OL567

Středa 33. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosne,R.nu,citprosetím2synatenabe.po2hledemsprane,1.Slyš,3podiHosžádost,lived3vounářhoku, +si4ni*všimmodpřejpochu4slulstnýchzertů!lit4z bedipoHosnu,ne,R.5citprosetím6synabe.tenapo6hledempev7kykro2.nalytvýchtrse7vakozastez7kách,*nenohy.lysa8toprožek to9lám3.Vobě,že,po*přejvy9šíš,Boslyslovo!mislu10slyšchu,dipoHosnu,ne,R.11citprosetím12synabe.tenapo12hledemkojazřítruj13pa4.O*stíka,donuni13telcioukryj.svýchpe14ruvedlvšak5.15spravetvouzřímtvář,tinos15usytímnapro16*nu,cittenadembe.pose16hledipoHosnu,ne,R.17citprosetím18synabe.tenapo18demhle
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímsprane,vedHos31.Slyš,diposini*voužávšim3lidost,chuslunářku, +4hopopřejzelstnýchz bertů!litmod4dipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsetrseva2.kro7kypevne*kách,zanaly7steztvýchnohy.ko8lysažeto3.lámVok to9probě,po*že,přejvysly9Bošíš,slovo!mislu10slyšchu,dipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímsezříkotel4.paOtruj13jastínu*docinio13ka,ukryj.svýchpe14ruvedlvšak5.15spravetvouzřímtvář,tinos15usytímnapro16*nu,cittenadembe.pose16hledipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímsprane,vedHos31.Slyš,diponisi*všimvouližá3dost,slupřejchuhonář4ku, +pozez bertů!lstnýchmod4litdipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsetrseva2.kro7kypevne*kách,zanaly7steztvýchnohy.ko8lysažeto3.lámVok to9probě,po*že,přejvysly9Bošíš,slovo!mislu10slyšchu,dipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímseniciteloka,truj13O4.pakozříjaukryj.stínu14do*pesvýchrutinosuzřímvšakve155.dlvesprananu,sycittvoutvář,15*pronadembe.tetímse16hlepodipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvoužávedlidost,1.HosSlyš,po3disprane,popřejku, +slunisi4všim*honářzez belstnýchrtů!chu4litmoddipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímselytrvanatvých2.krokypev7senosalyhy.*kách,ne7stezzakovyžešíš,slylámk tobě,9Vo3.toprochu,slyšslovo!že,po*9BoslupřejmidipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímseniciteloka,truj13O4.pakozříjaukryj.stínu14do*pesvýchrutinosuzřímvšakve155.dlvesprananu,sycittvoutvář,15*pronadembe.tetímse16hlepodipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvedspralivouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!slu4chupřejmoddipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímselytrvanatvých2.krokypev7senosalyhy.*kách,ne7stezzakovyžešíš,slylámk tobě,9Vo3.toprochu,slyšslovo!že,po*9BoslupřejmidipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímseniciteloka,truj13O4.pakozříjaukryj.stínu14do*pesvýchrutinosuzřímvšakve155.dlvesprananu,sycittvoutvář,15*pronadembe.tetímse16hlepodipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvedspralivouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!slu4chupřejmoddipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímselytrvanatvých2.krokypev7senosalyhy.*kách,ne7stezzakovyžešíš,slylámk tobě,9Vo3.toprochu,slyšslovo!že,po*9BoslupřejmidipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímsenicitelo