OL565

Pondělí 33. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

Pavot,ne,chožiR.Zamivejnatváadbátdubuní.připroPo1.bou2řeřío*ktebožbez2ky,tvůjkon.pouš3Pavot,ne,R.Za4žimichovejnatváa4dbátdubuní.4připrovazyO2.vinu5lyzanepobožbez5le*aků,tvůjkon.jsemmněl6naPavot,ne,R.Za7žimichovejnatváa7dbátdubuní.7přitisz úkusvo3.Vy8boď*chcidbátli8dí,zeříní.na9natváPavot,ne,R.Za10žimichovejnatváa10dbátdubuní.10přikdolstise11ží4.Blíti,ledují,da*kopro11slekohona.odjsou12tvéPavot,ne,R.Za13žimichovejnatváa13dbátdubuní.13přibezodbožko14le5.Dajene*sa,boť14spáhlenezyjí.dapřítvé15kaPavot,ne,R.Za16žimichovejnatváa16dbátdubuní.16přikya6.dělVijsem17padod*povadžsizhnuli17semi,tvůjrok.nedba18naliPavot,ne,R.Za19žimichovejnatváa19dbátdubuní.19při
Pavot,ne,chožiR.Zamivejnatváadbátdubuní.připroPo1.bou2řeřío*ktebožbez2ky,tvůjkon.pouš3Pavot,ne,R.Za4žimichovejnatváa4dbátdubuní.4připrovazyO2.vinu5lyzanelebožbez5*aků,tvůjkon.pomněl6najsemPavot,ne,R.Za7žimichovejnatváa7dbátdubuní.7přikulitisdí,svo3.boď8Vyz úřínazení.dbát*chci9tvánaPavot,ne,R.Za10žimichovejnatváa10dbátdubuní.10přikdolstise11ží4.Blíti,*jí,dadulepro11slehona.kokojsou12tvéodPavot,ne,R.Za13žimichovejnatváa13dbátdubuní.13přibezodbožko14le5.Dajene*sa,boť14spáhlenezyjí.dapřítvé15kaPavot,ne,R.Za16žimichovejnatváa16dbátdubuní.16přikya6.dělVijsem17padod*povadžsizhnuli17semi,tvůjrok.nedba18naliPavot,ne,R.Za19žimichovejnatváa19dbátdubuní.19při
ane,buduchovejZaR.vot,Pamižipřiní.nadbáttváproPo1.bou2řeřío*ktebožbez2ky,tvůjkon.pouš3ane,buduR.choZa4vejvot,žimiPapřiní.nadbát4tváprovazyO2.vinu5lyzanelebožbez5*aků,tvůjkon.pomněl6najsemane,buduR.choZa7vejvot,žimiPapřiní.nadbát7tvákulitisdí,svo3.boď8Vyz úřínazení.dbát*chci9tvánaane,buduR.choZa10vejvot,žimiPapřiní.nadbát10tválsti4.žíBlíse11kdoti,leko*dapro11jí,duslekohona.odjsou12tvéane,buduR.choZa13vejvot,žimiPapřiní.nadbát13tváspábožsa,lekoje14Da5.bezodnezyhledají.*boťnetvé15kapříane,buduR.choZa16vejvot,žimiPapřiní.nadbát16tvákya6.dělVijsem17padod*povadžsizhnuli17semi,tvůjrok.nedba18naliane,buduR.choZa19vejvot,žimiPapřiní.nadbát19tvá
ane,buduchovejZaR.vot,Pamižipřiní.nadbáttváprobezbožky,bouře2Po1.tvůjkon.oří3kte*poušane,buduR.choZa4vejvot,žimiPapřiní.nadbát4tvázybezvabožků,vinu5O2.lyprotvůjjsemnakon.leneza6a*mnělpoane,buduR.choZa7vejvot,žimiPapřiní.nadbát7tvákulitisdí,svo3.boď8Vyz úřínazení.dbát*chci9tvánaane,buduR.choZa10vejvot,žimiPapřiní.nadbát10tválstiprožíse11Blí4.kdoti,hoodtvékona.*jí,da11sledujsoukoleane,buduR.choZa13vejvot,žimiPapřiní.nadbát13tváspábožsa,lekoje14Da5.bezodnezyhledají.*boťnetvé15kapříane,buduR.choZa16vejvot,žimiPapřiní.nadbát16tvákya6.dělVijsem17padod*povadžsizhnuli17semi,tvůjrok.nedba18naliane,buduR.choZa19vejvot,žimiPapřiní.nadbát19tvá
ane,buduchovej