OL566

Úterý 33. týdne 1

Pondělí 4. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 1. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá! / 2. Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“ / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 3. Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu! / 4. Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své svaté hory. / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě! / 5. Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. / 6. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. * Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě! / R. Povstaň, Hospodine, zachraň mě!