OL557

Pondělí 31. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 2. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 3. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 4. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 5. Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlet a obsadí je. / 6. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 2. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 3. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 4. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 5. Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlet a obsadí je. / 6. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 2. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 3. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 4. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 5. Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlet a obsadí je. / 6. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 2. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 3. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 4. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 5. Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlet a obsadí je. / 6. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 2. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 3. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 4. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 5. Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlet a obsadí je. / 6. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 2. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 3. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 4. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 5. Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlet a obsadí je. / 6. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!