OL545

Pátek 27. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / 4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / 4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / 4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / 4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / 4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / 4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 3. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / 4. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva. / 5. Hospodin však trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 6. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Hospodin bude soudit svět podle práva.