OL540

Pátek 26. týdne 1

Čtvrtek 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

svéjméhonaR.ProvusláPanás,ne!vyboďsvovtrhže,1.Bo2hapodichotví,doli2tvésvatvůjni3skvr*polilémproJechrám, +za3ruv trosky.ni3litvýchlyslumrt4li2.Davonekrmbes4žebzapolatvých*muptac4tvu,zvěři.zbožných5vodijméhosvénaR.Pro6vusláne!Panás,vy6boďsvovalikrev7jich3.Jevykolemkojadu7vo*nema,byruJe7zapojehřbil.kdolo,8byhasvýchJsme4.vy9poniputuadů,9sesoupo*nakoomulí.směch10svédipo5.Jak11ho,Hosdloustáselene?(+)11dešBunoutplatvévat?hněde*Bu11ojakoheň?hor12rozlejméhosvénaR.Pro13vusláne!Panás,vy13boďsvonej6.Ne14připopředků,nám14nyvistvíden*tvé15losrmichávstříc, +námspí15podovazbění!jsmevždyť15takjméhosvénaR.Pro16vusláne!Panás,vy16boďsvonášže,spanám,17moz7.PoBosláprovutesi17(+)li,vy*nasvohosvé17jmépusťnámnásboďod18ajmésvéno.chyhří18projméhosvénaR.Pro19vusláPanás,ne!vy19boďsvo
svéjméhonaR.ProvusláPanás,ne!vyboďsvolivtrhdože,po2Bo1.haniskvrlihotvé2tví,dicpo*ruJezasvatvůj3chrám, +v trosliky.lémpro3nislutvýchžeb2.liDamrt4lyvonekrmbes4pozalatvých*muptac4tvu,zvěři.zbožných5vodijméhosvénaR.Pro6vusláne!Panás,vy6boďsvolivaja3.jichJekrev7vyzaruJema,vodu7kolemkopojebyhřbil.ne*bylo,8kdohasvýchJsme4.vy9poniputuposesou9*nadů,omukolí.a10svésměchne?di(+)Jak5.dlou11ho,poHoshnělevat?Budeš11stáseroztvéhorpla12de*Bunoutokoheň?le12jajméhosvénaR.Pro13vusláne!Panás,vy13boďsvonámvinyNe6.připo14nejdenmilosrpředků,14tvé*cháspívstříc, +ství15ponámdovazbění!jsmevždyť15takjméhosvénaR.Pro16vusláne!Panás,vy16boďsvonášže,spanám,17moz7.PoBovusvésláhoteli,17sipro(+)aodnáspusťvy*jménaboď17svojmésvéno.námhří18prochyjméhosvénaR.Pro19vusláPanás,ne!vy19boďsvo
svéjméhonaR.ProvusláPanás,ne!vyboďsvovtrhliBo1.že,po2haskvrdictví,po*nitvédo2horuJezatvůjsva3lichrám, +v trosliky.lémpro3nislutvýchžeb2.liDamrt4lyvobesnemuza4krmpozbožtvýchlatvu,ptac4*zvěři.diných5vojméhosvénaR.Pro6vusláne!Panás,vy6boďsvolivaja3.jichJekrev7vyzaruJema,vodu7kolemkopojebyhřbil.ne*bylo,8kdohasvýchJsme4.vy9poniputuposesou9*nadů,omukolí.a10svésměch(+)dine?BudlouJak5.11ho,poHosdeplavat?Bu*noutsestá11dešhněleokojaheň?rozhor12tvélejméhosvénaR.Pro13vusláne!Panás,vy13boďsvonypředviků,připonám14Ne6.nejponámspíchálomi*sr15tvéstvídendozbětakní!vavždyťvstříc, +15jsmejméhosvénaR.Pro16vusláne!Panás,vy16boďsvospanášsi7.mozPonám,17že,Bosvéslávuholi,17tepro(+)anásodna17jmésvoboďvy*jméprosvéno.nám18pusťchyhříjméhosvénaR.Pro19vusláPanás,ne!vy19boďsvo
svéjméhonaR.ProvusláPanás,ne!vyboďsvodolitvéhože,po2Bo1.vtrhhatvůjsvalitví,dicpo2*niskvrliv trosniky.ru3chrám, +JeprolémzaslužebzavoDa2.limrttvýchly4tvu,muptac*lakrmne4pobeszvěvoři.zbož5tvýchdinýchjméhosvénaR.Pro6vusláne!Panás,vy6boďsvolivaja3.jichJekrev7vyzaruJema,vodu7kolemkopojebyhřbil.ne*bylo,8kdosvýchsousedů,Jsme4.vy9nipohamusměchsvélí.okopotupu10na*a(+)Bune?dešJak5.dlouho,Hos11podideplaBu*noutstále11sevat?hněokojaheň?rozhor12tvélejméhosvénaR.Pro13vusláne!Panás,vy13boďsvonypředviků,připonám14Ne6.nejnámpospítvé*milosr15denstvídotakzběvaní!vstříc, +chá15jsmevždyťjméhosvénaR.Pro16vusláne!Panás,vy16boďsvospanášsi7.mozPonám,17že,Bosvéslávuholi,17tepro(+)anásodna17jmésvoboďvy*jméprosvéno.nám18pusťchyhříjméhosvénaR.Pro19vusláPanás,ne!vy19boďsvo
boďsvoPanás,ne!slávuProR.jménavysvéhohotvédotví,dicpože,liha2Bo1.vtrhchrám, +Jeruskvrni3po*tvůjsvaliv trosniliky.lém3zaprožebslulimrt4Da2.lytvýchvoptacmutvu,pokrm4zabesnezvěvoři.latvých5*nýchzboždiboďsvonás,Pane!sláR.vu6Projménavysvéhovodujakokolemkrevvy7Je3.jichvalibyjekdopohřbil.za7Jerubylo,ma,ne*svýchsousedů,Jsme4.vy9nipohamusměchsvélí.okopotupu10na*a(+)Bune?dešJak5.dlouho,Hos11podideplaBu*noutstále11sevat?hněokojaheň?rozhor12tvéleboďsvonás,Pane!sláR.vu13Projménavysvéhonypředviků,připonám14Ne6.nejnámpospítvé*milosr15denstvídotakzběvaní!vstříc, +chá15jsmevždyťboďsvonás,Pane!sláR.vu16Projménavysvéhotespasili,(+)BoPo7.moznám,nášže,17vysvoboďna*násvu17prosláhojmésvésvéjméchyprono.odpusť18ahřínámboďsvonás,Pane!slávu19ProR.jménavyhosvé
boďsvoPanás,ne!slávuProR.jménavysvéhohotvédotví,dicpože,liha2Bo1.vtrhchrám, +Jeruskvrni3po*tvůjsvaliv tros