OL542

Pondělí 27. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

bosvodíšR.ZebyvyhuHosdipone!žimůjvot,jsemni1.Ve2tíssvédiponu,vo2k Hoslalslyšel.vya3on*jsemsvěna2.Z lů4pod*aslykři4čel,hlas.šel5můjjsibosvodíšR.Ze6vybyhupodiHosne!žimůj6vot,prodostředbi7hlu3.Dony,vrhl,řemo7jsičil,klí*proud8obavljenyny4.tvé9všechbopřílivaly.*se10přepřesbosvodíšR.Ze11vybyhupodiHosne!žimůj11vot,„Jsem(+)zajsem12kl5.Řesi:otvýchčí,ženvr12odspavu*a13leznochrám.“třím13svatvůjbosvodíšR.Ze14vybyhupodiHosne!žimůj14vot,la6.Když15látzma*vzpomněldu15še,dipoHosnasijsem16napřišla7.a17bamodlithotvék to17*době,chrámu.sva18hobosvodíšR.Ze19vybyhupodine!Hosmůjži19vot,
díšbosvomůjhuR.Zevybydipone!žiHosvot,vojsemlalsvé1.Ve2nitísonvyšel.slypok Hosdi2a*nu,křijsemčel,Z lů2.na4podsvěmůjhlas.sly*ajsi5šelbosvodíšR.Ze6vybyhupodiHosne!žimůj6vot,prodostředbi7hlu3.Dony,vrhl,řemo7jsičil,klí*proud8obavljenyny4.tvé9všechbopřílivaly.*se10přepřesbosvodíšR.Ze11vybyhupodiHosne!žimůj11vot,za„Jsemvr5.klŘejsem12(+)si:lečí,a*znoodženotvých12svatvůjchrám.“spavu13třímbosvodíšR.Ze14vybyhupodiHosne!žimůj14vot,duše,Když6.zma15lalátpoHosnadinavzpo*mněljsem16sik topřišlabě,a7.modlit17bachráhomu.do*tvé18hosvadíšsvobomůjhu19R.Zevybypodine!ži19Hosvot,
díšbosvomůjhuR.Zevybydipone!žiHosvot,vojsemlalsvé1.Ve2nitísonvyšel.slypok Hosdi2a*nu,křijsemčel,Z lů2.na4podsvěmůjhlas.sly*ajsi5šelbosvodíšR.Ze6vybyhupodiHosne!žimůj6vot,moprostředřehlubi7Do3.dony,obklíčil,vr7jsihl,proud*avljenyny4.tvé9všechbopřílivaly.*se10přepřesbosvodíšR.Ze11vybyhupodiHosne!žimůj11vot,za„Jsemvr5.klŘejsem12(+)si:a*čí,leodžen12otvýchsvatvůjchrám.“znovu13třímspabosvodíšR.Ze14vybyhupodiHosne!žimůj14vot,duše,Když6.zma15lalátpoHosnadinavzpo*mněljsem16sik topřišlabě,a7.modlit17bachráhomu.do*tvé18hosvadíšsvobomůjhu19R.Zevybypodine!ži19Hosvot,
díšbosvomůjhuR.Zevybydipone!žiHosvot,vojsemlalsvé1.Ve2nitísonvyšel.slypok Hosdi2a*nu,křijsemčel,Z lů2.na4podsvěmůjhlas.sly*ajsi5šelbosvodíšR.Ze6vybyhupodiHosne!žimůj6vot,moprostředřehlubi7Do3.dony,obklíčil,vr7jsihl,proud*avljenyny4.tvé9všechbopřílivaly.*se10přepřesbosvodíšR.Ze11vybyhupodiHosne!žimůj11vot,za„Jsemvr5.klŘejsem12(+)si:a*čí,leodžen12otvýchsvatvůjchrám.“znovu13třímspabosvodíšR.Ze14vybyhupodiHosne!žimůj14vot,duše,Když6.zma15lalátpoHosnadinavzpo*mněljsem16sik topřišlabě,a7.modlit17bachráhomu.do*tvé18hosvadíšsvobomůjhu19R.Zevybypodine!ži19Hosvot,
vot,Hosmůjžipodine!byhuZeR.vybodíšsvok Hosvolalpodinu,své1.tís2Vejsemnislyšel.vya3on*křijsemčel,Z lů2.na4podsvěmůjhlas.sly*ajsi5šelvot,Hosžimůjpodine!hubyvy6ZeR.bodíšsvořestředmojsihlubiny,7Do3.prodoklíobčil,vr7hl,*proudavljenyny4.tvé9všechbopřílivaly.*se10přepřesvot,Hosžimůjpodine!hubyvy11ZeR.bodíšsvoženzavrtvýchodkljsemsi:12Ře5.„Jsem(+)tvůjsvaspatřímchrám.“*čí,a12ovuznolevot,Hosžimůjpodine!hubyvy14ZeR.bodíšsvoduše,Když6.zma15lalátpoHosnadinavzpo*mněljsem16sik topřišlabě,a7.modlit17bachráhomu.do*tvé18hosvavot,Hosžimůjpodine!huby19vyZeR.bodíšsvo
vot,Hosmůjžipodine!byhuZeR.vybodíšsvok Hosvolalpodinu,své1.tís2Vejsemnislyšel.vya3on*šeljsičel,a*slymůjhlas.svěpodna2.Z lůkřijsem4vot,Hosžimůjpodine!hubyvy6ZeR.bodíšsvořestředmojsihlubiny,7Do3.prodoklíobčil,vr7hl,*proudpřes*sepřenyvalily.tvépří9všech4.nyavlbojevot,Hosžimůjpodine!hubyvy11ZeR.bodíšsvoženzavrtvýchodkljsemsi:12Ře5.„Jsem(+)tvůjsvaspatřímchrám.“*čí,a12ovuznolevot,Hosžimůjpodine!hubyvy14ZeR.bodíšsvoduše,Když6.zma15lalátpoHosnadinavzpo*mněljsem16sik topřišlabě,a7.modlit17bachráhomu.do*tvé