OL555

Čtvrtek 30. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.ZaHosmě,chraňtosliní!lepod2hosvézane,staňpodi3Hos1.Pane,jmésvéno,se3provždyťtvásvo*vy4mě,boďrotidobvá!kalás4jedákchuajsem2.5tižtosecebou5*srdžák,svíjí.mi6truv nine,dipoR.Za7Hosmě,chraňtosliní!lepod8hosvépodimoz3.Po9Hosmi,za*že,chraňmůjne,9Botohosliní!pod10svéletojetvá4.po11žejí,znatotysru11*žeka,dipone!čiu12Hosnil,ne,dipoR.Za13Hosmě,chraňtosliní!lepod14hosvévoslavat5.miVelbu15oduússvýmity,po15Hosnadihostuvel16střed*uprochvádulit,hopu16bukovine6.boťsta17nulchubyho*aprapo17ci,visoudpředci.chráza18nilne,dipoR.Za19Hosmě,chraňtosliní!lepod20hosvé
ne,dipoR.ZaHosmě,chraňtosliní!lepod2hosvéstaňzasepodi3Hos1.ne,Pane,boďmě,svo*svéjmévy3prono,rojedobtivá!tvávždyť4kalásaudákbožák,jsem2.to5chutižsvítruv nijí.srd*cese6mine,dipoR.Za7Hosmě,chraňtosliní!lepod8hosvédine,můjPo3.mozmi,9HospochraňBo9*zaže,toslihoní!lepod10svétojetvá4.po11žejí,znatotysru11*žeka,dipone!čiu12Hosnil,ne,dipoR.Za13Hosmě,chraňtosliní!lepod14hosvévoslavat5.miVelbu15oduússvýmity,po15Hosnadihostuvel16střed*uprochvádulit,hopu16bukovine6.boťsta17nulchubyho*aprapo17ci,visoudpředci.chráza18nilne,dipoR.Za19Hosmě,chraňtosliní!lepod20hosvé
podne,lechraňR.Zadipomě,Hostoní!své2slihozane,staňpodi3Hos1.Pane,*vyno,svoboďpro3sesvéjmédobjetikarová!vždyť4mě,tválásaudákbožák,jsem2.to5chutižsvítruv nijí.srd*cese6mine,dipoR.Za7Hosmě,chraňtosliní!lepod8hosvémůjBone,že,mozmi,9Po3.poHosdislisvéhotoní!chraň10za*lepodtvárutoka,4.poznají,11žejeponil,Hosdine!*tysžeto12čiupodne,ledichraňR.Za13poHosmě,ní!tosvé14slihovatslavoHosmibu15Vel5.oduupro*ty,středveldina15pomiússvýduchváhobulit,ho16pustuvipokopravici,boťsta17ne6.chunulpřednilsoudci.a*by18hozachrápodne,ledichraňR.Za19poHosmě,toní!své20sliho
podne,lechraňR.Zadipomě,Hostoní!své2slihozane,staňpodi3Hos1.Pane,no,vy*svo3sesvéjméprojedobkarotivá!mě,4vždyťboďlástváaudákbožák,jsem2.to5chutižsvítruv nijí.srd*cese6mipodne,ledichraňR.Za7poHosmě,ní!tosvé8slihomůjBone,že,mozmi,9Po3.poHosdislisvéhotoní!chraň10za*lepodtvárutoka,4.poznají,11žejeponil,Hosdine!*tysžeto12čiupodne,ledichraňR.Za13poHosmě,ní!tosvé14slihovatslavoHosmibu15Vel5.oduupro*ty,středveldina15pomiússvýduchváhobulit,ho16pustuvipokopravici,boťsta17ne6.chunulpřednilsoudci.a*by18hozachrápodne,ledichraňR.Za19poHosmě,toní!své20sliho
slihosvéletoní!mě,chraňHospoZaR.poddine,staňzasepodi3Hos1.ne,Pane,boďmě,svo*svéjmévy3prono,rojedobtivá!tvávždyť4kalásaudákbožák,jsem2.to5chutižsvítruv nijí.srd*cese6mihoslisvéletoní!chraňmě,Hospo7ZaR.poddine,můjBone,že,mozmi,9Po3.poHosdislisvéhotoní!chraň10za*lepodtvárutoka,4.poznají,11žejeponil,Hosdine!*tysžeto12čiuhoslisvéletoní!chraňmě,Hospo13ZaR.poddine,povatHosdinabudu15Vel5.mislavoovelstředhoúsmi15svýupro*ty,chvábudulit,stu16hopuvipokopravici,boťsta17ne6.chunulpřednilsoudci.a*by18hozachráhoslilesvétoní!chraňmě,Hospo19ZaR.poddine,
slihosvéletoní!mě,chraňHospoZaR.poddine,prosvése3jméno,ne,PaHos1.podizastaňne,jedobláskavá!rotiboďsvomě,4vy*tvávždyťaudákbožák,jsem2.to5chutižsvítruv nijí.srd*cese6mihoslisvéletoní!chraňmě,Hospo7ZaR.poddine,můjBone,že,mozmi,9Po3.poHosdislisvéhotoní!chraň10za*lepodtvárutoka,4.poznají,11žejeponil,Hosdine!*tysžeto12čiuhoslisvéletoní!chraňmě,Hospo13ZaR.poddine,nasvýpodity,miúsduoVel15bumi5.vatvoHosslabudupuhochválit,vel16upro*středstuhovipokopravici,boťsta17ne6.chunulpřednilsoudci.a*by18hozachráhoslilesvétoní!chraňmě,Hospo19ZaR.poddine,
slihosvéletoní!mě,chraňHospoZaR.poddine,prosvése3jméno,ne,PaHos1.podizastaňne,jedobláskavá!rotiboďsvomě,4vy*tvávždyťaudákbožák,jsem2.to5chutižsvítruv nijí.srd*cese6mihoslisvéletoní!chraňmě,Hospo7ZaR.poddine,můjBone,že,mozmi,9Po3.poHosdislisvéhotoní!chraň10za*lepodtvárutoka,4.poznají,11žejeponil,Hosdine!*tysžeto12čiuhoslisvéletoní!chraňmě,Hospo13ZaR.pod