OL555

Čtvrtek 30. týdne 1

Žalm 109

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL555 – Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! – Žalm 109

R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!

1. Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá!

2. Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi v nitru svíjí.

R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!

3. Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování!

4. Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine!

R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!

5. Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit,

6. neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci.

R. Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!

Odpověď: Ž 109 (108),26b

Verše: Ž 109 (108)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu