OL557

Pondělí 31. týdne 1

Žalm 69

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL557 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! – Žalm 69

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

1. Jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.

2. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

3. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!

4. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

5. Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlet a obsadí je.

6. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

Odpověď: Ž 69 (68),14c

Verše: Ž 69 (68)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu