OL563

Čtvrtek 32. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosNaR.mě,kazům!přísvýmne,poHos1.Na2ky,tvéne,di2trpev*jeslo2vo,besa.ja3nekodipoHosR.Na4mě,zům!kapří4svýmne,dopo2.Od5lekojetvákopo5le*zalověr5nost,ami,jsižil6zetrvá.o6nadipoHosR.Na7mě,zům!kapří7svýmne,nuhodtvých8le3.Podrozne*le,boťtr8stáslouží.všechno9tidipoHosR.Na10mě,zům!kapří10svýmne,slov4.11tvýchklad*upoo11cuje,svělidi.ječu12prosdipoHosR.Na13mě,zům!kapří13svýmne,kažsvénou5.Jas14utvářa*kunaslumu14žebkapřízům!15svýmdipoHosR.Na16mě,zům!kapří16svýmne,bychjsem6.Kéž17aživ,hodroztválil,chvá17*apohají!nu18midipoHosR.Na19mě,zům!kapříne,19svým
dipoHosNaR.mě,kazům!přísvýmne,podi1.Na2Hosky,slovo,tvétrne,2nebekosa.je*pev3jadipoHosR.Na4mě,zům!kapří4svýmne,dopo2.Od5lekojetvákopo5lejsižillonost,věr5*zatrnavá.mi,ze6oadipoHosR.Na7mě,zům!kapří7svýmne,hodnule3.Pod8roztvýchstále,tr8sloutiží.ne*boťvšech9nodipoHosR.Na10mě,zům!kapří10svýmne,svěcuoje,klad4.11tvýchslovlidi.*upoču12prosjedipoHosR.Na13mě,zům!kapří13svýmne,kažsvénou5.Jas14utvářa*kunaslumu14žebkapřízům!15svýmdipoHosR.Na16mě,zům!kapří16svýmne,bychjsem6.Kéž17aživ,hodroztválil,chvá17*apohají!nu18midipoHosR.Na19mě,zům!kapříne,19svým
dipoHosNaR.mě,kazům!přísvýmne,podi1.Na2Hosky,slovo,tvétrne,2nebekosa.je*pev3jadipoHosR.Na4mě,zům!kapří4svýmne,podoko2.poOdko5lenost,zavěr*lo5letvájenatrová.jsize6žilami,dipoHosR.Na7mě,zům!kapří7svýmne,hodnule3.Pod8roztvýchstále,tr8sloutiží.ne*boťvšech9nodipoHosR.Na10mě,zům!kapří10svýmne,svěcuoje,klad4.11tvýchslovlidi.*upoču12prosjedipoHosR.Na13mě,zům!kapří13svýmne,kažsvénou5.Jas14utvářa*kunaslumu14žebkapřízům!15svýmdipoHosR.Na16mě,zům!kapří16svýmne,bychjsem6.Kéž17aživ,hodroztválil,chvá17*apohají!nu18midipoHosR.Na19mě,zům!kapříne,19svým
svýmpříne,zům!kamě,R.NadipoHostrne,tvéky,2Na1.dipoHosnekobesa.vo,2slopevja*jesvýmpříne,kazům!mě,4R.NadipoHoskodopolepoko5Od2.lelonost,*zažilje5věrtvátrnavá.zeo6jsiami,svýmpříne,kazům!mě,7R.NadipoHostrnuletvých8Pod3.hodroztislounoží.le,ne*8stáboťvšechsvýmpříne,kazům!mě,10R.NadipoHosje,po*svěcuuklad4.tvých11oslovlidi.ječu12prossvýmpříne,kazům!mě,13R.NadipoHosslumusvéžebkunoutvář14Jas5.kažupřísvýmzům!kana15*asvýmpříne,kazům!mě,16R.NadipoHoschválil,6.jsemKéžživ,17bychapomijí!hatvározhod18a*nusvýmpříkazům!ne,mě,19R.NapodiHos
svýmpříne,zům!kamě,R.NadipoHostrne,tvéky,2Na1.dipoHosnekobesa.vo,2slopevja*jesvýmpříne,kazům!mě,4R.NadipoHoskolejetvákole5Od2.podopoonami,avá.trlonost,věrza*žilze5jsisvýmpříne,kazům!mě,7R.NadipoHostrnuletvých8Pod3.hodroztislounoží.le,ne*8stáboťvšechsvýmpříne,kazům!mě,10R.NadipoHossvěcuoje,klad4.11tvýchslovlidi.*upoču12prosjesvýmpříne,kazům!mě,13R.NadipoHosslumusvéžebkunoutvář14Jas5.kažupřísvýmzům!kana15*asvýmpříne,kazům!mě,16R.NadipoHoslil,chvá*atvájsemživ,17Kéž6.bychapomihají!hodnu18rozsvýmpříkazům!ne,mě,19R.NapodiHos
svýmpříne,zům!kamě,R.NadipoHostrne,tvéky,2Na1.dipoHosnekobesa.vo,2slopevja*jesvýmpříne,kazům!mě,4R.NadipoHoskolejetvákole5Od2.podopoonami,avá.trlonost,věrza*žilze5jsisvýmpříne,kazům!mě,7R.NadipoHostrnuletvých8Pod3.hodroztislounoží.le,ne*8stáboťvšechsvýmpříne,kazům!mě,10R.NadipoHossvěcuoje,klad4.11tvýchslovlidi.*upoču12prosjesvýmpříne,kazům!mě,13R.NadipoHosslu