OL569

Sobota 33. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 3. Protože se moji nepřátelé stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří. / 4. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 5. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili, / 6. neboť nebude na věky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy! / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 3. Protože se moji nepřátelé stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří. / 4. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 5. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili, / 6. neboť nebude na věky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy! / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 3. Protože se moji nepřátelé stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří. / 4. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 5. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili, / 6. neboť nebude na věky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy! / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 3. Protože se moji nepřátelé stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří. / 4. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 5. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili, / 6. neboť nebude na věky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy! / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 3. Protože se moji nepřátelé stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří. / 4. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 5. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili, / 6. neboť nebude na věky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy! / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 1. Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích. / 2. V tobě se chci radovat a jásat, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 3. Protože se moji nepřátelé stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří. / 4. Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno. / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! / 5. Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili, / 6. neboť nebude na věky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy! / R. Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine!