OL542

Pondělí 27. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 1. Ve své tísni jsem volal k Hospodinu, * a on mě vyslyšel. / 2. Z lůna podsvětí jsem křičel, * a slyšel jsi můj hlas. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 3. Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl, * proud mě obklíčil, / 4. všechny tvé příboje a vlny * se přes mě převalily. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 5. Řekl jsem si: (+) „Jsem zavržen od tvých očí, * ale znovu spatřím tvůj svatý chrám.“ / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 6. Když zmalátněla má duše, * vzpomněl jsem si na Hospodina / 7. a modlitba má přišla k tobě, * do tvého svatého chrámu. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 1. Ve své tísni jsem volal k Hospodinu, * a on mě vyslyšel. / 2. Z lůna podsvětí jsem křičel, * a slyšel jsi můj hlas. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 3. Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl, * proud mě obklíčil, / 4. všechny tvé příboje a vlny * se přes mě převalily. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 5. Řekl jsem si: (+) „Jsem zavržen od tvých očí, * ale znovu spatřím tvůj svatý chrám.“ / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 6. Když zmalátněla má duše, * vzpomněl jsem si na Hospodina / 7. a modlitba má přišla k tobě, * do tvého svatého chrámu. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 1. Ve své tísni jsem volal k Hospodinu, * a on mě vyslyšel. / 2. Z lůna podsvětí jsem křičel, * a slyšel jsi můj hlas. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 3. Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl, * proud mě obklíčil, / 4. všechny tvé příboje a vlny * se přes mě převalily. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 5. Řekl jsem si: (+) „Jsem zavržen od tvých očí, * ale znovu spatřím tvůj svatý chrám.“ / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 6. Když zmalátněla má duše, * vzpomněl jsem si na Hospodina / 7. a modlitba má přišla k tobě, * do tvého svatého chrámu. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 1. Ve své tísni jsem volal k Hospodinu, * a on mě vyslyšel. / 2. Z lůna podsvětí jsem křičel, * a slyšel jsi můj hlas. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 3. Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl, * proud mě obklíčil, / 4. všechny tvé příboje a vlny * se přes mě převalily. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 5. Řekl jsem si: (+) „Jsem zavržen od tvých očí, * ale znovu spatřím tvůj svatý chrám.“ / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 6. Když zmalátněla má duše, * vzpomněl jsem si na Hospodina / 7. a modlitba má přišla k tobě, * do tvého svatého chrámu. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 1. Ve své tísni jsem volal k Hospodinu, * a on mě vyslyšel. / 2. Z lůna podsvětí jsem křičel, * a slyšel jsi můj hlas. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 3. Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl, * proud mě obklíčil, / 4. všechny tvé příboje a vlny * se přes mě převalily. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 5. Řekl jsem si: (+) „Jsem zavržen od tvých očí, * ale znovu spatřím tvůj svatý chrám.“ / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 6. Když zmalátněla má duše, * vzpomněl jsem si na Hospodina / 7. a modlitba má přišla k tobě, * do tvého svatého chrámu. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 1. Ve své tísni jsem volal k Hospodinu, * a on mě vyslyšel. / 2. Z lůna podsvětí jsem křičel, * a slyšel jsi můj hlas. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 3. Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl, * proud mě obklíčil, / 4. všechny tvé příboje a vlny * se přes mě převalily. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 5. Řekl jsem si: (+) „Jsem zavržen od tvých očí, * ale znovu spatřím tvůj svatý chrám.“ / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine! / 6. Když zmalátněla má duše, * vzpomněl jsem si na Hospodina / 7. a modlitba má přišla k tobě, * do tvého svatého chrámu. / R. Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine!