OL535

Pátek 25. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

zasevždyťhofejR.Douha,v Bosvéhodubulit,2chváBohoha!svésispa3aletevo +práaže,zjed4Bo1.minejbezprotibožjmise4upřečlo*mulizbav4du,činazloho!lstika5hozasevždyťhofejR.Dou6ha,v Bosvéhodubu7lit,chváhoBoha!svésispa8aletejsivždyť9že,2.Botyzahnal?pročla, +9jsismutvlámu10se*Pročsímtepřílem?tísčet10neněnzasevždyťhofejR.Dou11ha,v Bosvéhodubu12lit,chváhoBoha!svésispa13aletealosvouli3.Seš14světsvévedounost:věr*ty14svatvoutoupřive15adou +nastatvýchnů.horu15doazasevždyťhofejR.Dou16ha,v Bosvéhodubu17lit,chváhoBoha!svésispa18aletemužíolPak4.přis19touk Bopímnaři, +k Bo19hu,kteslavímO*ňuje19pldostí.raBože,můjže!te20ciBorou,zasevždyťhofejR.Dou21ha,v Bosvéhodubu22lit,chváBoha!hosvésispa23alete
zasevždyťhofejR.Douha,v Bosvéhodubulit,2chváBohoha!svésispa3aleteaprávo +uzjedže,4Bo1.minejbeztibožse4jmipřepročlo*mulizbav4du,činazloho!lstika5hozasevždyťhofejR.Dou6ha,v Bosvéhodubu7lit,chváhoBoha!svésispa8aletela, +pročže,vždyť9Bo2.jsitymusímse*zaProč9jsihnal?neněntepřílem?vlá10smutčettíszasevždyťhofejR.Dou11ha,v Bosvéhodubu12lit,chváhoBoha!svésispa13aletealosvouli3.Seš14světsvévenost:věr14*tytvounasvaapři15douvedou +tvýchstadonů.ho15touaruzasevždyťhofejR.Dou16ha,v Bosvéhodubu17lit,chváhoBoha!svésispa18aletemužíolPak4.přis19touk Bopímnaplři, +k Bo19ktehu,slavímciraje19ňutí.O*dosBomůjže!terou,20že,BozasevždyťhofejR.Dou21ha,v Bosvéhodubu22lit,chváBoha!hosvésispa23alete
zasevždyťhofejR.Douha,v Bosvéhodubulit,2chváBohoha!svésispa3aleteaprávo +uzjedže,4Bo1.minejbeztibožse4jmipřepročlo*mulizbav4du,činazloho!lstika5hozasevždyťhofejR.Dou6ha,v Bosvéhodubu7lit,chváhoBoha!svésispa8aletela, +pročže,vždyť9Bo2.jsitymusímse*zaProč9jsihnal?neněntepřílem?vlá10smutčettíszasevždyťhofejR.Dou11ha,v Bosvéhodubu12lit,chváhoBoha!svésispa13aletevěrasvounost:svéli14Seš3.losvětvedou +přina15ty*douavetvýchstaadonů.svatou15tvouruhozasevždyťhofejR.Dou16ha,v Bosvéhodubu17lit,chváhoBoha!svésispa18aletemužíolPak4.přis19touk Bopímnaplři, +k Bo19ktehu,slavímciraje19ňutí.O*dosBomůjže!terou,20že,BozasevždyťhofejR.Dou21ha,v Bosvéhodubu22lit,chváBoha!hosvésispa23alete
dusechváhobulit,fejv BoR.Douha,zavždyťsvéBohoaha!svéhospa3tesileujmiasezjednej4Bo1.že,právo +midu,mulizbav*ti4přeprobožbezzlohoačinho!ka5člolstiduchváhobuselit,v Bofej6DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé8spatesilela, +pročže,vždyť9Bo2.jsitymusímse*zaProč9jsihnal?neněntepřílem?vlá10smutčettísduchváhobuselit,v Bofej11DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé13spatesilevěrasvounost:svéli14Seš3.losvětvedou +přina15ty*douavetvýchstaadonů.svatou15tvouruhoduchváhobuselit,v Bofej16DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé18spatesileolmuři, +Pak4.přistoupím19k Božíňujepltí.radoskte19k Bohu,naže,můjBoBože!vím20O*slaterou,ciduchváhobuselit,v Bofej21DouR.vždyťha,zasvéhoBoaha!hospa23svétesile
dusechváhobulit,fejv BoR.Douha,zavždyťsvéBohoaha!svéhospa3tesileujmiasezjednej4Bo1.že,právo +midu,mulizbav*ti4přeprobožbezzlohoačinho!ka5člolstiduchváhobuselit,v Bofej6DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé8spatesilejsila, +pročzahnal?vždyťty9Bo2.že,jsitísněnnečetpřítelem?musím10Proč*sevlásmutduchváhobuselit,v Bofej11DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé13spatesilevěrasvounost:svéli14Seš3.losvětvedou +přina15ty*douavetvýchstaadonů.svatou15tvouruhoduchváhobuselit,v Bofej16DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé18spatesileolři, +muk Botoupřis4.pím19Pakžík Boradosňutí.jeslaO*19hu,ktenaplmůjBoBože,že!ci20vímrou,teduchváhobuselit,v Bofej21DouR.vždyťha,zasvéhoBoaha!hospa23svétesile
dusechváhobulit,fejv BoR.Douha,zavždyťsvéBohoaha!svéhospa3tesileujmiasezjednej4Bo1.že,právo +midu,mulizbav*ti4přeprobožbezzlohoačinho!ka5člolstiduchváhobuselit,v Bofej6DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé8spatesilejsila, +pročzahnal?vždyťty9Bo2.že,jsitísněnnečetpřítelem?musím10Proč*sevlásmutduchváhobuselit,v Bofej11DouR.vždyťha,zahosvéBoaha!hosvé13spatesilevetynost:*douasvětlo14svéli3.Sešsvouvěraadohorunů.statvýchdou +na15přivesvatoutvouduchvá