OL579

Pátek 1. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmikte1.Šťast3lid,jevoslavat,vedo3odene,didí,*cho4poHostváře.řiv zá4tvésajmé2.V tvém5nunoho*astau5vičnosdlvetí.tvouse6spravatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmileskemboť3.Ne9jsity*acipřítvoujichje9mošela.zníros10nateležínáš4.Vždyť11dařvlakrál*nášSvapoHos11nu,dile.era12IzmuvatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchktedoŠťast1.je3lid,vat,*dí,choHosdeve3voslaotvářitvéře.di4pov záne,sajmé2.V tvém5nua*honostau5vičdlveností.se6spratvouHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchkemjejichNe3.boťty9jsilespříznítvoumo9a*cišela.teros10naležínáš4.Vždyť11dařvlakrál*nášSvapoHos11nu,dile.era12IzmuHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchktedoŠťast1.je3lid,vat,*dí,choHosdeve3voslaotvářitvéře.di4pov záne,ustavič2.jméV tvémnu5savedlspraností.a*hono6setvouHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchjichmojeciboťty9Ne3.lesjsikemšenala.přítvouzní10a*terosHosžílepodinu,vlanáš11Vždyť4.dařraeIzle.náš*král12SvamuHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchktedoŠťast1.je3lid,vat,*dí,choHosdeve3voslaotvářitvéře.di4pov záne,ustavič2.jméV tvémnu5savedlspraností.a*hono6setvouHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchjichmojeciboťty9Ne3.lesjsikemšenala.přítvouzní10a*terosHosžílepodinu,vlanáš11Vždyť4.dařraeIzle.náš*král12SvamuHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchktedoŠťast1.je3lid,vat,*dí,choHosdeve3voslaotvářitvéře.di4pov záne,ustavič2.jméV tvémnu5savedlspraností.a*hono6setvouHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchjichmojeciboťty9Ne3.lesjsikemšenala.přítvouzní10a*terosHosžílepodinu,vlanáš11Vždyť4.dařraeIzle.náš*král12SvamuHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatdedooveslavovat,lid,Šťast1.je3ktetvétvářiv záře.dí,Hospo4cho*ne,diustavič2.jméV tvémnu5savedlspraností.a*hono6setvouvýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatjichmojeciboťty9Ne3.lesjsikemšenala.přítvouzní10a*terosHosžílepodinu,vlanáš11Vždyť4.dařraeIzle.náš*král12Svamuvýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatdedooveslavovat,lid,Šťast1.je3ktetvétvářiv záře.dí,Hospo4cho*ne,diustavič2.jméV tvémnu5savedlspraností.a*hono6setvouvýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatjichmojeciboťty9Ne3.lesjsikemšenala.přítvouzní10a*terosHosžílepodinu,vlanáš11Vždyť4.dařraeIzle.náš*král12Svamuvýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatdedooveslavovat,lid,Šťast1.je3ktetvétvářiv záře.dí,Hospo4cho*ne,diustavič2.jméV tvémnu5savedlspraností.a*hono6setvouvýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatjichmojeciboťty9Ne3.lesjsikemšenala.přítvouzní10a*terosHosžílepodinu,vlanáš11Vždyť4.dařraeIzle.náš*král12Svamuvýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatdedooveslavovat,lid,Šťast1.je3ktetvétvářiv záře.dí,Hospo4cho*ne,ditvousespranoho*tí.dlvenosasaV tvém2.5nujmévičstauvýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatrosnatetvou*znípříla.šelesjsikem3.Ne9tyboťmoacijichjeSvamu*nášnu,králIzele.radař11vladináš4.VždyťHosžípolevýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu