OL56

Týden před Zjevením Páně (5. ledna)

Těla a Krve Páně, k adoraci

ZvětšitZmenšitResetovat

klonu!nitteR.PojďposenudivšechsejPle1.te2poHosHosteponyze2*služmě,vstup*tí,dostenudi3s rasotem!s jápřed4honu!nitkloR.Pojď5sepotepodinnej2.Uz6Hosžete,unásčiBůh:je6*onležíme,nil,a7mumystádaceho8je*jsmelidstvině.panaje8honu!nitkloR.Pojď9sepotebranhote3.Vstup10jedohodvokem,10s díje*do*slavem,zpěvtes chvaří11lojméjehonu!žeh12ho,tenejnu!nitkloR.Pojď13sepotedobjerý,Ne4.boť14Hosdinpostvídenje*hojemi15srlopokoné,věč15navšechpo*věrjehonost.16letrnu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.PojďposenudivšechsejPle1.te2poHosteHos*služzeny2mě,*tí,vstupdostepodi3s ranusotem!s jápřed4honu!nitkloR.Pojď5sepotedinpojeUz2.nej6te,Hosžeanil,myon*6Bůh:učináshojelidmu7žíme,jsme*lepahojestvině.stád8anacenu!nitkloR.Pojď9sepotebranhote3.Vstup10jedohodvokem,10s díje*dovteho,*slas chvaří11zpělovem,jméhonu!nejžeh12jetenu!nitkloR.Pojď13sepotedobjerý,Ne4.boť14Hosdinpostvídenje*hojemi15srlokopolené,věčpo15*všechnavěrhonost.tr16jenu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnuny1.sejPleteHos2podinus radidostí,mě,služ*2zeHostepos jáhosotem!tevstup*před4nu!nitkloR.Pojď5sepotedinpojeUz2.nej6te,Hosženil,čiaBůh:on6*násuhojejsme*lidmu7myležíme,pahojestvině.stád8anacenu!nitkloR.Pojď9sepotes díbrankem,Vstup3.te10dohojes chvařízpělovem,je*ho11dodvohojméjenu!vteho,12sla*nejtežehnu!nitkloR.Pojď13sepoterý,dobje*hoboťHos14poNe4.dinjevěčné,jepo*všechlo15srmistvídenhověrjenost.ko16napotrlenu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnuny1.sejPleteHos2podidiponumě,2zeslužteHos*s jáhosotem!tí,dosvstup3*s ratepřednu!nitkloR.Pojď5sepotedinpojeUz2.nej6te,Hosženil,čiaBůh:on6*násuhojejsme*lidmu7myležíme,pahojestvině.stád8anacenu!nitkloR.Pojď9sepotes díbrankem,Vstup3.te10dohojes chvařízpělovem,je*ho11dodvohojméjenu!vteho,12sla*nejtežehnu!nitkloR.Pojď13sepoterý,dobje*hoboťHos14poNe4.dinjené,po*věčvšechnasr15milostvíjedenhověrjenost.le16pokotrnu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnuny1.sejPleteHos2podidiponumě,2zeslužteHos*s jáhosotem!tí,dosvstup3*s ratepřednu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepotes díbrankem,Vstup3.te10dohojes chvařízpělovem,je*ho11dodvohojméjenu!vteho,12sla*nejtežehnu!nitkloR.Pojď13sepoterý,dobje*hoboťHos14poNe4.dinjené,po*věčvšechnasr15milostvíjedenhověrjenost.le16pokotrnu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnuny1.sejPleteHos2podidiponumě,2zeslužteHos*s jáhosotem!tí,dosvstup3*s ratepřednu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepotekem,s dído*jetedo10jeVstup3.hobranzpěvem,s chvalo*slavte11hořídvojméjehonu!žeh12ho,tenejnu!nitkloR.Pojď13sepoterý,dobje*hoboťHos14poNe4.dinjené,po*věčvšechnasr15milostvíjedenhověrjenost.le16pokotrnu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.Pojďposezenyvšechtemě,služ*teHossejpo2Ple1.dinuhos játepředsotem!dinu3Hospodostí,vstup*s ranu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepotejehokem,do*dvodojeho10Vstup3.tes díbranjehonejtejménu!lozpěvem,sla*11řís chvaho,žehvtenu!nitkloR.Pojď13sepoterý,dobje*hoboťHos14poNe4.dinjené,po*věčvšechnasr15milostvíjedenhověrjenost.le16pokotrnu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.Pojďposezenyvšechtemě,služ*teHossejpo2Ple1.dinuhos játepředsotem!dinu3Hospodostí,vstup*s ranu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepotejehokem,do*dvodojeho10Vstup3.tes díbranjehonejtejménu!lozpěvem,sla*11řís chvaho,žehvtenu!nitkloR.Pojď13sepoterý,dobje*hoboťHos14poNe4.dinjené,po*věčvšechnasr15milostvíjedenhověrjenost.le16pokotrnu!nitkloR.Pojď17tesepo
klonu!nitteR.Pojďposezenyvšechtemě,služ*teHossejpo2Ple1.dinuhos játepředsotem!dinu3Hospodostí,vstup*s ranu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepotejehokem,do*dvodojeho10Vstup3.tes díbranjehonejtejménu!lo