OL538

Úterý 26. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

mi.s nájeHosR.dinpoluje,po1.Hos2midinsvanatýchzaco2žillobrájeluho2rách,*mivšechnadnaSiny3nuósídla.kuJa3vabotoo2.Slav4seciBotoží!pravy4*měsjí,vumi.s nájeHos6dinpoR.ihabtu7poč3.PřiRactitele,mebel7svézisko,tínTyFi8i*bališitis Eruspií; +8tiorodili.se8natamseřekSi4.O9nuójako(+)ne:den9„Jenadil,rov němdru9semu*sám10chovaSvrklad.“pevdal10mi.s nájeHos11dinpoR.šedodin12po5.Hosza„Ti*dů:rotohykni12diroli.“tamse13nazpídouvat:ci14tan6.Přibuspána*„Všech15lazřídbě.“sy15v tojsoumi.s nájeHosR.16podin
mi.s nájeHosR.dinpocoje,zapodin2Hos1.lumihotýchrách,žillo2svananuSiónadluje3mi*nybrásídvala.naJa3všechkubotoo2.Slav4seciBotoží!pravy4*měsjí,vumi.s nájeHos6dinpoR.ibel3.počPřitu7habRale,ba*teizime7ctisvés Erustiolištín8Fisko,Tynatamrodili.i8pií; +setine:řek(+)4.SiOó9senusev němdenja9„JekodruvachoSvrdil,rona*sám9klad.“dalmu10pevmi.s nájeHos11dinpoR.šedodin12po5.Hosza„Ti*dů:rotohykni12diroli.“tamse13nazpídouvat:ci14tan6.Přibuspána*„Všech15lazřídbě.“sy15v tojsoumi.s nájeHosR.16podin
mi.s nájeHosR.dinpocoje,zapodin2Hos1.lumihotýchrách,žillo2svananuSiónadluje3mi*nybrásídvala.naJa3všechkubotoo2.Slav4seciBotoží!pravy4*měsjí,vumi.s nájeHos6dinpoR.ibel3.počPřitu7habRale,ba*teizime7ctisvés Erustiolištín8Fisko,Tynatamrodili.i8pií; +setine:řek(+)4.SiOó9senusev němdenja9„JekodruvachoSvrdil,rona*sám9klad.“dalmu10pevmi.s nájeHos11dinpoR.knišedohypodin12Hos5.zarotamnadili.“rodů:„Ti*12tosevat:zpí*„Všechnacitan14Při6.doubuv tojsoubě.“la15zřídspásymi.s nájeHosR.16podin
mi.s nájeHosR.dinpocoje,zapodin2Hos1.lumihotýchrách,žillo2svananuSiónadluje3mi*nybrásídvala.naJa3všechkubotoo2.Slav4seciBotoží!pravy4*měsjí,vumi.s nájeHos6dinpoR.belimepočtu7Při3.habRatínFilišsko,Tyctitezisvéibale,7*tamnaseli.roditio8russ Eitipií; +den(+)„Jejakoónu9O4.Siřekne:sedil,rosám*Svrchose9druv němnaklad.“mu10vadalpevmi.s nájeHos11dinpoR.knišedohypodin12Hos5.zarotamnadili.“rodů:„Ti*12tosevat:zpí*„Všechnacitan14Při6.doubuv tojsoubě.“la15zřídspásymi.s nájeHosR.16podin
mi.s nájeHosR.dinpozaje,colodinpo2Hos1.lumijebrárách,mi*lunysva2žilnahotýchvakubosídla.nunad3SiónaJavšechtoo2.Slav4seciBotoží!pravy4*měsjí,vumi.s nájeHos6dinpoR.belimepočtu7Při3.habRalištíniFisko,cti7zisvéle,*batetamnatiseli.rodis E8Tyruspií; +tioi„Jene:(+)denjanuO4.Sióřekse9dil,narosám*Svrchodru9kov němseklad.“mu10vadalpevmi.s nájeHos11dinpoR.knišedohypodin12Hos5.zarotamnadili.“rodů:„Ti*12tosevat:zpí*„Všechnacitan14Při6.doubuv tojsoubě.“la15zřídspásymi.s nájeHosR.16podin
mi.s nájeHosR.dinpocoje,zapodin2Hos1.lumihotýchrách,žillo2svananuSiónadluje3mi*nybrásídvala.naJa3všechkubotoo2.Slav4seciBotoží!pravy4*měsjí,vumi.s nájeHos6dinpoR.belimepočtu7Při3.habRalištíniFisko,cti7zisvéle,*batetamnatiseli.rodis E8Tyruspií; +tioi„Jene:(+)denjanuO4.Sióřekse9dil,narosám*Svrchodru9kov němseklad.“mu10vadalpevmi.s nájeHos11dinpoR.knišedohypodin12Hos5.zarotamnadili.“rodů:„Ti*12tosevat:zpí*„Všechnacitan14Při6.doubuv tojsoubě.“la15zřídspásymi.s nájeHosR.16podin
mi.s nájeHosR.dinpozacoložilpodin2Hos1.je,lumibránylujeSitých2nasvarách,mi*hovakubosídla.nad3ónuJavšechnají,vutoměs*vypraží!Bocise4Slav2.toomi.s nájeHos6dinpoR.belimepočtu7Při3.habRalištíniFisko,cti7zisvéle,*batetamnatiseli.rodis E8Tyruspií; +tioi„Jene:(+)denjanuO4.Sióřekse9dil,narosám*Svrchodru9kov němseklad.“mu10vadalpevmi.s nájeHos11dinpoR.knišedohypodin12Hos5.zarotamnadili.“rodů:„Ti*12tosevat:zpí*„Všechnacitan14Při6.doubuv tojsoubě.“la15zřídspásymi.s nájeHosR.16podin
mi.s nájeHosR.dinpozacoložilpodin2Hos1.je,lumibránylujeSitých2nasvarách,mi*hovakubosídla.nad3ónuJavšechnají,vutoměs*vypraží!Bocise4Slav2.toomi.