeaonnášožeon11pro*tonášPánjenyvšechky.je11tec, +onBůhponášnadine,ky.liVeR.12Hospojsi,šenevapravosti,devás13Bu5.stattreprominanadmidevšesmilelu14a*sejezevšechrodů,a6.shromáž15vásptýlirozleni.*kokdeli16