OL566

Úterý 33. týdne 1

Pondělí 4. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoPoR.vstaň,Hoschraňmě!2zakolikpo1.Hos3ne,dižusují!těch,je3kdodorá!ho*Mno4najichřímněká:ho2.Mno5ojichponeže!“ni*„A6muBůhne,dipoPo7HosR.vstaň,chraňmě!8zane,dijsivšak,3.Ty9poHosba,chloumůj9štít,*jsihladášvu!tymi10zvepovolaljsemsi4.Hla11slyšelvy*apok Hos11nu,dihory.ze12svasvéne,dipoPo13HosR.vstaň,chraňmě!14zalehlau5.Klid15jsemdilbuus15*Pronul.žemise,jsemto16propohá.Hos16dinponiati6.zaNelek17senukliobčují.ců,17říktedine,vstaň,*Po18poHoschraňzamě!Bomůj18že,ne,dipoPo19HosR.vstaň,chraňmě!20za
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHosjeliktěch,podi3Hos1.kone,Mno*jí!žuhokdo3sudorá!jich4nařímněká:ho2.Mno5ojichponeže!“ni*„A6muBůhchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosne,dijsivšak,3.Ty9poHoschlouba,tymůjštít,9*jsihladášvu!pomi10zvek Hoslalpodinu,4.siHla11vojsemze*a12slyšelvyhory.svasvé12chraňzane,mě!R.Povstaň,13dipoHosusanul.Klid5.15jsemulehltoprože*buProdil16se,jsempodinhá.Hosmi16potiniců,zalek17Ne6.seanuPovstaň,čují.Hos*ří17ktekliobzaBože,chraňmě!di18pomůjne,chraňzane,mě!vstaň,R.Po19dipoHos
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHostěch,jekdopodi3Hos1.kolikne,donará!žují!Mno*3suhojichřímněká:ho2.Mno5ojichponeže!“ni*„A6muBůhchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosne,dijsivšak,3.Ty9poHosba,chloumůj9štít,*jsihladášvu!tymi10zvepok Hoslalpodinu,4.siHla11vojsemhosvésvary.slyvy*12šelazechraňzane,mě!R.Povstaň,13dipoHosPro*usnul.dilbujsemu15Klid5.lehlapodinHoshá.popro16jsemse,žemitoniticů,ktenuNe6.zalekase17HosPo*vstaň,poob17říčují.klizaže,mě!chraňdine,18Bomůjchraňzane,mě!vstaň,R.Po19dipoHos
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHostěch,jekdopodi3Hos1.kolikne,donará!žují!Mno*3suhojichřímněká:ho2.Mno5ojichponeže!“ni*„A6muBůhchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosjsimůjne,štít,však,3.Hos9Tydipodášhlapozvevu!chlouba,10jsi*mitynu,dipok Hosa*vyslysijsem11Hla4.volalhosvary.12šelsvézechraňzane,mě!R.Povstaň,13dipoHosPro*usnul.dilbujsemu15Klid5.lehlapodinHoshá.popro16jsemse,žemitotiniců,zalek17Ne6.seanuPovstaň,čují.Hos*ří17ktekliobzaBože,chraňmě!di18pomůjne,chraňzane,mě!vstaň,R.Po19dipoHos
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHostěch,jekdopodi3Hos1.kolikne,donará!žují!Mno*3suhojichřímněká:ho2.Mno5ojichponeže!“ni*„A6muBůhchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosjsimůjne,štít,však,3.Hos9Tydipodášhlapozvevu!chlouba,10jsi*mitynu,dipok Hosa*vyslysijsem11Hla4.volalhosvary.12šelsvézechraňzane,mě!R.Povstaň,13dipoHosPro*usnul.dilbujsemu15Klid5.lehlapodinHoshá.popro16jsemse,žemitotiniců,zalek17Ne6.seanuPovstaň,čují.Hos*ří17ktekliobzaBože,chraňmě!di18pomůjne,chraňzane,mě!vstaň,R.Po19dipoHos
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHostěch,jekdopodi3Hos1.kolikne,donará!žují!Mno*3suhojichmuneniBůhpože!“jicho5Mno2.hoká:„A*mněříchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosštít,*jsimůjjsivšak,Hos9Ty3.dine,pohladášzvevu!ba,ty10chloupominu,dipok Hosa*vyslysijsem11Hla4.volalhosvary.12šelsvézechraňzane,mě!R.Povstaň,13dipoHosPro*usnul.dilbujsemu15Klid5.lehlapodinHoshá.popro16jsemse,žemitoříců,ktejí.obkličusezalek6.Nenutiani17že,zamůjBochraňmě!vstaň,Hospo18Po*ne,dichraňzane,mě!vstaň,R.Po19dipoHos
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHostěch,jekdopodi3Hos1.kolikne,donará!žují!Mno*3suhojichmuneniBůhpože!“jicho5Mno2.hoká:„A*mněříchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosštít,*jsimůjjsivšak,Hos9Ty3.dine,pohladášzvevu!ba,ty10chloupominu,dipok Hosa*vyslysijsem11Hla4.volalhosvary.12šelsvézechraňzane,mě!R.Povstaň,13dipoHosPro*usnul.dilbujsemu15Klid5.lehlapodinHoshá.popro16jsemse,žemitoříců,ktejí.obkličusezalek6.Nenutiani17že,zamůjBochraňmě!vstaň,Hospo18Po*ne,dichraňzane,mě!vstaň,R.Po19dipoHos
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHostěch,jekdopodi3Hos1.kolikne,donará!žují!Mno*3suhojichmuneniBůhpože!“jicho5Mno2.hoká:„A*mněříchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosštít,*jsimůjjsivšak,Hos9Ty3.dine,pohladášzvevu!ba,ty10chloupominu,dipok Hosa*vyslysijsem11Hla4.volalhosvary.12šelsvézechraňzane,mě!R.Povstaň,13dipoHosPro*usnul.dilbujsemu15Klid5.lehlapodinHoshá.popro16jsemse,žemitoců,ktetiříleknu17Ne6.zaaniseBože,ne,můjzachraňmě!*čují.Po17obklipodiHosvstaň,chraňzane,mě!vstaň,R.Po19dipoHos
chraňzane,mě!vstaň,R.PodipoHostěch,jekdopodi3Hos1.kolikne,donará!žují!Mno*3suhojichmuneniBůhpože!“jicho5Mno2.hoká:„A*mněříchraňzane,mě!R.Povstaň,7dipoHosštít,*jsimůjjsivšak,Hos9Ty3.dine,pohladášzvevu!ba,ty10chloupominu,dipok Hosa*vyslysijsem11