OL57

Týden před Zjevením Páně (6. ledna, pokud je slavnost v neděli)

Týden po Zjevení Páně (11. ledna)

Pátek po Zjevení Páně

Těla a Krve Páně A

Žalm 147

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL57 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! – Žalm 147

R. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

1. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne,

2. že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě.

R. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

3. Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí.

4. Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo.

R. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

5. Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli.

6. Tak nejednal se žádným národem, * nesdělil jim svá přikázání.

R. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Odpověď: Ž 147,12a

Verše: Ž 147

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu