OL537

Pondělí 26. týdne 1

Úterý 18. týdne 2

Žalm 102

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL537 – Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě. – Žalm 102

R. Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě.

1. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu,

2. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě.

3. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou.

R. Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě.

4. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina.

5. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem,

6. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti.

R. Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě.

7. Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí * a jejich potomstvo potrvá před tebou,

8. aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno * a jeho chválu v Jeruzalémě,

9. když se spolu sejdou národy a království, * aby sloužily Hospodinu.

R. Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě.

Odpověď: Ž 102 (101),17

Verše: Ž 102 (101)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu