OL559

Středa 31. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjakteze1.Bla3ži,mudipona,bose3Hosli*kte4kouvelpřiních.v jebu4honaze2.Moc5debutompostvo,jemi5honýchliko*po6řádležehno.bu6podekteseR.Bla7muži,zečupůjaje.tosli8jatáchkov tem9ří3.nolinýmdem,losvět9řáddobroný,jemi10*srdlovedlispravý.ti10akteze4.Bla11ži,muaslise11toosečupůj11*staje,práleva.své12podcislisektetoBlaR.ze13ži,muje.ču14půjaje,5.Roz15lurostštědhochu15*jedým,jevždy, +hotrpo16nav slátevě.pomoc16roskteseR.Bla17muži,zečupůjje.atosli18
slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjasebo1.zeBlamu3kteži,velkoupoHosdi3*ktena,hopřiních.li4v jebumizejeho2.bu5Mocnadelekořádstvo,tompo*po5žehdepono.liných6buslisektetoBlaR.ze7ži,muje.ču8půjakojasvět3.řív tem9táchno*mijelosrddem,řád9lolinýmspraalivedvý.dob10ný,rotislisetozemu11Bla4.kteži,*stačuje,se11půjaprápodleva.své12ocislisektetoBlaR.ze13ži,muje.ču14půjaje,5.Roz15lurostštědhochu15*jedým,jevždy, +hotrpo16nav slátevě.pomoc16rosslisektetoBlaR.ze17ži,muje.ču18půja
slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjasebo1.zeBlamu3kteži,velkoupoHosdi3*ktena,hopřiních.li4v jebumizejeho2.bu5Mocnadelekořádstvo,tompo*po5žehdepono.liných6buslisektetoBlaR.ze7ži,muje.ču8půjakojasvět3.řív tem9táchno*mijelosrddem,řád9lolinýmspraalivedvý.dob10ný,rotislisetozemu11Bla4.kteži,*stačuje,se11půjaprápodleva.své12ocislisektetoBlaR.ze13ži,muje.ču14půjachudým,Roz5.lu15je,navždy, +ho*štědrost16jepotrv slárostevě.ho16jepomocslisektetoBlaR.ze17ži,muje.ču18půja
slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjasebo1.zeBlamu3kteži,velkoupoHosdi3*ktena,hopřiních.li4v jebumizejeho2.bu5Mocnadelekořádstvo,tompo*po5žehdepono.liných6buslisektetoBlaR.ze7ži,muje.ču8půjasvětjakolořív tem93.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tislisetozemu11Bla4.kteži,*stačuje,se11půjaprápodleva.své12ocislisektetoBlaR.ze13ži,muje.ču14půjachudým,Roz5.lu15je,navždy, +ho*štědrost16jepotrv slárostevě.ho16jepomocslisektetoBlaR.ze17ži,muje.ču18půja
apůjtočuje.muži,BlaR.zeseslikteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu3ktev jehopřibuních.vel4kte*likouhopomijetomstvo,bude5Moc2.zenadepobužehno.leko6po*řádlinýchapůjtočuje.zemuži,7BlaR.seslikteřádsvětlodem,nýmliv temno93.říjakotáchasprativý.vedlimilosrd10je*dobroný,topůjačuje,ži,mu11Bla4.zeseslikteleprápodciva.seo12sta*svéapůjtočuje.zemuži,13BlaR.sesliktehoštědrostdým,je*poluje,15Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje16apůjtočuje.ži,muze17BlaR.seslikte
apůjtočuje.muži,BlaR.zeseslikteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu3ktev jehopřibuních.vel4kte*likouhopomijetomstvo,bude5Moc2.zenadepobužehno.leko6po*řádlinýchapůjtočuje.zemuži,7BlaR.seslikteřádsvětlodem,nýmliv temno93.říjakotáchasprativý.vedlimilosrd10je*dobroný,topůjačuje,ži,mu11Bla4.zeseslikteleprápodciva.seo12sta*svéapůjtočuje.zemuži,13BlaR.sesliktehoštědrostdým,je*poluje,15Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje16apůjtočuje.ži,muze17BlaR.seslikte
apůjtočuje.muži,BlaR.zeseslikteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu3ktev jehopřibuních.vel4kte*likouhopomijetomstvo,bude5Moc2.zenadepobužehno.leko6