OL538

Úterý 26. týdne 1

Žalm 87

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL538 – Hospodin je s námi. – Žalm 87

R. Hospodin je s námi.

1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.

2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží!

R. Hospodin je s námi.

3. Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, * ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií; + i ti se tam narodili.

4. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

R. Hospodin je s námi.

5. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“

6. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“

R. Hospodin je s námi.

Odpověď: Zach 8,23

Verše: Ž 87 (86)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu