OL541

Sobota 26. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2liveto,siuU1.dom3tedujterase;božá3aci,civ srdvy,křej4o*poteBoteha!hlekdo4slydinšíboť2.Ne5poHospohrchu5*neky,vězni.svý6mibeneaho3.Nechť7chvávše,ařemě,ze7*mobe.seco8v nichne,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livežeSiBůh11boť4.Nepotanuóvys11abu*ta:douskájud11měssaobje.tambyd12aletcijehoZdě5.je13potomdoutamžebslu13*buků,lulit,sídmi14kdono.je14jméhone,dipoR.Vy15Hosmě,slyšlásce!svéve16live
ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2liveto,siuU1.dom3tedujterase;božá3aci,civ srdvy,křej4o*poteBoteha!hlekdo4slydinšíboť2.Ne5poHospohrchu5*neky,vězni.svý6mibeneaho3.Nechť7chvávše,ařemě,ze7*mobe.seco8v nichne,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livežeSiBůh11boť4.Nepojudtaskánu11óvysatamdouměs11*buta:saje.letbyd12obacijehoZdě5.je13potomsídtamlit,žebslu13dou*buků,jméjehono.mi14kdolune,dipoR.Vy15Hosmě,slyšlásce!svéve16live
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2liuto,bodom3U1.site*otese;pokřejci,3žádujraateBohleha!v srdci4tekdovy,šíchuslyky,Hosboť5Ne2.dinpovězmini.ne*po6hrsvýzebeamě,chváho7Nechť3.nesev nichbe.aře8mo*covše,vene,disvéslyšR.Vy9poHosmě,ce!lásve10liSižeó4.boťNeBůh11poměsskájudta:avys11nutasaaobje.*doubutam12letbydcijehoZdě5.je13potomsídtamlit,žebslu13dou*buků,jméjehono.mi14kdoluvene,disvéslyšR.Vy15poHosmě,ce!lásve16li
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2liuto,bodom3U1.site*otese;pokřejci,3žádujraateBohleha!v srdci4tekdovy,šíchuslyky,Hosboť5Ne2.dinpovězmini.ne*po6hrsvýzebeamě,chváho7Nechť3.nesev nichbe.aře8mo*covše,vene,disvéslyšR.Vy9poHosmě,ce!lásve10liSižeó4.boťNeBůh11poměsskájudta:avys11nutasaaobje.*doubutam12letbydcijehoZdě5.je13potomsídtamlit,žebslu13dou*buků,jméjehono.mi14kdoluvene,disvéslyšR.Vy15poHosmě,ce!lásve16li
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,ci,boažáradujtese;domte3U1.to,usitekdohleBoha!křejte4po*ocivy,v srdšíchuslyky,Hosboť5Ne2.dinpovězmini.ne*po6hrsvýzebeamě,chváho7Nechť3.nesev nichbe.aře8mo*covše,lilássvévece!slyšmě,Hospo9VyR.ne,vediónuSiaboťBůh11Ne4.žepota:měs*budouta11vysjudskásaobje.tambyd12aletžebsluhodouků,bu*je13poZdě5.cijetomhojméjeno.lit,14tamsídlumikdolilássvévece!slyšmě,Hospo15VyR.vedine,
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,ci,boažáradujtese;domte3U1.to,usitekdohleBoha!křejte4po*ocivy,v srdšíchuslyky,Hosboť5Ne2.dinpovězmini.ne*po6hrsvýzebeamě,chváho7Nechť3.nesev nichbe.aře8mo*covše,lilássvévece!slyšmě,Hospo9VyR.ne,vediavysónutaBůhpo11Ne4.boťžeSiaobbydletsaje.města:11judskádoutambu*žebsluhodouků,bu*je13poZdě5.cijetomhojméjeno.lit,14tamsídlumikdolilássvévece!slyšmě,Hospo15VyR.vedine,
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,ci,boažáradujtese;domte3U1.to,usitekdohleBoha!křejte4po*ocivy,v srdšíchuslyky,Hosboť5Ne2.dinpovězmini.ne*po6hrsvýzebeamě,chváho7Nechť3.nesev nichbe.aře8mo*covše,lilássvévece!slyšmě,Hospo9VyR.ne,vediavysónutaBůhpo11Ne4.boťžeSiaobbydletsaje.města:11judskádoutambu*žebsluhodouků,bu*je13poZdě5.cijetomhojméjeno.lit,14tamsídlumikdolilássvévece!slyšmě,Hospo15VyR.vedine,
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,ci,boažáradujtese;domte3U1.to,usitekdohleBoha!křejte4po*ocivy,v srdsvý*nehrpovězmini.podinNe5Hosboť2.chuky,slyšízebeamě,chváho7Nechť3.nesev nichbe.aře8mo*covše,lilássvévece!slyšmě,Hospo9VyR.ne,vedivystanuaskájudpo11Bůhboť4.NeSióžeaobletsaje.ta: