OL575

Pondělí 1. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

lichsyspáaR.Vekazmuvzývatbuduponodivo.jméHosnoplatím1.Čím2odse*všechzaHos2dinupoprozal?cono,3mispálichsyVezmu42.kajmévat*a5duvzýbunodivo.Hosno5posyspálichaR.Ve6kazmuvzývat6budunodivo.pojmé6Hosnosliby3.Spl7svéním*vešpředHos7dinupolihodem.rýmke8jeběťků,Při4.nesu9tioa*budupoHos9dine,jméno.vatvzý10tvésyspálichaR.Ve11kazmuvzývat11budunodivo.pojmé11Hosnosliby5.Spl12svéním*vešpředHos12dinupolihodemrýmke13jeHosmupodvo6.v ná14doříchstředtedino14*uprova,zame!Jebe,15rusyspálichaR.Ve16kazmuvzývat16budunodivo.pojmé16Hosno
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjeběťků,Při4.nesu9tioa*budupoHos9dine,jméno.vatvzý10tvébuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjeHosmupodvo6.v ná14doříchstředtedino14*uprova,zame!Jebe,15rubuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjeků,Hospodine,nesu9Při4.otiběťjmétvéno.a*bu10vatduvzýbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudoruzame!testřed15upro*Jebe,buasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjeků,Hospodine,nesu9Při4.otiběťjmétvéno.a*bu10vatduvzýbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudoruzame!testřed15upro*Jebe,buasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjeků,Hospodine,nesu9Při4.otiběťjmétvéno.a*bu10vatduvzýbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudoruzame!testřed15upro*Jebe,buasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjeků,Hospodine,nesu9Při4.otiběťjmétvéno.a*bu10vatduvzýbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudoruzame!testřed15upro*Jebe,buasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý