OL537

Pondělí 26. týdne 1

Úterý 18. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vudinznoR.Hospoón,jeSizbuduslásvévevě.ob2sejedouctítha1.Po3bupodiHosne,jmétvé3no,lo*a4nikrávšichslávu,ze4tvouvuzno2.5podinHos*ón,seduzbu5Sijeslásvévě.obje6velitk mod3.Sklo7sea*nepopušo7nýchprosjichbou.nehrd8jevuznodin9HosR.poSión,je9zbuduslásvévě.veob10sejepsánoje4.Kéž11zatokoleponí,příšpro11by*a12doubudipona.chvárod12Hoslildlshléze5.boťNeHos13dinpotysvaně,vznesvé13šenabezem,pa*po14třilz nezařekjatců,a6.bysly15šeldilboodvy16by*asvok smrti.zesou16vuznodin17HosR.poSión,je17zbuduslásvévě.veob18seježebslu19no7.Sytvýchv bezletpečíbu19byddoustvotom*a20jichpojetepředbou,po20trnaliSihlá21by8.asanodivoónu21poHoschváhoje*ajmé21nozamě,v Jelu22rudousejspo23se9.kdyžlu*ství,alovbydyro23kráadiponu.žislou24Hoslyvuznodin25HosR.poSión,je25zbudusvéslávevě.ob26seje
Sijeduón,poR.Hoszbuvuznodinslásvévevě.ob2sejetvéctítjméno,1.haPo3doubunikrávšich*apoHos3ne,dislátvouvu,lo4zevuzbuznoHos52.dinposeob*jeduón,5Sislásvévě.je6veopušných3.Sklose7litk modjichprosjebou.a*nepo8nehrddujeSión,poR.Hos9vuznodinzbuslásvévě.veob10sejepronopříšje4.to11Kéžpsázadoubukopole11by*aní,podiHosna.rod12lilchvádlshléze5.boťNeHos13dinpotysvaně,vznesvé13šenabezem,pa*po14třilz nezařekjatců,a6.bysly15šeldilboodvy16by*asvok smrti.zesou16dujeSión,poR.Hos17vuznodinzbuslásvévě.veob18seježebbuno19Sy7.slutvýcha*pečíjejichdoubyd19v bezletpředtrtebou,tom20popostvoónaSinubyhlá21a8.lisanojméa*jehodiHospovo21nozamě,chválu22ruv Jedousejspo23se9.kdyžlu*ství,alovbydyro23kráadiponu.žislou24HoslydujeSión,poR.Hos25vuznodinzbusvéslávevě.ob26seje
Sijeduón,poR.Hoszbuvuznodinslásvévevě.ob2sejetvéctítjméno,1.haPo3doubunikrávšich*apoHos3ne,dislátvouvu,lo4zezbuvuduje2.Hospo5znodinsvéslávevě.*ón,5Sijeseobopušných3.Sklose7litk modjichprosjebou.a*nepo8nehrddujeSión,poR.Hos9vuznodinzbuslásvévě.veob10sejepronopříšje4.to11Kéžpsázadoubukopole11by*aní,podiHosna.rod12lilchvádlshléze5.boťNeHos13dinpotysvaně,vznesvé13šenabezem,pa*po14třilz nejatců,zařeka*byslyby15a6.šelk smrsouzeti.svobo16vyoddildujeSión,poR.Hos17vuznodinzbuslásvévě.veob18seježebbuno19Sy7.slutvýcha*pečíjejichdoubyd19v bezletpředtrtebou,tom20popostvoónuSiHosbyhlá21a8.linasanoa*jehodi21povojménozamě,chválu22ruv Jedousejspo23se9.kdyžlu*ství,alovbydyro23kráadiponu.žislou24HoslydujeSión,poR.Hos25vuznodinzbusvéslávevě.ob26seje
Sijeduón,poR.Hoszbuvuznodinslásvévevě.ob2sejeno,Hostvéjméne,podihabu3Po1.ctítdoutvouzeslávu,*všichani4králodujezbuSión,2.Hospo5dinvuznoslávesvévě.obse6*jeopušných3.Sklose7litk modjichprosjebou.a*nepo8nehrddujeSión,poR.Hos9vuznodinzbuslásvévě.veob10sejepopropříšní,koletojeza11Kéž4.nopsálilHosrodchvápodina.dou*abybu12svévznezešeHospo13Ne5.boťshlédldinbenaz nezem,ně,ty13svapotřilpa*aců,jat*zabyvybysly15a6.šelřekk smrzeti.bodil16svosouoddujeSión,poR.Hos17vuznodinzbuslásvévě.veob18seježebbuno19Sy7.slutvýcha*pečíjejichdoubyd19v bezletpředtrtebou,tom20popostvoónuSiHosbyhlá21a8.linasanoa*jehodi21povojménozamě,chválu22ruv Jerodyasespo23když9.dousejluHoslyžidiponu.ství,lova23*krásloubydujeSión,poR.Hos25vuznodinzbusvéslávevě.ob26seje
Sijeduón,poR.Hoszbuvuznodinslásvévevě.ob2sejeno,Hostvéjméne,podihabu3Po1.ctítdoutvouzeslávu,*všichani4králodujezbuSión,2.Hospo5dinvuznoslávesvévě.obse6*jeopušných3.Sklose7litk modjichprosjebou.a*nepo8nehrddujeSión,poR.Hos9vuznodinzbuslásvévě.veob10seje