OL55

Týden před Zjevením Páně (4. ledna)

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL55 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. – Žalm 98

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci.

2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

3. Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají,

4. Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte.

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

5. Před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi,

6. aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva.

R. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Odpověď: Ž 98 (97),3c

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu