OL58

Týden před Zjevením Páně (7. ledna, pokud je slavnost v neděli)

Týden po Zjevení Páně (12. ledna)

Sobota po Zjevení Páně

Pondělí po 6. neděli velikonoční

Žalm 149

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL58 – Hospodin miluje svůj národ. – Žalm 149

R. Hospodin miluje svůj národ.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.

2. Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, * synové Siónu ať jásají nad svým králem.

R. Hospodin miluje svůj národ.

3. Ať chválí jeho jméno tancem, * ať mu hrají na buben a na citeru,

4. neboť Hospodin miluje svůj národ * a pokorné zdobí vítězstvím.

R. Hospodin miluje svůj národ.

5. Ať svatí jásají chvalozpěvem, * ať se veselí na svých ložích.

6. Boží chválu ať mají v hrdlech. * Všem jeho svatým bude to ke cti.

R. Hospodin miluje svůj národ.

Odpověď: Ž 149,4a

Verše: Ž 149

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu