OL545

Pátek 27. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

soudeditR.Hosbupodinpráleva.světpodchcioHos1.podi3ne,hosvévosla3z cevatchci*vyprásrdho3ce,podiověttvých4všechskutcích.vuhod4nýchdoravatse52.V tochcivovata5*osat,choSvrný.vajmétvé6no,soudeditR.Hos7dinbupopráleva.svět7podnapobo3.O9sesřilkajsiny,ha9božbezvyjsivždytřel,po9*najméno.dilhla10jichjedoli4.haPo11padzakopavyli,ktemy,11roulavázv léčjim12ha*noustražinali.ktece,12rousoudeditR.Hos13dinbupopráleva.svět13podtrůpo5.Hos15všakdinsvůjlecvěč15*stoně,k soudu.stapo16vildebusvětprá17le6.Podvaspralesou17*poddit,řknevyrozdlve18tinosrody.deksu18nadsoudeditR.Hos19dinbupopráleva.svět19pod
soudeditR.Hosbupodinpráleva.světpodchcioHos1.podi3ne,svéhohovovat3slaz ceovětvšechprásrdce,3chci*vyskutnýchcích.pohod4tvýchvudivatdoa2.V tose5rachcivatvosat,5*ochoSvrný.vajmétvé6no,soudeditR.Hos7dinbupopráleva.svět7podny,pohabezbořil9O3.nasestřel,napo*vždy9božjsikajméjichno.vyhla10jsidiljemy,dokteha11Po4.padlizauhajimvázvyko11rouno*pali,strarounažili.v léč12laktece,soudeditR.Hos13dinbupopráleva.svět13podvěčně,5.poHosdin15trůvšakk souvildu.*lecstosvůj16staposoudesvětdit,leprá17Pod6.buvavynostiřknelespra18pod*dlveronaddy.suroz18deksoudeditR.Hos19dinbupopráleva.svět19pod
soudeditR.Hosbupodinpráleva.světpodchcioHos1.podi3ne,svéhohovovat3slaz ceovětvšechprásrdce,3chci*vyskutnýchcích.pohod4tvýchvudivatdoa2.V tose5rachcivatvosat,5*ochoSvrný.vajmétvé6no,soudeditR.Hos7dinbupopráleva.svět7podhapony,3.boOřil9nasestřel,po*navždybož9bezkajsijméjichno.vyhla10jsidiljemy,dokteha11Po4.padlizauhajimvázvyko11rouno*pali,strarounažili.v léč12laktece,soudeditR.Hos13dinbupopráleva.svět13podvěčně,5.poHosdin15trůvšakk souvildu.*lecstosvůj16staposoudesvětdit,leprá17Pod6.buvatinosvy*lepodspra18dlvenadrody.řkneroz18deksusoudeditR.Hos19dinbupopráleva.svět19pod
podsvětpráleva.podinbuHosR.souditdevooslavatz cene,Hos1.podi3chcivyprávětce,*chciosvé3hosrdhonýchskuthodcích.tvýchpo4všechvudiavatsat,sechci5V to2.doraSvrno,jméchovaný.vo6o*tvévatpodsvětlepráva.poR.dindit7Hossoudebuny,bezhabožbořil9O3.naposesvždytřel,*najsika9pojsijméjichno.hla10vyjedilmy,dokteha11Po4.padlizauhajimvázvyko11rouno*pali,strarounažili.v léč12laktece,podsvětlepráva.poR.dindit13Hossoudebuvěčně,5.poHosdin15trůvšakk souvildu.*lecstosvůj16staposoudesvětdit,leprá17Pod6.buvatinosvy*lepodspra18dlvenadrody.řkneroz18deksupodsvětlepráva.podin19HosR.busouditde
podsvětpráleva.podinbuHosR.souditdevooslavatz cene,Hos1.podi3chcichci*vyce,právěthosvé3srdhonýchhodskutcích.tvých4ovšechdivupoavatsat,sechci5V to2.doraSvrno,jméchovaný.vo6o*tvévatpodsvětlepráva.poR.dindit7Hossoudebubožny,bezkajsiřilses9O3.bopohanajichjediljméno.třel,na*9povyjsivždyhlarouktemy,vykopali,za11Po4.hapaddolirounace,ktestražili.jimu12no*halav léčvázpodsvětlepráva.poR.dindit13Hossoudebuvěčně,5.poHosdin15trůvšakk souvildu.*lecstosvůj16stapodit,pod*soulesprapráva17Pod6.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti18vedlřknevypodsvětlepráva.podin19HosR.busouditde
podsvětpráleva.podinbuHosR.souditdevooslavatz cene,Hos1.podi3chcichci*vyce,právěthosvé3srdhonýchhodskutcích.tvých4ovšechdivupoavatsat,sechci5V to2.doraSvrno,jméchovaný.vo6o*tvévatpodsvětlepráva.poR.dindit7Hossoudebubožny,bezkajsiřilses9O3.bopohanajichjediljméno.třel,na*9povyjsivždyhlarouktemy,vykopali,za11Po4.hapaddolirounace,ktestražili.jimu12no*halav léčvázpodsvětlepráva.poR.dindit13Hossoudebuvěčně,5.poHosdin15trůvšakk souvildu.*lecstosvůj16stapodit,pod*soulesprapráva17Pod6.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti18vedlřknevypodsvětlepráva.podin19HosR.busouditde
podsvětpráleva.podinbuHosR.souditdevooslavatz cene,Hos1.podi3chcichci*vyce,právěthosvé3srdhonýchhodskutcích.tvých4ovšechdivupoavatsat,sechci5V to2.doraSvrno,jméchovaný.vo6o*tvévatpodsvětlepráva.poR.dindit7Hossoudebubožny,bezkajsiřilses9O3.bopohanajichjediljméno.třel,na*9povyjsivždyhlarouktemy,vykopali,za11Po4.hapaddolirounace,ktestražili.jimu12no*halav léčvázpodsvětlepráva.poR.dindit13Hossoudebuvěčně,5.poHosdin15trůvšakk souvildu.*lecstosvůj16stapodit,pod*soulesprapráva17Pod6.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti18vedlřknevypodsvětlepráva.podin19HosR.busouditde
podsvětpráleva.podinbuHosR.souditdehosvéz cevatce,hosrdne,chciHos3dipo1.voslaohodnýchdivucích.skutprávětvyo4chci*tvýchpovšechavatsat,sechci5V to2.doraSvrno,jméchovaný.vo6o*tvévatpodsvětlepráva.poR.dindit7Hossoudebubožny,bezkajsiřilses9O3.bopohanajichjediljméno.třel,na*9povyjsivždyhlarouktemy,vykopali,za11Po4.hapaddolirounace,ktestražili.jimu12no*halav léčvázpodsvětle