OL583

Čtvrtek 2. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ji,řuV BoR.habát.sedu2bunedemnou,luj1.Smi3nasečlověkže,Boboť3nestá*pe,lemněpo3šlabojem.tís4poumojiStá2.lepo5mněšlajichhod*jetivpro5ci,bromnějí.ně,kdo6tiproji,řuV Bo7R.habát.sedu8bunepišmouzasám3.Ty9sizysldu,9*vpišmu, +znasvédo10hohosvitsvéku!po10tramdotymoji4.Pak11stouulikopřáne11*kdylé,tevelvímmidubu12lat; +voprojemě!dobře,12Bůhžeji,řuV Bo13R.habát.sedu14bunehožslib5.V Bo15jeha,dipoleve15*v Hosbím,leveslibbím,jena,16hožjiřua17ha6.v Bomi*cobune17bát,sedučlolatvěk?uže18ji,řuV Bo19R.habát.sedu20bunezazánže,7.Bo21tijsemsunesli21*přiby,onouběť.ti22kovji,řuV Bo23R.hasebát.du24nebu
budunebát.sehaR.V Boji,řuBomnou,že,lujse3Smi1.denašlapomněpe,boť3nevěkčlobojem.le*stá4tíspoumojiStá2.lepo5mněšlajichhod*jetivpro5ci,bromnějí.ně,kdo6tiprobudunebát.se7haR.V Boji,řumoudu,Ty3.sám9sizapišsvédohosl10*vpišzytrampozna10mu, +svithoku!doty10svénejitepřálé,Pak4.u11stoumolat; +duvovímkoli12kdy*buprojeBůhmě!midob12velžeře,budunebát.se13haR.V Boji,řuveslibbím,leha,5.V Bo15hožjeslibvehožlebím,po*di16v Hosjena,ajinebuha6.17v Bořužemisedu17*cobát,člověk?u18latbudunebát.se19haR.V Boji,řuslizánby,jsemže,21Bo7.zatiokovnouběť.sune22při*tibudubát.nesehaR.V Bo23řuji,
budunebát.sehaR.V Boji,řuže,mnou,Boneseluj3Smi1.denašlamněpe,boťčlo3pověkbojem.le*stá4tíspoumojiStá2.lepo5mněšlajichhod*jetivpro5ci,bromnějí.ně,kdo6tiprobudunebát.se7haR.V Boji,řumoudu,Ty3.sám9sizapišznahomu, +sl10vpiš*dosvézyhosvitsvéku!trampo10dotynejitepřálé,Pak4.u11stoumolat; +duvovímkoli12kdy*buprojeBůhmě!midob12velžeře,budunebát.se13haR.V Boji,řulebím,v Hos*vepo5.ha,V Boje15hožslibvesliblebím,dina,16hožjebuanebát,duseha17v Bo6.jiřučlolatvěk?mi18co*užebudunebát.se19haR.V Boji,řuslizánby,jsemže,21Bo7.zatiokovnouběť.sune22při*tibudubát.nesehaR.V Bo23řuji,
budunebát.sehaR.V Boji,řuneboťže,člověksena3Smi1.lujmnou,Bodebotísjem.šlamně3postá*lepe,jipromotivci,lepo5Stá2.šlamněpoumněbrotijí.jichhodpro6je*kdoně,budunebát.se7haR.V Boji,řumoudu,Ty3.sám9sizapišznahomu, +sl10vpiš*dosvézyhosvitsvéku!trampo10dotynejitepřálé,Pak4.u11stoumolat; +vímvovelkoli12kdy*buduproBůhjemě!dob12mižeře,budunebát.se13haR.V Boji,řulebím,v Hos*vepo5.ha,V Boje15hožslibvesliblebím,dina,16hožjebuanebát,duseha17v Bo6.jiřučlolatvěk?mi18co*užebudunebát.se19haR.V Boji,řuslizánby,jsemže,21Bo7.zatiokovnouběť.sune22při*tibudubát.nesehaR.V Bo23řuji,
budunebát.sehaR.V Boji,řuneboťže,člověksena3Smi1.lujmnou,Bodebotísjem.šlamně3postá*lepe,jipromotivci,lepo5Stá2.šlamněpoumněbrotijí.jichhodpro6je*kdoně,budunebát.se7haR.V Boji,řumoudu,Ty3.sám9sizapišznahomu, +sl10vpiš*dosvézyhosvitsvéku!trampo10dotynejitepřálé,Pak4.u11stoumolat; +vímvovelkoli12kdy*buduproBůhjemě!dob12mižeře,budunebát.se13haR.V Boji,řulebím,v Hos*vepo5.ha,V Boje15hožslibvesliblebím,dina,16hožjebuanebát,duseha17v Bo6.jiřučlolatvěk?mi18co*užebudunebát.se19haR.V Boji,řuslizánby,jsemže,21Bo7.zatiokovnouběť.sune22při*tibudubát.nesehaR.V Bo23řuji,
budunebát.sehaR.V Boji,řuneboťže,člověksena3Smi1.lujmnou,Bodebotísjem.šlamně3postá*lepe,jipromotivci,lepo5Stá2.šlamněpoumněbrotijí.jichhodpro6je*kdoně,budunebát.se7haR.V Boji,řusldu,vpiš*zydoza3.sámTysipiš9moudosvépotyku!svithozna10svéhotrammu, +kdy*likolé,buduustoumo11Pak4.nepřátejiBůhjeře,žepromě!vímvelvolat; +dobmi12budunebát.se13haR.V Boji,řulebím,v Hos*vepo5.ha,V Boje15hožslibvesliblebím,dina,16hožjebuanebát,duseha17v Bo6.jiřučlolatvěk?mi18co*užebudunebát.se19haR.V Boji,řuslizánby,jsemže,21Bo7.zatiokovnouběť.sune22při*tibudubát.nesehaR.V Bo23řuji,
budunebát.sehaR.V Boji,řuneboťže,člověksena3Smi1.lujmnou,Bodebotísjem.šlamně3postá*lepe,jipromotivci,lepo5