OL578

Čtvrtek 1. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 1. Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil, * netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. / 2. Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 3. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch. / 4. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 5. Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy! / 6. Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk? / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 1. Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil, * netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. / 2. Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 3. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch. / 4. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 5. Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy! / 6. Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk? / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 1. Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil, * netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. / 2. Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 3. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch. / 4. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 5. Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy! / 6. Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk? / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 1. Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil, * netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. / 2. Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 3. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch. / 4. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 5. Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy! / 6. Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk? / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 1. Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil, * netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. / 2. Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 3. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch. / 4. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 5. Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy! / 6. Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk? / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 1. Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil, * netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. / 2. Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 3. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch. / 4. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 5. Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy! / 6. Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk? / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 1. Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil, * netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. / 2. Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 3. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch. / 4. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou. / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku! / 5. Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy! / 6. Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk? / R. Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku!