OL552

Pátek 29. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Na věky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Jsem tvůj, zachraň mě, * neboť jsem hledal tvá nařízení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Na věky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Jsem tvůj, zachraň mě, * neboť jsem hledal tvá nařízení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Na věky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Jsem tvůj, zachraň mě, * neboť jsem hledal tvá nařízení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Na věky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Jsem tvůj, zachraň mě, * neboť jsem hledal tvá nařízení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Na věky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Jsem tvůj, zachraň mě, * neboť jsem hledal tvá nařízení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Na věky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Jsem tvůj, zachraň mě, * neboť jsem hledal tvá nařízení. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!