OL550

Pátek 28. týdne 1

Žalm 32

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL550 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. – Žalm 32

R. Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

1. Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, * jehož hřích je přikryt.

2. Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, * v jehož duši není klamu.

R. Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

3. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, * svou nepravost jsem nezatajil.

4. Řekl jsem: (+) „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti.“ * A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

R. Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

5. Radujte se z Hospodina (+) a těšte se, spravedliví, * jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.

R. Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Odpověď: Srov Ž 32 (31),7

Verše: Ž 32 (31)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu