OL557

Pondělí 31. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2livepla1.Jsem3ubochráolesbo3*ti,potvámoc.Boní,4že,vitBožíPís2.bu5duslajebitleno,jmé5*vechvávemly.dubu6zpěne,dipoR.Vy7Hosmě,slyšlásce!vesvé8liveto,siudom93.Utedujterase;božá9aci,civ srdvy,křej10o*poteBoteha!hlekdo10slydinšíboť4.Ne11poHospohrchu11*neky,vězni.svý12mine,dipoR.Vy13Hosmě,slyšlásce!vesvé14livežeSiBůh15boť5.Nepotanuóvys15abu*ta:douskájud15měssaobje.tambyd16aletcijehoZdě6.je17potomdoutamžebslu17*buků,lulit,sídmi18kdono.je18jméhone,dipoR.Vy19Hosmě,slyšlásce!svéve20live
ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2livepla1.Jsem3ubochráolesbo3*ti,potvámoc.Boní,4že,vitBožíPís2.bu5duslajebitleno,jmé5*vechvávemly.dubu6zpěne,dipoR.Vy7Hosmě,slyšlásce!vesvé8liveto,siudom93.Utedujterase;božá9aci,civ srdvy,křej10o*poteBoteha!hlekdo10slydinšíboť4.Ne11poHospohrchu11*neky,vězni.svý12mine,dipoR.Vy13Hosmě,slyšlásce!vesvé14livežeSiBůh15boť5.Nepojudtaskánu15óvysatamdouměs15*buta:saje.letbyd16obacijehoZdě6.je17potomsídtamlit,žebslu17dou*buků,jméjehono.mi18kdolune,dipoR.Vy19Hosmě,slyšlásce!svéve20live
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2lipla1.Jsem3ubochráolesbo3*ti,potvámoc.Boní,4že,vitBožíPís2.bu5duslajebitleno,jmé5*vechvávemly.dubu6zpěne,dipoR.Vy7Hosmě,slyšlásce!vesvé8liveboto,užádom9U3.sitekřejpo*oteara9ci,tese;dujBoteha!civy,10v srdhlekdošíchuslyky,Hosboť11Ne4.dinpovězmini.ne*po12hrsvýne,dipoR.Vy13Hosmě,slyšlásce!vesvé14liveóžeSinuboťBůh15Ne5.poměsjudskáta:vys15atasaaobje.*doubutam16letbydcijehoZdě6.je17potomsídtamlit,žebslu17dou*buků,jméjehono.mi18kdoluvene,disvéslyšR.Vy19poHosmě,ce!lásve20li
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2libopllesti,Jsem1.ubo3atvápože,moc.o4*ní,chráBožíjméBono,bu5Pís2.sladuvitvemchvázpěly.lebit6ve*bujeduvene,disvéslyšR.Vy7poHosmě,ce!lásve8liuto,bo3.Udom9site*otese;pokřejci,9žádujraateBohleha!v srdci10tekdovy,šíchuslyky,Hosboť11Ne4.dinpovězmini.ne*po12hrsvývene,disvéslyšR.Vy13poHosmě,ce!lásve14liSižeó5.boťNeBůh15poměsskájudta:avys15nutasaaobje.*doubutam16letbydcijehoZdě6.je17potomsídtamlit,žebslu17dou*buků,jméjehono.mi18kdoluvene,disvéslyšR.Vy19poHosmě,ce!lásve20li
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,lesti,bo*Jsem1.ubo3plapože,tvámoc.chrá4oBoní,žíjméBono,bu5Pís2.sladuvitvemchvázpěly.lebit6ve*bujedulilássvévece!slyšmě,Hospo7VyR.ne,vedici,raažádujbotese;domte9U3.to,usitekdohleBoha!křejte10po*ocivy,v srdšíchuslyky,Hosboť11Ne4.dinpovězmini.ne*po12hrsvýlilássvévece!slyšmě,Hospo13VyR.ne,vediónuSiaboťBůh15Ne5.žepota:měs*budouta15vysjudskásaobje.tambyd16aletžebsluhodouků,bu*je17poZdě6.cijetomhojméjeno.lit,18tamsídlumikdolilássvévece!slyšmě,Hospo19VyR.vedine,
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,bopllesti,Jsem1.ubo3atvápože,moc.o4*ní,chráBožíjméBono,bu5Pís2.sladuvitvemchvázpěly.lebit6ve*bujedulilássvévece!slyšmě,Hospo7VyR.ne,vedici,raažádujbotese;domte9U3.to,usitekdohleBoha!křejte10po*ocivy,v srdšíchuslyky,Hosboť11Ne4.dinpovězmini.ne*po12hrsvýlilássvévece!slyšmě,Hospo13VyR.ne,vediavysónutaBůhpo15Ne5.boťžeSiaobbydletsaje.města:15judskádoutambu*žebsluhodouků,bu*je17poZdě6.cijetomhojméjeno.lit,18tamsídlumikdolilássvévece!slyšmě,Hospo19VyR.vedine,
lilássvévece!