OL544

Středa 27. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 2. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 4. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 6. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.