OL564

Sobota 32. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiudiponu,Zpí1.vejte3Hostevujpratehrej3*vymu,divech!všecho4hojehojesvate5nos2.Hosesrdce*zejmétým5nem,kdojí,hlese6duradipona!da6Hosvy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiuvoprrovšech9bil3.Ponyzemi,ze9jichv jekevešti10vo*prnyly.jichje10mužsedlstříb4.tomPosvé11vevylone*bynea11remtem,zlakmenech.nýchmoc12jichv jevy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiusvasvé5.maPato15navalraAbvo,15slodalkte*žebsluku.movi,16musvédlvesvůjti17dos6.V ravy*s jáso17rod,volené.tem18vysvévy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiudiponu,Zpí1.vejte3Hostevujpratehrej3*vymu,divech!všecho4hojehojesvate5nos2.Hose*zenem,srdtýmjmé5jí,dukdoce6rasepodiHosna!dahle6vy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiuzevorobilvšech9Po3.prnynyvotivešjichze9v jemi,pr*ly.je10kejichmužstříbdlseremtomsvé11Po4.vevylobynezlaa11*netem,kmenech.nýchmoc12jichv jevy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiusvasvé5.maPato15navalraAbvo,15slodalkte*žebsluku.movi,16musvédlsvůjrod,dosti17V ra6.vevyvovyné.leso*s já18svétemvy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiuhrejdinu,temu,tevej3Zpí1.poHoshodijevech!pravujte4vy*všechosvahotým2.nosHote5jeseseranem,5jmésrdceze*Hospodina!jí,kdo6dudahlevy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiuzevorobilvšech9Po3.prnynyvotivešjichze9v jemi,pr*ly.je10kejichmužstříbdlseremtomsvé11Po4.vevylobynezlaa11*netem,kmenech.nýchmoc12jichv jevy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiusvasvé5.maPato15navalAbdalravo,slo*kte15žebmusluku.mo16svévi,dlsvůjrod,dosti17V ra6.vevyvovyné.leso*s já18svétemvy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiuhrejdinu,temu,tevej3Zpí1.poHoshodijevech!pravujte4vy*všechotýmjmésvanem,nostese5Ho2.hojejí,radukdosrdce6ze*sepodiHosna!dahle6vy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiuzevorobilvšech9Po3.prnynyvotivešjichze9v jemi,pr*ly.je10kejichmužstříbdlseremtomsvé11Po4.vevylobynezlaa11*netem,kmenech.nýchmoc12jichv jevy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiuslokte*vo,toval15Pa5.masvésvanaslusvémužebku.ra16dalAbmovi,dlsvůjrod,dosti17V ra6.vevyvovyné.leso*s já18svétemvy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,hrejdinu,temu,tevej3Zpí1.poHoshodijevech!pravujte4vy*všechotýmjmésrdze*nem,tese5Ho2.noshosvajehledaHospodina!se6racejí,kdodučinilHosupodin.matujtena7PaR.vy,ktediv jejichzezemi,všechny9Po3.bilvoroprmužjejichly.tiny10pr*vokevešastříbremzlatem,svévy11Po4.tomdlsevejichkmev jenech.bylone12ne*nýchmocčinilHosupodin.matujtena13PaR.vy,ktedislokte*vo,toval15Pa5.masvésvanaslusvémužebku.ra16dalAbmovi,dlsvůjrod,dosti17V ra6.vevyvovyné.leso*s já18svétemčinilHosupodin.tenamaPaR.tujktedivy,19
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,hrejdinu,temu,tevej3Zpí1.poHoshodijevech!pravujte4vy*všechotýmjmésrdze*nem,tese5Ho2.noshosvajehledaHospodina!se6racejí,kdodučinilHosupodin.matujtena7PaR.vy,ktediv jejichzezemi,všechny9Po3.bilvoroprmužjejichly.tiny10pr*vokevešastříbremzlatem,svévy11Po4.tomdlsevejichkmev jenech.bylone12ne*nýchmocčinilHosupodin.matujtena13PaR.vy,ktedislokte*vo,toval15Pa5.masvésvanaslusvémužebku.ra16dalAbmovi,dlsvůjrod,dosti17V ra6.vevyvovyné.leso*s já18svétemčinilHosupodin.tenamaPaR.tujktedivy,19
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,hrejdinu,temu,tevej3Zpí1.poHoshodijevech!pravujte4vy*všechotýmjmésrdze*nem,tese5Ho2.noshosvajehledaHospodina!se6racejí,kdodučinilHosupodin.matujtena7PaR.vy,ktediv jejichzezemi,všechny9Po3.bilvoroprmužjejichly.tiny10pr*vokevešastříbremzlatem,svévy11Po4.tomdlsevejichkmev jenech.bylone12ne*nýchmocčinilHosupodin.matujtena13PaR.vy,ktedislokte*vo,toval15Pa5.masvésvanaslusvémužebku.ra16dalAbmovi,temsvérod,so*s jáné.vylevovy17tivedos6.V rasvůjdlčinilHosupodin.tenamaPaR.tujktedivy,19
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,hrejdinu,temu,tevej3Zpí1.poHos