OL540

Pátek 26. týdne 1

Čtvrtek 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 1. Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví, * poskvrnili tvůj svatý chrám, + Jeruzalém proměnili v trosky. / 2. Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu, * těla tvých zbožných divoké zvěři. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 3. Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma, * nebylo, kdo by je pohřbil. / 4. Jsme vydáni pohaně svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí. / 5. Jak dlouho, Hospodine? (+) Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorlení jako oheň? / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 6. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní! / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 7. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 1. Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví, * poskvrnili tvůj svatý chrám, + Jeruzalém proměnili v trosky. / 2. Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu, * těla tvých zbožných divoké zvěři. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 3. Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma, * nebylo, kdo by je pohřbil. / 4. Jsme vydáni pohaně svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí. / 5. Jak dlouho, Hospodine? (+) Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorlení jako oheň? / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 6. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní! / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 7. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 1. Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví, * poskvrnili tvůj svatý chrám, + Jeruzalém proměnili v trosky. / 2. Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu, * těla tvých zbožných divoké zvěři. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 3. Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma, * nebylo, kdo by je pohřbil. / 4. Jsme vydáni pohaně svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí. / 5. Jak dlouho, Hospodine? (+) Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorlení jako oheň? / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 6. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní! / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 7. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 1. Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví, * poskvrnili tvůj svatý chrám, + Jeruzalém proměnili v trosky. / 2. Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu, * těla tvých zbožných divoké zvěři. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 3. Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma, * nebylo, kdo by je pohřbil. / 4. Jsme vydáni pohaně svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí. / 5. Jak dlouho, Hospodine? (+) Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorlení jako oheň? / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 6. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní! / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 7. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 1. Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví, * poskvrnili tvůj svatý chrám, + Jeruzalém proměnili v trosky. / 2. Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu, * těla tvých zbožných divoké zvěři. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 3. Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma, * nebylo, kdo by je pohřbil. / 4. Jsme vydáni pohaně svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí. / 5. Jak dlouho, Hospodine? (+) Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorlení jako oheň? / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 6. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní! / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! / 7. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno. / R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!