OL54

Týden před Zjevením Páně (3. ledna)

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL54 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. – Žalm 98

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci.

2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha.

4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte!

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu,

6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem!

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Odpověď: Ž 98 (97),3c

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu