OL546

Sobota 27. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospoje,luHos1.podin2kra*mě,seza2zeosvy!troradu3čettahonoa2.Mrak4temvedlkloob4*sprají,pujsouanostvo5prátrůhonu.demkla5jelivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6potako3.Ja7sevoskdipoHosnem,ryho7předzemě.před*vla8dařemcejehoNe4.besa9hlásanyvšech*avespra9nostdlslájehovu.dy10rovilivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11pomuvyved5.Spra12lili*demauchásvět12loracedost.přím13srdhovedliví,Ra6.dujte14se,spraslavujo*apov Hos14nudijméno!teje15svaholivedví,dujR.Raspra16se,tenu.di16v Hospo
livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospoje,luHos1.podin2kra*mě,seza2zeosvy!troradu3četobhoklopují,2.aMraktem4tanovoprájsou*vespradl5anosttrůhonu.kla5jedemlivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6potako3.Ja7sevoskdipoHosnem,ryho7předzemě.před*vla8dařemcejehoNe4.besa9hlásanyvšech*avespra9nostdlslájehovu.dy10rovilivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11pomuvyved5.Spra12lili*demauchásvět12loracedost.přím13srdhovedliví,Ra6.dujte14se,spraslavujo*apov Hos14nudijméno!teje15svaholivedví,dujR.Raspra16se,tenu.di16v Hospo
livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospoje,luHos1.podin2kra*mě,seza2zeosvy!troradu3četobhoklopují,2.aMraktem4tanovoprájsou*vespradl5anosttrůhonu.kla5jedemlivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6potahovosk7ko3.Jasenem,před*divlarypřed7poHoszemě.řemda8cejehoNe4.besa9hlásavšechnyrovespradl9*anostsláhovu.dyvi10jelivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11povycháSpra5.vedli12mupřímlidemusvětlo12a*racedost.ho13srdvedliví,Ra6.dujte14se,spraslavujo*apov Hos14nudijméno!teje15svaholivedví,dujR.Raspra16se,tenu.di16v Hospo
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedsprazazemě,dinkra2Hos1.poje,luosčettrovy!rase3*dují,spra*klopudlveatemno4Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou5poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spraryhopředHoskovosk7Ja3.tasezecemě.dinem,před*7podařemvlahosprajevedlnostbesa9Ne4.sahláhojeslávu.všechny10a*dyviropoví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,sprasvětchálovedlivy12Spra5.mucerahosrddost.demli*13uapřímví,v Hoslipodinudujte14Ra6.sprase,vedjméhosvano!slao*15vujajetepoví,v Hosdinu.dujR.te16Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedsprazazemě,dinkra2Hos1.poje,luosčettrovy!rase3*dují,spra*klopudlveatemno4Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou5poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spraryhopředHoskovosk7Ja3.tasezecemě.dinem,před*7podařemvlahosprajevedlnostbesa9Ne4.sahláhojeslávu.všechny10a*dyviropoví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,sprasvětchálovedlivy12Spra5.mucerahosrddost.demli*13uapřímví,v Hoslipodinudujte14Ra6.sprase,vedjméhosvano!slao*15vujajetepoví,v Hosdinu.dujR.te16Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedsprazazemě,dinkra2Hos1.poje,luosčettrovy!rase3*dují,spra*klopudlveatemno4Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou5poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spraryhopředHoskovosk7Ja3.tasezecemě.dinem,před*7podařemvlahosprajevedlnostbesa9Ne4.sahláhojeslávu.všechny10a*dyviropoví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,sprasvětchálovedlivy12Spra5.mucerahosrddost.demli*13uapřímví,v Hoslipodinudujte14Ra6.sprase,vedjméhosvano!slao*15vujajetepoví,v Hosdinu.dujR.te16Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedsprazazemě,dinkra2Hos1.poje,luosčettrovy!rase3*dují,spra*klopudlveatemno4Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou5poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spraryhopředHoskovosk7Ja3.tasezecemě.dinem,před*7podařemvlahosprajevedlnostbesa9Ne4.sahláhojeslávu.všechny10a