OL551

Sobota 28. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 2. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatoval na své svaté slovo, * které dal Abrahámovi, svému služebníku. / 6. V radosti vyvedl svůj národ, * s jásotem své vyvolené. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 2. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatoval na své svaté slovo, * které dal Abrahámovi, svému služebníku. / 6. V radosti vyvedl svůj národ, * s jásotem své vyvolené. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 2. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatoval na své svaté slovo, * které dal Abrahámovi, svému služebníku. / 6. V radosti vyvedl svůj národ, * s jásotem své vyvolené. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 2. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatoval na své svaté slovo, * které dal Abrahámovi, svému služebníku. / 6. V radosti vyvedl svůj národ, * s jásotem své vyvolené. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 2. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatoval na své svaté slovo, * které dal Abrahámovi, svému služebníku. / 6. V radosti vyvedl svůj národ, * s jásotem své vyvolené. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 2. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatoval na své svaté slovo, * které dal Abrahámovi, svému služebníku. / 6. V radosti vyvedl svůj národ, * s jásotem své vyvolené. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.