OL569

Sobota 33. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

tvouR.Roznadsesámdipone!pocí,HosmochcioHos1.podi2ne,hovoslaz ce2vatchci*ce,právyhosvé2srdpodiověttvých3všechskutcích.vu3nýchhoddovataV to2.se4chciravatvosat,4*ochovaSvrný.jmétvé5no,tvouR.Roz6nadsesámdipone!po6cí,Hosmojimoneže7to3.Prosestáhli,tepřá7zaanili8ti*zhrousetváří.kli8tvoupřednapobo4.O9sesřilkajsihany,9božbezvyjsivždytřel,po9*najméjichno.dilhla10jetvouR.Roz11nadsesámdipone!po11cí,Hosmolipaddo12ha5.Pozakopavyli,my,12rouktelavázv léčjim13ha*noužistrali,ktece,13narounadene14boť6.nebuchunutdák,kyza14mepobohých*na15ujenavždy!zajne15detvouR.Roz16nadsesámdipone!po16Hosmocí,
tvouR.Roznadsesámdipone!pocí,Hosmooslapodi2Hos1.chcine,hosrdsvéce,vatz ce2vohovšechtvýchochcivy3*větpráskutnýchcích.podi3hodvudovataV to2.se4chciravatvosat,4*ochovaSvrný.jmétvé5no,tvouR.Roz6nadsesámdipone!po6cí,Hosmonejipřá3.toProže7moseliseti*stáhzhrou7teli,tvoutvápředří.za8aklininy,pohabezbořil9O4.nasestřel,na*vždy9božjsipokajméjejichno.vy10jsidilhlatvouR.Roz11nadsesámdipone!po11cí,Hosmolipaddo12ha5.Pozakopavyli,my,12rouktelavázv léčjim13ha*noužistrali,ktece,13narounaky6.boťnene14debu*nadák,jepo14zanutchumenazajdevždy!bo15unehýchtvouR.Roz16nadsesámdipone!po16Hosmocí,
tvouR.Roznadsesámdipone!pocí,HosmochcioHos1.podi2ne,svéhohovo2slaz cevatovětvšechprásrdce,2chci*vynýchskuthodcích.po3tvýchvudiavatsat,se4V to2.rachcidoSvrjméno,chovaný.vo5o*tvévattvouR.Roz6nadsesámdipone!po6cí,Hosmonejipřá3.toProže7moseliseti*stáhzhrou7teli,tvoutvápředří.za8aklininy,pohabezbořil9O4.nasestřel,na*vždy9božjsipokajméjejichno.vy10jsidilhlatvouR.Roz11nadsesámdipone!po11cí,Hosmolidomy,ha12Po5.padzajimno*haurouvy12ktepali,konaroužistrali,lav léč13vázce,ktekynazaboťne14ne6.debudák,na*jemepochunut14nazajdevždy!bo15unehýchtvouR.Roz16nadsesámdipone!po16Hosmocí,
cí,Hospomopodine!sámsenadR.Roztvouvooslavatz cene,Hos1.podi2chcivychciprávět*osvéce,2hosrdhonýchskuthodcích.tvýchpo3všechvudiavatsat,se4V to2.rachcidoSvrjméno,chovaný.vo5o*tvévatHoscí,pomodipone!sámse6RozR.tvounadtepřástáhli,žese7Pro3.tojinemopředtvoukliří.tváli8sezhrou*tizaniany,bezhabožbořil9O4.naposes*vždytřel,najsika9jsipojméjichno.vyhla10jedilHoscí,pomodipone!sámse11RozR.tvounadmy,dorouktehaza12Po5.lipaduhajimvázkopa12vyno*li,stražirounali,v léčla13ktece,kynazaboťne14ne6.debudák,na*jemepochunut14nazajdevždy!bo15unehýchHoscí,modipopone!sámsenad16RozR.tvou
cí,Hospomopodine!sámsenadR.Roztvouvooslavatz cene,Hos1.podi2chcivychciprávět*osvéce,2hosrdhonýchskuthodcích.tvýchpo3všechvudiavatsat,se4V to2.rachcidoSvrjméno,chovaný.vo5o*tvévatHoscí,pomodipone!sámse6RozR.tvounadtepřástáhli,žese7Pro3.tojinemopředtvoukliří.tváli8sezhrou*tizaniabožny,bezjsikařilses9O4.bopohanajejichdiljméno.*třel,na9povyhlavždyjsiHoscí,pomodipone!sámse11RozR.tvounadktevyroumy,kopali,za12Po5.halidopadkterounace,stražili,jimu13no*halav léčvázmezapodák,nutchunebu14ne6.boťkynadedenanezajvždy!jeu15na*hýchboHoscí,modipopone!sámsenad16RozR.tvou
cí,Hospomopodine!sámsenadR.Roztvouvooslavatz cene,Hos1.podi2chcichci*vyce,právětsvéhosrd2honýchskutvuhodcích.všechtvých3odipoavatsat,se4V to2.rachcidoSvrjméno,chovaný.vo5o*tvévatHoscí,pomodipone!sámse6RozR.tvounadtepřástáhli,žese7Pro3.tojinemopředtvoukliří.tváli8sezhrou*tizaniabožny,bezjsikařilses9O4.bopohanajejichdiljméno.*třel,na9povyhlavždyjsiHoscí,pomodipone!sámse11RozR.tvounadktevyroumy,kopali,za12Po5.halidopadkterounace,stražili,jimu13no*halav léčvázmezapodák,nutchunebu14ne6.boťkynadedenanezajvždy!jeu15na*hýchboHoscí,modipopone!sámsenad16RozR.tvou
cí,Hospomopodine!sámsenadR.Roztvousvéhovatz cece,hosrdne,chciHos2dipo1.slavoohoddivucích.nýchskutvyprávěto3chci*tvýchpovšechavatsat,se4V to2.rachcidoSvrjméno,chovaný.vo5o*tvévatHoscí,pomodipone!sámse6RozR.tvounadtepřástáhli,žese7Pro3.tojinemopředtvoukliří.tváli8sezhrou*tizaniabožny,bezjsikařilses9O4.bopohanajejichdiljméno.*třel,na9povyhlavždyjsiHoscí,pomodipone!sámse11RozR.tvounadktevyroumy,kopali,za12Po5.halidopadkterounace,