OL545

Pátek 27. týdne 1

Žalm 9

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL545 – Hospodin bude soudit svět podle práva. – Žalm 9

R. Hospodin bude soudit svět podle práva.

1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.

2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný.

R. Hospodin bude soudit svět podle práva.

3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno.

4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili.

R. Hospodin bude soudit svět podle práva.

5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu.

6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.

R. Hospodin bude soudit svět podle práva.

Odpověď: Ž 9,9a

Verše: Ž 9

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu