OL560

Pondělí 32. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

tyR.Hosne,dipoznáš.amášzkoutyne,1.Hos2dipoamášznáš,2zkoudámse*ty3víš,kdyžvstávám.i3kdyžlenmyškyváš4zná2.Ponejdubozdáljiž4*ky;ješ, +čuvšížím,ty5letourmýchcest.máš5všechsityR.Hos6dine,poznáš.a6mášzkounemámvo3.Slo7ješje*hle,jana7ku:zycene,lé.Hosznáš,8dipozazedu4.kloObpu9ješ*adešklazei9dupředlaň.na10svoujeprovu11di5.Pohodvzne*lost,šetvá11znapichotelná.a12ponetyR.Hos13dine,poznáš.a13mášzkoulitchýpřed6.seKammo14uhuu*kamdutvým14chem,tváří?tvouci15předpilstou7.I16bychvykdytyjsitam,nane16be,v podlehl*i17bychukdydytajsi.světí,17ityR.Hos18dine,poznáš.a18mášzkoupjalpři8.I19bychsikdya*kyčispokřídla19třenjimoři,zazšímnanul20nejdeve9.i21potama*uchorutvá21kaviprace.22tvátyR.Hos23dine,poznáš.a23mášzkou
tyR.Hosne,dipoznáš.amášzkoutypo1.Hos2ne,divíš,kdyžmášzkou2*tyznáš,avstávám.kdyždámse3ikylenjiž2.znáPováš4myšbonejduky;zdál4*čuurješ, +žím,le5totymýchvšechcest.všímáš5sityR.Hos6dine,poznáš.a6mášzkounemámvo3.Slo7ješje*hle,jana7ku:zycene,lé.Hosznáš,8dipozazedu4.kloObpu9ješ*adešklazei9dupředlaň.na10svoujeprovu11di5.Pohodvzne*lost,šetvá11znapichotelná.a12ponetyR.Hos13dine,poznáš.a13mášzkouchýulitmo14se6.Kamhukam*chem,tvýmpřed14dutvátvouří?u15předcinapilneI7.kdy16bychstouvykdybych*iube,ty16tam,jsitaidyjsi.v pod17lehltí,světyR.Hos18dine,poznáš.a18mášzkoupjalpři8.I19bychsikdya*kyčispokřídla19třenjimoři,zazšímnanul20nejdeve9.i21potama*uchorutvá21kaviprace.22tvátyR.Hos23dine,poznáš.a23mášzkou
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,zkoumášaznáš,1.poHosdi2tyne,vstáikdyžvám.víš,když3ty*dámsejižzdálkyky;znáváš4Po2.lenmyštourtyčujdune5*ležím,bovšechmýchcest.všíješ, +5simášmášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,namámzyjaku:vo3.ješ7Slonene,cedilé.je8hle,*poHosznáš,izaduzedupřeješOb4.klopuze9svoudlaň.a*kla10nadešproje5.diPovu11hodše*vzneznatvá11lost,piná.telchonea12pomášzkouaznáš.HosR.podi13tyne,litchýpřed6.seKammo14uhuu*kamdutvým14chem,tváří?tvouci15přednapilneI7.kdy16bychstouvykdybych*iube,ty16tam,jsitaidyjsi.v pod17lehltí,svěmášzkouaznáš.HosR.podi18tyne,pjalkřídpřiIkdy198.sibych*ačispojila19kytřenmoři,zazšímnanul20nejrudetvákatami9.21vepopratvávice.a*u22chomášzkouaznáš.poHosR.di23tyne,
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,zkoumášaznáš,1.poHosdi2tyne,vstáikdyžvám.víš,když3ty*dámsejižzdálkyky;znáváš4Po2.lenmyštourtyčujdune5*ležím,bovšechmýchcest.všíješ, +5simášmášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,namámzyjaku:vo3.ješ7Slonene,cedilé.je8hle,*poHosznáš,izaduzedupřeješOb4.klopuze9svoudlaň.a*kla10nadeštváproznalost,vudi11hodPo5.jepipochotelná.še12vzne*neamášzkouaznáš.HosR.podi13tyne,tvýmpředlitduchem,mose14huKam6.chýutvápředtvouří?u15kam*cinepilnabe,kdyI7.16bychstouvyubychkdylehltam,jsity*i16tadyjsi.svěv pod17ití,mášzkouaznáš.HosR.podi18tyne,lajikřídtřenkyI8.kdybychsi19připjalmonejzazšímři,spoa*20činanulrudetvákatami9.21vepopratvávice.a*u22chomášzkouaznáš.poHosR.di23tyne,
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,zkoumášaznáš,1.poHosdi2tyne,vstáikdyžvám.víš,když3ty*dámsejižzdálkyky;znáváš4Po2.lenmyštožím,tyurjdune5*lebovšechsimýchcest.ješ, +5čumášvšímášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,namámzyjaku:vo3.ješ7Slonene,cedilé.je8hle,*poHosznáš,izaduzedupřeješOb4.klopuze9svoudlaň.a*kla10nadeštváproznalost,vudi11hodPo5.jepipochotelná.še12vzne*neamášzkouaznáš.HosR.podi13tyne,tvýmpředlitduchem,mose14huKam6.chýutvápředtvouří?u15kam*cibe,nanetytam,jsibychvyI7.kdypil16stouitatí,dyjsi.kdybychu17i*v podsvělehlmášzkouaznáš.HosR.podi18tyne,lajikřídtřenkyI8.kdybychsi19připjalmonejzazšímři,spoa*20činanulrudetvákatami9.21vepopratvávice.