OL544

Středa 27. týdne 1

Žalm 86

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL544 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. – Žalm 86

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám.

2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno.

6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Odpověď: Ž 86 (85),5a

Verše: Ž 86 (85)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu