OL56

Týden před Zjevením Páně (5. ledna)

Těla a Krve Páně, k adoraci

Žalm 100

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL56 – Pojďte se poklonit Pánu! – Žalm 100

R. Pojďte se poklonit Pánu!

1. Plesejte Hospodinu všechny země, * služte Hospodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem!

R. Pojďte se poklonit Pánu!

2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině.

R. Pojďte se poklonit Pánu!

3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu!

R. Pojďte se poklonit Pánu!

4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

R. Pojďte se poklonit Pánu!

Odpověď:

Verše: Ž 100 (99)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu