OL581

Úterý 2. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmisi1.Kdy3vivesvýmzbožmlujsike3vil*„Jikls:chunoaným3řepředbodaljsemnost4předšiljsemjov4pokem, +z lihodu.vyvo4levatzpíchciNaR.5kyvýchnoodi6poHostech.6losmiDavile2.Na7jsemzlžebka,svéda,7sluhosvýmhoma*po8jsemzaljem,lesva8otýmžídr3.pev9ho*i9rukaje.lusi10pohovatzpíchciNaR.11kyvýchnoodi12poHostech.12losmivat:vzýTybu134.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi13ospásy.laská14stanoho5.15upakzeronýmprvím15vovyš*nejším15synem,zelimě.“zime16krávatzpíchciNaR.17kyvýchnoodi18poHostech.18milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchjsimlusive3Kdy1.viřenýmakls:ke3vilzbožsvýmnostpředpřed„Ji*no4chudaljsemšiljsemjov4bokem, +poz lihodu.vyvo4leHospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hoHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchvat:vzýTybu134.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi13ospásy.laská14nostavímpak15ho5.usynýmnem,prvo15zerozekrálimě.“*vyšnejším16meziHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchjsimlusive3Kdy1.viřenýmakls:ke3vilzbožsvýmpřednostbono*chujsem4„Jidalpředjsemšilvykem, +4jovpoz lihodu.levo4HospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hoHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchTyvat:jsimůj4.bu13Onvzýdespálasy.tec,můj*13oBůhaskáprnovímvohopak155.staunej*nem,vyššímroze15synýmzelimě.“zime16kráHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchmlujsivilvesi3Kdy1.vikls:„Ji*řenochusvýmzbož3kenýmajovkem, +popřed4jsemdalpředbonosthoz liledu.šiljsem4vovyHospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hoHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchTyvat:jsimůj4.bu13Onvzýdespálasy.tec,můj*13oBůhaskávoroprnýmzepaku155.honovímstalizekrázimě.“nem,nej*15syšímmevyšHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchmlujsivilvesi3Kdy1.vikls:„Ji*řenochusvýmzbož3kenýmajovkem, +popřed4jsemdalpředbonosthoz liledu.šiljsem4vovyHospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hoHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchTyvat:jsimůj4.bu13Onvzýdespálasy.tec,můj*13oBůhaskávoroprnýmzepaku155.honovímstalizekrázimě.“nem,nej*15syšímmevyšHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatsvýmvilkeazbožnýmvevi3Kdy1.sijsimlupředpřednostbojov„Jikls:*3řejsemdalnochuvolez lihodu.po4kem, +jsemvyšilvýchmidinolostech.kychcipozpí5NaR.oHosvathosluda,svéžebka,jsem2.NalezlviDa7otýmsvalejem,zalmajsem8po*svýmhohopo*isiluje.drží9pev3.horukavýchmidinolostech.kychcipozpí11NaR.oHosvatmůjoTyjsitec,bude13On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha14laskávoroprnýmzepaku155.honovímstalizekrázimě.“nem,nej*15syšímmevyšvýchmidinolostech.kychcizpí17NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatsvýmvilkeazbožnýmvevi3Kdy1.sijsimlubonostpředjovkls:„Ji*no3ředalpředchujsemhovolez lidu.šilkem, +povyjsem4výchmidinolostech.kychcipozpí5NaR.oHosvathosluda,svéžebka,jsem2.NalezlviDa7otýmsvalejem,zalmajsem8po*svýmhohopo*isiluje.drží9pev3.horukavýchmidinolostech.kychcipozpí11NaR.oHosvatmůjoTyjsitec,bude13On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha14laskávoroprnýmzepaku155.honovímstalizekrázimě.“nem,nej*15