OL539

Středa 26. týdne 1

Pátek 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ane,PaVyR.nás,slyšnás.boď2svovylónských,řek1.U3bybaliajsmetamda3sejsmevzpokaplakdyž3li, +*ón.NaSivrna3nalijsmejezatoby4krahotecisvéry.si4liane,PaR.Vy5slyšnás,nás.boď6svovynásžáboť2.Ne7odtamkdoti,náslida7píssunásžovleod7kdokli, +odlinásvali,7dažánámtevejdost:ra7*„Zpípísskýchní!“size8ónane,PaR.Vy9slyšnás,nás.boď10svovyhlimoJak11chomby3.nodivuzpívat11poHoscimizí?seň11v ze*tebebych4.Kdy13namělruJezazapo13nout,me*mi13me,ce!vizchro14pramneane,PaR.Vy15slyšnás,nás.boď16svovyzykpřise5.17jamije*tru,stlile17k pavzponebenu,menaže18teJenost6.když19dámpřednepřed*mukažzaru19dostí.dou20rasvouane,PaR.Vy21slyšnás,nás.boď22svovy
ane,PaVyR.nás,slyšnás.boď2svovylónských,řek1.U3bybaliajsmetamda3sejsmevzpokaplakdyž3li, +*ón.NaSivrna3nalijsmejezatoby4krahotecisvéry.si4liane,PaR.Vy5slyšnás,nás.boď6svovynásžáboť2.Ne7odtamkdoti,náslida7píssunásžovleod7kdokli, +odlinásvali,7dažánámtevejdost:ra7*„Zpípísskýchní!“size8ónane,PaR.Vy9slyšnás,nás.boď10svovyhlimoJak11chomby3.nodivuzpívat11poHoscimizí?seň11v ze*zabepo4.bychKdyměl13tenazame,menout,13ruJevice!prami*14mnezchroane,PaR.Vy15slyšnás,nás.boď16svovyzykpřise5.17jamije*tru,stlile17k pavzponebenu,menaže18teJenost6.když19dámpřednemuru19zadosrasvoutí.předkaž20*douane,PaR.Vy21slyšnás,nás.boď22svovy
svoboďvynás.slyšR.Vyane,nás,Pajsmeských,tamsebařek3U1.lónbyjsmeli, +kdyžvzpolia3dakaplabytovrhonali3Sión.na*Nasvécisilitery.jejsme4krazasvoboďvynás.VyR.slyš5Pane,anás,lipísdaboťtam7Ne2.násžáodnáskli, +kdosukdonás7ti,vleodnásralioddost:vali,7žodažáskýchpísónní!“vejtesi8„Zpí*zenámsvoboďvynás.VyR.slyš9Pane,anás,HoszpívatpobyJak3.11chomhlimocimiv ze*zí?no11vudiseňzabepo4.bychKdyměl13tenazame,menout,13ruJevice!prami*14mnezchrosvoboďvynás.VyR.slyš15Pane,anás,k paletru,semi175.zykjapřinebevzpomenu,*stliježe18tenaruJezakdyž6.ne19nostpředdámrasvoudoudostí.mu19kažpřed*svoboďvynás.slyšR.Vy21ane,nás,Pa
svoboďvynás.slyšR.Vyane,nás,Pajsmeských,tamsebařek3U1.lónbyjsmeli, +kdyžvzpolia3dakaplabytovrhonali3Sión.na*Nasvécisilitery.jejsme4krazasvoboďvynás.VyR.slyš5Pane,anás,lipísdaboťtam7Ne2.násžáodnáskdosužonás7ti,kdovlekli, +odranásoddost:li,žá7validaskýchpísónní!“vejtesi8„Zpí*zenámsvoboďvynás.VyR.slyš9Pane,anás,HoszpívatpobyJak3.11chomhlimocimiv ze*zí?no11vudiseňmezaponout,JenaKdy4.bychmělbete13mnepramizchrovice!za13ru*me,svoboďvynás.VyR.slyš15Pane,anás,k paletru,semi175.zykjapřinebevzpomenu,*stliježe18tenaruJezakdyž6.ne19nostpředdámrasvoudoudostí.mu19kažpřed*svoboďvynás.slyšR.Vy21ane,nás,Pa
svoboďvynás.slyšR.Vyane,nás,Pajsmeských,tamsebařek3U1.lónbyjsmekdyžvzpoa3dalikali, +plahobytokralina3naNa*Sivrón.cisvélitery.jsmeza4jesisvoboďvynás.VyR.slyš5Pane,anás,lipísdaboťtam7Ne2.násžáodnáskdosužonás7ti,kdovlekli, +odranásoddost:li,žá7validaskýchpísónní!“vejtesi8„Zpí*zenámsvoboďvynás.VyR.slyš9Pane,anás,HospovatdiJak3.bychommo11hlizpíciv ze*mizí?vu11noseňmezaponout,JenaKdy4.bychmělbete13mnepramizchrovice!za13ru*me,svoboďvynás.VyR.slyš15Pane,anás,k paletru,semi175.zykjapřinebevzpomenu,*stliježe18tenaruJezakdyž6.ne19nostpředdámrasvoudoudostí.mu19kažpřed*svoboďvynás.slyšR.Vy21ane,nás,Pa
svoboďvynás.slyšR.Vyane,nás,Pajsmeských,tamsebařek3U1.lónbyjsmekdyžvzpoa3dalikali, +plahobytokralina3naNa*Sivrón.cisvélitery.jsmeza4jesisvoboďvynás.VyR.slyš5Pane,anás,lipísdaboťtam7Ne2.násžáodnáskdosužonás7ti,kdovlekli, +odranásoddost:li,žá7validaskýchpísónní!“vejtesi8„Zpí*zenámsvoboďvynás.VyR.slyš9Pane,anás,HospovatdiJak3.bychommo11hlizpíciv ze*mizí?vu11noseňmezaponout,JenaKdy4.bychmělbete13mnepramizchrovice!za13ru*me,svoboďvynás.VyR.slyš15Pane,anás,k paletru,semi175.zykjapřinebevzpomenu,*stliježe18tenaruJezakdyž6.