OL568

Čtvrtek 4. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Ty,Hosdevším.2navládnešpodiHosne,le41.Vebuď,bennale,šehože*Iz5Boeranaky.otce,5*oddine,poTy,R.7Hosdevším.vlád8nanešdine,je,2.Tvá10poHos*nádkost,heamoc10liveševznenost,ra,lesk11itřípavšechto12boť*nezenaimi.nona12binedine,poTy,R.13Hosdevším.vlád14nanešpříne,sluTo3.bě,16Hospodijsisvr*tykraší16vat,lošechova17pojebetedena17*odvším,lebvenost.hatbo18astvídine,poTy,R.19Hosdevším.vlád20nanešdenavším,Ty224.nešvládamocla,ruv tvé*ce23jechávšechky24ru*z tvépovláada.nave24kostlidine,poTy,R.25Hosdevším.vlád26naneš
ne,dipoR.Ty,Hosdevším.2navládnešpodiHosne,le41.Vebuď,bennale,šehože*Iz5Boeranaky.otce,5*oddine,poTy,R.7Hosdevším.vlád8nanešmocne,aTvá2.je,10Hospodileskra,heikost,li10ve*nádpatříšenost,11vzneboťtone*naimi.zenovšech12binenadine,poTy,R.13Hosdevším.vlád14nanešpříne,sluTo3.bě,16Hospodijsisvr*tykraší16vat,lošechova17pojebetedena17*odvším,lebvenost.hatbo18astvídine,poTy,R.19Hosdevším.vlád20nanešdenavším,Ty224.nešvládamocla,ruv tvé*ce23jevšechna*ruz tvéky24chápovláda.live24akostdine,poTy,R.25Hosdevším.vlád26naneš
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddipodiHosne,le41.Vebuď,bennale,šehože*Iz5Boeranaky.otce,5*odnanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podimocne,aTvá2.je,10Hospodileskra,heikost,li10ve*nádpatříšenost,11vzneboťtone*naimi.zenovšech12binenananešvším.deTy,R.Hos13vládne,podipříne,slušíbě,3.Hos16Todipovacholovat,16krajsisvrty*vším,od*detepoše17naveanost.lebjebe18stvíhatbonanešvším.deTy,R.Hos19vládne,podiv tvé*vším,deru4.Tyvlád22nanešrukyz tvé*pojemocla,23ceaavlákostlida.všech24chávenananešvším.deHosTy,R.po25vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddižene,IzBo*raleben4Ve1.podiHosbuď,naod*ky.na5ele,otce,šehonanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podiavemoclikost,je,Hos10Tvá2.dipone,ne*šenost,boťtohera,11nád*ivzneleskinanebizemi.tří12panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po16To3.ne,diševším,nadesvrcho17poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe18od*bojenanešvším.deTy,R.Hos19vládne,podiruvším,v tvé*ceTy4.vlád22nadeneškyz tvé*rupomoc23jela,aavlákostlida.všech24chávenananešvším.deHosTy,R.po25vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddižene,IzBo*raleben4Ve1.podiHosbuď,naod*ky.na5ele,otce,šehonanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podiavemoclikost,je,Hos10Tvá2.dipone,ne*šenost,boťtohera,11nád*ivzneleskinanebizemi.tří12panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po16To3.ne,diševším,nadesvrcho17poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe18od*bojenanešvším.deTy,R.Hos19vládne,podiruvším,v tvé*ceTy4.vlád22nadeneškyz tvé*rupomoc23jela,aavlákostlida.všech24chávenananešvším.deHosTy,R.po25vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddižene,IzBo*raleben4Ve1.podiHosbuď,naod*ky.na5ele,otce,šehonanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podiavemoclikost,je,Hos10Tvá2.dipone,ne*šenost,boťtohera,11nád*ivzneleskinanebizemi.tří12panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po16To3.ne,diševším,nadesvrcho17poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe18od*bojenanešvším.deTy,R.Hos19vládne,podirucev tvé*jevládTy4.22nešdenavším,pokyrucháa23mocz tvé*la,vlákostada.všechna24velinanešvším.deHosTy,R.po25vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddiIzraBo*žeelebenbuď,4Ve1.dipone,Hosodna*ky.šehole,nace,5otnanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podiavemoclikost,je,Hos10Tvá2.dipone,ne*šenost,boťtohera,11nád*ivzneleskinanebizemi.tří12panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po16To3.ne,diševším,nadesvrcho17poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe18od*bojenanešvším.deTy,R.Hos19vládne,podijemocrucea4.vládTynešna22vším,v tvé*dekostlinavevláada.ru*z tvéky23la,všechpochánanešvším.deHosTy,R.po25vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddiIzraBo*žeelebenbuď,4Ve1.dipone,