OL542

Pondělí 27. týdne 1

Jon 2

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL542 – Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! – Jon 2

R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine!

1. Ve své tísni jsem volal k Hospodinu, * a on mě vyslyšel.

2. Z lůna podsvětí jsem křičel, * a slyšel jsi můj hlas.

R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine!

3. Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl, * proud mě obklíčil,

4. všechny tvé příboje a vlny * se přes mě převalily.

R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine!

5. Řekl jsem si: (+) „Jsem zavržen od tvých očí, * ale znovu spatřím tvůj svatý chrám.“

R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine!

6. Když zmalátněla má duše, * vzpomněl jsem si na Hospodina

7. a modlitba má přišla k tobě, * do tvého svatého chrámu.

R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine!

Odpověď: Jon 2,7c

Verše: Jon 2

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu