OL561

Úterý 32. týdne 1

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL561 – Ustavičně chci velebit Hospodina. – Žalm 34

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

3. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch.

4. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

5. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně.

6. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje.

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

Odpověď: Ž 34 (33),2a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu