OL559

Středa 31. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.