OL559

Středa 31. týdne 1

Žalm 112

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL559 – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. – Žalm 112

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních.

2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno.

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

3. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

4. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

5. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě.

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

Odpověď: Ž 112 (111),5a

Verše: Ž 112 (111)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu