OL54

Týden před Zjevením Páně (3. ledna)

ZvětšitZmenšitResetovat

čikonnyzřeR.UnyvšechlyšeBohoha.zespánasunonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvujelemho2.těz5jestvíhosvapravi5*jece,ne.me6rahočikonnyR.U7nyvšechzřelyšehoBoha.zespá7nasučikonnyU3.zře9nyvšechlynasuze9*spáha.še10Bohonu,disej4.11Hospotedujte*ranyvšechze11mě,ahrejte!plese,12tesejčikonnyR.U13nyvšechzřelyšehoBoha.zespá13nasucitenanuru,Hrej5.teHos15dipos doaprote16ci*naruvu,vo16zpědemtrublua6.za17hohlatesejro17*hů,diponem!krápřed18HoslemčikonnyR.U19nyvšechzřelyBošehoha.spá19zenasu
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenanonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvuprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenazenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10ševšechnu,ny4.sej11tediHospose,tedujmě,ze11*rahrejte!asejple12tezenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenacitenanuru,Hrej5.teHos15dipos doaprote16ci*naruvu,vo16zpědemhů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkrázenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šena
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenanonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvuprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenazenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10šenyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,zenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenaru,na*citeciteHospo15Hrej5.nunadizpědemvovu,ru16atepros dohů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkrázenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šena
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenavounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinuvuhodci.uči4ne*boťponildiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenazenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10šenyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,zenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenaru,na*citeciteHospo15Hrej5.nunadizpědemvovu,ru16atepros dohů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkrázenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šena
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenavounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinuvuhodci.uči4ne*boťponildiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenazenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10šenyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,zenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenaru,na*citeciteHospo15Hrej5.nunadizpědemvovu,ru16atepros dohů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkrázenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šena
šehoBosunaha.všechnykonUR.zřelyzečispányseň,voune*boťvejteHosno3poZpí1.nudihodci.nil4učidivupoprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*ješehoBospásunaha.lyvšechnykon7UR.zřenyzečizenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10šenyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,šehoBospásunaha.lyvšechnykon13UR.zřenyzečiru,na*citeciteHospo15Hrej5.nunadizpědemvovu,ru16atepros dohů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkrášehoBosunaha.lyvšechnykonspá19UR.zřezenyči
šehoBosunaha.všechnykonUR.zřelyzečispányseň,voune*boťvejteHosno3poZpí1.nudihodci.nil4učidivupoho*jesvahorane.melemjestvítězje2.vice,5prahošehoBospásunaha.lyvšechnykon7UR.zřenyzečišeho*spánasuBoha.nyvšechkon9zřely3.Unyzeči