OL540

Pátek 26. týdne 1

Čtvrtek 12. týdne 2

Žalm 79

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL540 – Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! – Žalm 79

R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

1. Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví, * poskvrnili tvůj svatý chrám, + Jeruzalém proměnili v trosky.

2. Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu, * těla tvých zbožných divoké zvěři.

R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

3. Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma, * nebylo, kdo by je pohřbil.

4. Jsme vydáni pohaně svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí.

5. Jak dlouho, Hospodine? (+) Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorlení jako oheň?

R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

6. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní!

R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

7. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.

R. Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

Odpověď: Ž 79 (78),9bc

Verše: Ž 79 (78)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu