OL561

Úterý 32. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

levebitstaR.Uchcivična.diHospochcivesta1.U2vičdipona,bitle2Hosústechbu*vždy3v mýchdela.je3chváhonechťsepo2.V Hos4nudiduše,chlu4jemopokorto*5šíslyduse.a5ralevebitstaR.Uchci6vična.diHos6poovyčidi7po3.Hosnovedspravé,lihle7nasejich*k je8vohosluch.klo8jehněvstípo4.Hos9nůvdichazlo,ty,9kdozedilzevy10by*ahlananě.vzpo10kumínlevebitstaR.Uchci11vična.diHos11povolaved5.Spra12lislydinšel,a12li,poHosz kažjebo13svo*vydilně.je13tísjichpodinko6.Blíz14Hosjezkroušekdotěm,14maduchu*nasrd14ce,chraňuzaje.mezlo15levebitstaR.Uchci16vična.di16Hospo
levebitstaR.Uchcivična.diHospovechcileU1.stavič2bu*vždydeHosbitna,dipo2chváhola.ús3v mýchjetechchluse2.poV Hosdi4nechťnusly*tošíje4moše,dudurase.pokor5alevebitstaR.Uchci6vična.diHos6poovyčidi7po3.Hosnové,k je*vedlijichhle7spranajehosluch.8vosekloty,stíkdopodi9Hos4.hněvnůvhlabyvydilcha9a*zlo,nakuně.ze10zevzpomínlevebitstaR.Uchci11vična.diHos11polavoli,li12ved5.Spravy*svošel,boHospo12aslydintísjichně.jez kaž13diljetěm,dinkdo6.koBlízje14poHosce,srd*naduzkrou14mašechrazaňuje.chuzlo15melevebitstaR.Uchci16vična.di16Hospo
pobitHosdina.stavičleUR.vechcilevebitstavič2U1.chcidebuv mýchpoHosdi2*vždyna,chvála.techús3hojechluse2.poV Hosdi4nechťnutoše,*slyjemodu4duarase.po5šíkorpolebitHosdina.staR.vič6Uvechcihleočipodi7Hos3.vynovojichsprana7livé,k je*vedjehosluch.se8kloty,stíkdopodi9Hos4.hněvnůvhlabyvydilcha9a*zlo,nakuně.ze10zevzpomínpolebitHosdina.staR.vič11Uvechcialali,Hosvedli12Spra5.vobovy*svodildin12pošel,slytísjichně.z kaž13jejekdodintěm,makoje14Blíz6.poHosce,nasrd*duzkrou14šechrazaňuje.chuzlo15mepolebitHosdina.vičUR.sta16chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič2U1.vechcihochvájela.budev mých3vždy*techúsjemoduše,dinu4V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší5*korpopolebitHosdina.staR.vič6Uvechcihleočipodi7Hos3.vynovojichsprana7livé,k je*vedjehosluch.se8kloty,stíkdopodi9Hos4.hněvnůvhlabyvydilcha9a*zlo,nakuně.ze10zevzpomínpolebitHosdina.staR.vič11Uvechcialali,Hosvedli12Spra5.vobovy*svodildin12pošel,slytísjichně.z kaž13jejekdodintěm,makoje14Blíz6.poHosce,nasrd*duzkrou14šechrazaňuje.chuzlo15mepolebitHosdina.vičUR.sta16chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič2U1.vechcihochvájela.budev mých3vždy*techúsjemoduše,dinu4V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší5*korpopolebitHosdina.staR.vič6Uvechcinahlevé,spravedlidino7Hos3.poočivyjeklohosluch.jichvo8k je*sekdoty,chazlo,dinův9Hos4.postíhněvmínkuvzponaně.vyhla10a*byzezedilpolebitHosdina.staR.vič11UvechcipodinaHosslyšel,li12Spra5.vedlali,vojichjetísně.bosvo13dilvy*z kažjekdomazkroušejeHos14Blíz6.kodintěm,pozamechraňuje.ce,14srdduchuzlo*napolebitHosdina.vičUR.sta16chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič2U1.vechcihochvájela.budev mých3vždy*techúsjemoduše,dinu4V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší5*korpopolebitHosdina.staR.vič6Uvechcinahlevé,spravedlidino7Hos3.poočivyjeklohosluch.jichvo8k je*sekdoty,chazlo,dinův9Hos4.postíhněvmínkuvzponaně.vyhla10a*byzezedilpolebitHosdina.staR.vič11UvechcipodinaHosslyšel,li12Spra5.vedlali,vojichjetísně.bosvo13dilvy*z kažjezkroukdomašejeHos14Blíz6.kodintěm,pozameňuchraje.ce,na*14srdzloduchupolebitHosdina.vičUR.sta16chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič2U1.vechcihochvájela.budev mých3vždy*techúsjemoduše,dinu4V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší5*korpopolebitHosdina.staR.vič6Uve