OL548

Středa 28. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

odčípovej,R.V Bojenhušemá.2dupood1.Jen3huv Boduše,čí3spása.*od4hojelaskáaon2.Jen5je*tvrz,spá5sa,hne.ponic6nemnoučípoodvej,R.V Bo7jenhušemá.8dupoodJen9huv Bo3.od*še,čívej,9duv codouto,fám.po10hochálaskáaon4.Jen11jetvrz,*spá11sa,se!hnune12počípoodvej,R.V Bo13jenhušemá.14dutev nědé,5.Li15fejdoudobě,v kažho15svétesrdvy16ním*předlejtočiššeútě!Bůhce, +16naječípoodvej,R.V Bo17jenhušemá.18du
šeduvej,má.huR.V BočípoodjenčíJen1.v Bo3odhupospájesa.še,od3duho*spálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenvej,číJen3.v Bo9poodhupohoše,du9*oddouv cofám.chá10to,aspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenhov něv každé,5.dou15Litefejtelejsvébě,15donímvypřed*úšečištotě!ce, +Bůh16srdjenašeduvej,má.číhuR.V Bo17poodjen
šeduvej,má.huR.V BočípoodjenčíJen1.v Bo3odhupospájesa.še,od3duho*spálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenhov něv každé,5.dou15Litefejtelejsvébě,15donímvypřed*úšečištotě!ce, +Bůh16srdjenašeduvej,má.číhuR.V Bo17poodjen
šeduvej,má.huR.V BočípoodjenčíJen1.v Bo3odhupospájesa.še,od3duho*spálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenhov něv každé,5.dou15Litefejtelejsvébě,15donímvypřed*úšečištotě!ce, +Bůh16srdjenašeduvej,má.číhuR.V Bo17poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenduše,huv Bood3Jen1.čípospása.*od4hojespálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenhov něv každé,5.dou15Litefejtelejsvébě,15donímvypřed*úšečištotě!ce, +Bůh16srdjenašeduvej,má.číhuR.V Bo17poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenduše,huv Bood3Jen1.čípospása.*od4hojespálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjendov kažnímbě,před*doufej15Li5.dé,v něhotešeújenatočiště!tesvé16vylejce, +Bůhsrdšeduvej,má.číhuR.V Bo17poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenduše,huv Bood3Jen1.čípospása.*od4hojespálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápotvrz,*nesa,pohnuse!je11Jen4.onaspálaskášeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjendov kažnímbě,před*doufej15Li5.dé,v něhotešeújenatočiště!tesvé16vylejce, +Bůhsrdšeduvej,má.číhuR.V Bo17poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenhojeod*še,spása.odhupo3v Bo1.Jendučínicmnoutvrz,sa,ne*pohne.ská5Jen2.onjeaspálašeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápotvrz,*nesa,pohnuse!je11Jen4.onaspálaskášeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjendohov kažbě,dé,doufej15Li5.v nětenašeBůhjetě!účištolejte16před*nímvysrdce, +svéšeduvej,má.číhuR.V Bo17poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenhojeod*še,spása.odhupo3v Bo1.Jendučínicmnoutvrz,sa,ne*pohne.ská5Jen2.onjeaspálašeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápotvrz,*nesa,pohnuse!je11Jen4.onaspálaskášeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjendohov kažbě,dé,doufej15Li5.v nětenašeBůh