OL569

Sobota 33. týdne 1

Žalm 9

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL569 – Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! – Žalm 9

R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine!

1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.

2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný.

R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine!

3. Protože se moji nepřátelé stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří.

4. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno.

R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine!

5. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili,

6. neboť nebude na věky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy!

R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine!

Odpověď: Ž 9,15

Verše: Ž 9

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu