OL555

Čtvrtek 30. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! / 2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování! / 4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine! / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit, / 6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! / 2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování! / 4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine! / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit, / 6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! / 2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování! / 4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine! / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit, / 6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! / 2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování! / 4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine! / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit, / 6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! / 2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování! / 4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine! / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit, / 6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! / 2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování! / 4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine! / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit, / 6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! / 2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování! / 4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine! / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! / 5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit, / 6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci. / R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!