OL556

Sobota 30. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém zákoně vyučuješ, + abys mu popřál klidu od zlých časů. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 2. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 3. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 4. Kdyby mně Hospodin nepomáhal, * brzo by odpočívala má duše v tichu smrti. / 5. Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ.