OL58

Týden před Zjevením Páně (7. ledna, pokud je slavnost v neděli)

Týden po Zjevení Páně (12. ledna)

Sobota po Zjevení Páně

Pondělí po 6. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

jelusvůjpoR.Hosmidinrod.podivej1.Zpí2Hosteseň,nonu2vouzazníchvá3ho*jelasvarutých.ve3sbojedu2.4serasvézehoraIz4elnotvůr4*syce,saóSi5nukrálem.nad5svýmlumidin6HosR.porod.6jesvůjjméhono3.7jechváhramucem,tan7*citenaru,nabu8abenmidinluHos9boť4.nepoa*rodkorposvůjje9tězstvím.10zdolumidin11HosR.porod.11jesvůjsa5.12svaseve*lochva12vem,zpělosvýchžích.se13namaží6.Bo14luchváje*Všemhov hrd14lech.ketocti.svatým15debujelusvůjR.Hos16midinporod.16
svůjrod.poR.Hosjeludinminudinovou1.vejZpíte2poHoslachváseň,ho*je2rusvasbotých.zní3zaveelIzrazesera42.jeduóSinuhotvůrno4svésy*ce,kránadsvýmlem.5sasvůjrod.poR.Hos6lumidinjejméhono3.7jechváhramucem,tan7*citenaru,nabu8abenmidinluHos9boť4.nepoa*rodkorposvůjje9tězstvím.10zdosvůjrod.poR.Hos11lumidinjelochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13semaží6.Bo14luchvásvahoje*Všemv hrd14lech.ketocti.butým15desvůjrod.poR.Hos16jeludinmi
svůjrod.poR.Hosjeludinminudinovou1.vejZpíte2poHoslachváseň,ho*je2rusvasbotých.zní3zaveelIzrazesera42.jeduóSinuhotvůrno4svésy*ce,kránadsvýmlem.5sasvůjrod.poR.Hos6lumidinjetanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjrod.poR.Hos11lumidinjelochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjrod.poR.Hos16jeludinmi
svůjrod.poR.Hosjeludinminudinovou1.vejZpíte2poHoslachváseň,ho*je2rusvasbotých.zní3zaveelIzrazesera42.jeduSinoótvůrho4svésy*ce,krásvýmnadlem.5nusasvůjrod.poR.Hos6lumidinjetanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjrod.poR.Hos11lumidinjelochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjrod.poR.Hos16jeludinmi
svůjrod.poR.Hosjeludinmivoununoseň,vejteHos2Zpí1.diposbovetých.rusvachvála3je*hozaznízeraelhosvéseradu42.IzjeóSinuce,4tvůrnosy*kránadsvýmlem.5sasvůjrod.poR.Hos6lumidinjetanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjrod.poR.Hos11lumidinjelochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjrod.poR.Hos16jeludinmi
svůjrod.poR.Hosjeludinmivoununoseň,vejteHos2Zpí1.diposbovetých.rusvachvála3je*hozaznízeraelhosvéseradu42.IzjeóSinuce,4tvůrnosy*kránadsvýmlem.5sasvůjrod.poR.Hos6lumidinjetanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjrod.poR.Hos11lumidinjelochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjrod.poR.Hos16jeludinmi
svůjrod.poR.Hosjeludinmivoununoseň,vejteHos2Zpí1.diposbovetých.rusvachvála3je*hozaznísvéhoelzetvůrce,radu42.seIzrajenadsakrásvýmlem.Si5sy*noónusvůjrod.poR.Hos6lumidinjetanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjrod.poR.Hos11lumidinjelochvavem,zpě