OL544

Středa 27. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

aR.Tys,dobne,Pavý.va3shosmilujjsi1.Ty4Bůh,můjPamnou,ne,nase4devok tolám.ne*boťstá5lesvévothove2.Ob6žisel*boťneslu6ka,žebpozvebě,k tone,7Paši.dám7dusvouadobR.Tys,8ne,Pavý.va10shodobne,3.Tys11tiž,Patonej*vý,vavýša11shokevšem,lomi12srdk tobě.vokdo12lane,dimouslyš,4.Vy13poHoshlasinilitmod13*všimbu,prosby.su14snažadobR.Tys,15ne,Pavý.va17shody,ro5.Všech18nyčiunil,kte18jsitisedoupři18jdou,*buavenět,klane, +19Pajméno.bitle19tvévelito6.Pro20tysžediníšvy,a20čijsiBůh.*ty21dijeadobR.Tys,22ne,Pavý.va24sho
ashový.vaPane,R.Tys,dobselujnajsimůj4Ty1.smiBůh,ne*ne,boťmnou,de4Pavolám.lestá5k tosvévothove2.Ob6žiselk toboťbě,žebslu6*neka,dudámsvouši.ne,7Pazvepovashoavý.Tys,R.Pane,8dobdobaTys3.to11ne,Patiž,srdlovavý,11shovýšminej*k tolabě.všem,12kevokdone,dimouslyš,4.Vy13poHoshlasinilitmod13*všimbu,prosby.su14snažvashoavý.Tys,R.Pane,15dobktejsi5.nyVšech18dy,robu*jdou,doučiu18přinil,ne, +Paatise19nět,klajmétvéno.leve19bitačiníštože20Pro6.livetysdijsiBůh.divy,20ty*jevashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobselujnajsimůj4Ty1.smiBůh,ne*ne,boťmnou,de4Pavolám.lestá5k tosvévothove2.Ob6žiselk toboťbě,žebslu6*neka,dudámsvouši.ne,7Pazvepovashoavý.Tys,R.Pane,8dobdobaTys3.to11ne,Patiž,srdlovavý,11shovýšminej*k tolabě.všem,12kevokdomoumodne,litbu,Hosslyš,13Vy4.dipoprossnažby.nisi14všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,15dobjsikteuny18Všech5.dy,roklatisenět,nil,při18čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a19Paleveačiníštože20Pro6.livetysdijsiBůh.divy,20ty*jevashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobnasedemnou,jsimůj4Ty1.smilujBůh,vok tolám.ne,lene*4Paboťstážebka,sluhone*boťveselži6Ob2.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa7k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,8dobdobaTys3.to11ne,Patiž,srdlovavý,11shovýšminej*k tolabě.všem,12kevokdomoumodne,litbu,Hosslyš,13Vy4.dipoprossnažby.nisi14všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,15dobjsikteuny18Všech5.dy,roklatisenět,nil,při18čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a19Paleveačiníštože20Pro6.livetysdijsiBůh.divy,20ty*jevashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobnasedemnou,jsimůj4Ty1.smilujBůh,vok tolám.ne,lene*4Paboťstážebka,sluhone*boťveselži6Ob2.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa7k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,8dobvaashový,nej*výštotiž,Pa11Tys3.dobne,lakdovok tobě.srdmilovšem,ke12moumodne,litbu,Hosslyš,13Vy4.dipoprossnažby.nisi14všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,15dobjsikteuny18Všech5.dy,roklatisenět,nil,při18čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a19Paleveačiníštože20Pro6.livetysdijsiBůh.divy,20ty*jevashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobnasedemnou,jsimůj4Ty1.smilujBůh,vok tolám.ne,lene*4Paboťstážebka,sluhone*boťveselži6Ob2.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa7k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,8dobvaashový,nej*výštotiž,Pa11Tys3.dobne,lakdovok tobě.srdmilovšem,ke12moumodne,litbu,Hosslyš,13Vy4.dipoprossnažby.nisi14všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,15dobjsikteuny18Všech5.dy,roklatisenět,nil,při18čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a19Paleveačiníštože20Pro6.livetysdijsiBůh.divy,20ty*jevashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobnasedemnou,jsimůj4Ty1.smilujBůh,vok tolám.ne,lene*4Paboťstážebka,sluhone*boťveselži6Ob2.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa7k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,8dobvaashový,nej*výštotiž,Pa11Tys3.dobne,lakdovok tobě.srdmilovšem,ke12moumodne,litbu,Hosslyš,13Vy4.dipoprossnažby.nisi14všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,15dobjsikteuny18Všech5.dy,roklatisenět,nil,při18čibu*doujdou,