OL556

Sobota 30. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosneNeR.vrhzarod.dinsvůjjehož1.Šťast2věk,člopoHosváš,ne,dichovy2vykoave3*svémpomupřálčuješ, +3uabysčazlýchsů.dukli3odpoHosneR.Ne4zavrhrod.4dinsvůjnevrhHosne5boť2.Nezaroddinpo5svůjotvínepustí.a*své6dicnosdlti3.leAke7vespra*vo,slesevrá7právšichdounivatdo8bujisrdce.hopřímu8poHosneR.Ne9zavrhrod.9dinsvůjpodinHosby4.Kdy10mnězoby*brpone10hal,ladupood11vačíti.v tišesmr11chu„Málím:nopo12si5.Jenmys*ká“,jeha12vratpodipodHos13rá,lost.ne,13mitvápoHosneR.Ne14zavrhrod.din14svůj
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponechovyváš,člo2Šťast1.jehožvěk,vesvémkopoHosdi2*ane,muabyspovyu3ješ, +čuzlýchčasů.přálkli3oddusvůjdinrod.NeR.zavrh4HosponeHosnepo2.boťNene5vrhzaa*rodsvésvůjdin5opusnetí.dic6tvítidlnosseleke7A3.vespravatjisledobuprá7vrá*vo,srdhoce.všich8nidoupřímusvůjdinrod.NeR.zavrh9HosponepodinHosby4.Kdy10mnězoby*brpone10hal,ladupood11vačíti.v tišesmr11chuno„Máhajesi5.po12Jenlím:myspodrá,vrat12ká“,*tvámilost.poHos13ne,disvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone14
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponechovyváš,člo2Šťast1.jehožvěk,vesvémkopoHosdi2*ane,muabyspovyu3ješ, +čuzlýchčasů.přálkli3oddusvůjdinrod.NeR.zavrh4HosponepoHosdinsvůjboťne5Ne2.nevrhzatvínedicpusotí.rod5svéa*senostivrálekespra7A3.dlvebuvatjidouvo,7prádosle*srdhoce.ni8všichpřímusvůjdinrod.NeR.zavrh9Hosponepodinnehal,4.byKdymně10poHoslačívazoby11br*poodsmrti.chušedu11v tino„Máhajesi5.po12Jenlím:myspodrá,vrat12ká“,*tvámilost.poHos13ne,disvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone14
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponechovyváš,člo2Šťast1.jehožvěk,vesvémkopoHosdi2*ane,muabyspovyu3ješ, +čuzlýchčasů.přálkli3oddusvůjdinrod.NeR.zavrh4HosponepoHosdinsvůjboťne5Ne2.nevrhzatvínedicpusotí.rod5svéa*senostivrálekespra7A3.dlvejivatbuvo,7prásledo*srdhoce.všich8nidoupřímusvůjdinrod.NeR.zavrh9Hosponepodinnehal,4.byKdymně10poHoslačívazoby11br*poodsmrti.chušedu11v tino„Máhajesi5.po12Jenlím:myspodrá,vrat12ká“,*tvámilost.poHos13ne,disvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone14
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponechovyváš,člo2Šťast1.jehožvěk,vykoučudine,2Hospovesvéma*odzlýchdusů.čabysmu3ješ, +apřálkliposvůjdinrod.NeR.zavrh4HosponepoHosdinsvůjboťne5Ne2.nevrhzatvínedicpusotí.rod5svéa*senostivrálekespra7A3.dlvejivatbuvo,7prásledo*srdhoce.všich8nidoupřímusvůjdinrod.NeR.zavrh9Hospone*hal,brpozobybymněHos10Kdy4.dinneposmrchušev titi.číva11odpodulajevratnohaká“,posimys12Jen5.„Málím:tvámidine,lost.pod13*Hosrá,posvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone14
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponeváš,Hoschone,podivěk,1.2Šťastčlohožjevyčuuješ, +vyasvémve*3akozlýchčaoddusů.mupo3bysklipřálsvůjdinrod.NeR.zavrh4HosponepoHosdinsvůjboťne5Ne2.nevrhzatvínedicpusotí.rod5svéa*prásevráslevo,*sprave7kele3.Anostidlhoupřímsrdce.jibu8dovatvšichnidousvůjdinrod.NeR.zavrh9Hospone*hal,brpozobybymněHos10Kdy4.dinneposmrchušev titi.číva11odpodulavrathajeká“,*pomys12Jen5.si„Mánolím:tvámine,lost.rá,13podpodiHossvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone14
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponeváš,Hoschone,podivěk,1.2Šťastčlohožjevyčuuješ, +vyasvémve*3akozlýchčaoddusů.mupo3bysklipřálsvůjdinrod.NeR.zavrh4HosponepoHosdinsvůjboťne5Ne2.nevrhzatvínedicpusotí.rod5svéa*vrátiseprávo,kespra7A3.ledlnosveupřímce.srdnihojisledo*vatvšichbudou8svůjdinrod.NeR.zavrh9Hospone*hal,brpozobybymněHos10Kdy4.dinneposmrchušev titi.číva11odpodulavrathajeká“,*pomys12Jen5.si„Mánolím:tvámine,lost.rá,13podpodiHossvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone14
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponeváš,Hoschone,podivěk,1.2Šťastčlohožjevyčuuješ, +vyasvémve*3akozlýchčaoddusů.mupo3bysklipřálsvůjdinrod.NeR.zavrh4HosponepoHosdinsvůjboťne5Ne2.nevrhzatvínedicpusotí.rod5svéa*vrátiseprávo,kespra7A3.ledlnosveupřímce.srdnihojisledo*vatvšichbudou8svůjdinrod.NeR.zavrh9Hospone*hal,brpozobybymněHos10Kdy4.dinneposmrchušev titi.číva11odpodulavrathajeká“,*pomys12Jen5.si„Mánolím:tvámine,lost.rá,13