OL584

Pátek 2. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

denamnou,SmiR.selujse!smilujBože,demnou,luj1.Smi2naseboť*nek tože,Bosmi2lujse,duše,se3udosestílu4chy2.ujido*del,kudtvýchnu4křízkáneza.sene5žepřemnou,denaR.Smi6lujselujse!smi6Bože,vamulám3.Vo7chok svrktehu,hu,Bo7*k Bodobjero.mipro8zukabez nea4.9nezasáh*zahanchráza9mě,nasety,10říktešlesesvoupou, +10Bůhvěrnost.lostmi10amnou,denaR.Smi11lujselujse!smi11Bože,svévznekaž5.U12vesebenesích,šenos12natizelouceže,Bo12*nadslátváva!nechť13jelostmiježe14to6.Protvák nebi,live14oblak.dověr*tvá15nostmnou,denaR.Smi16lujsese!lujsmi16že,Bo
denamnou,SmiR.selujse!smilujBože,demnou,luj1.Smi2naseboť*nek tože,Bosmi2lujse,duše,se3udosestílu4chy2.ujido*del,kudtvýchnu4křízkáneza.sene5žepřemnou,denaR.Smi6lujselujse!smi6Bože,vamulám3.Vo7chok svrktehu,hu,Bo7*k Bodobjero.mipro8zukabez nea4.9nezasáh*zahanchráza9mě,nasety,10říktešlesesvoupou, +10Bůhvěrnost.lostmi10amnou,denaR.Smi11lujselujse!smi11Bože,ševznenos5.kažUse12svéveže,Bo*nadcenane12tibesích,slájetváva!ze13lounechťlostmiježe14to6.Protvák nebi,live14oblak.dověr*tvá15nostmnou,denaR.Smi16lujsese!lujsmi16že,Bo
že,smiBose!lujselujR.Smimnou,denaže,smiBolujse,lujse2Smi1.demnou,naduše,boťk to3ne*usetvýchkřístínudel,chyluji4u2.dosezkáženeza.sekud5do*přeneže,smiBose!lujse6lujR.Smimnou,denaBomuhu,k svrlám7Vo3.vachojekazudobro.hu,kte8k Bo*promizabeachrámě,4.zasáh9z neneříktese*za10hanty,seBůhšle10napou, +věranost.misvou10lostže,smiBose!lujse11lujR.Smimnou,denanostišenakažse12U5.svévzneve*ceže,nadloube12nesích,Boslátváva!ze13jenechťlijevetožetvá14Pro6.lostmidooblak.bi,14k nevěrnosttvá*že,smiBose!lujlujR.Smi16demnou,sena
že,smiBose!lujselujR.Smimnou,denaže,smiBolujse,lujse2Smi1.demnou,naduše,boťk to3ne*usetvýchkřístínudel,chyluji4u2.dosezkáženeza.sekud5do*přeneže,smiBose!lujse6lujR.Smimnou,denaBomuhu,k svrlám7Vo3.vachojekazudobro.hu,kte8k Bo*promizabeachrámě,4.zasáh9z nenenaseříhanza*10ktety,avěrmilostnost.Bůh10pou, +svoušleseže,smiBose!lujse11lujR.Smimnou,denanosvznešetikažse12U5.svéveže,nad*cene12nasích,Bobeslájetváva!ze13lounechťlijevetožetvá14Pro6.lostmidooblak.bi,14k nevěrnosttvá*že,smiBose!lujlujR.Smi16demnou,sena
že,smiBose!lujselujR.Smimnou,denaže,smiBolujse,lujse2Smi1.demnou,naduše,boťk to3ne*usetvýchkřístínudel,chyluji4u2.dosezkáženeza.sekud5do*přeneže,smiBose!lujse6lujR.Smimnou,denaBomuhu,k svrlám7Vo3.vachojekazudobro.hu,kte8k Bo*promizabeachrámě,4.zasáh9z nenenaseříhanza*10ktety,avěrmilostnost.Bůh10pou, +svoušleseže,smiBose!lujse11lujR.Smimnou,denananenostisích,beseve12U5.kažvznešesvéjetvánechťsláva!*že,nad12Bozeceloulijevetožetvá14Pro6.lostmidooblak.bi,14k nevěrnosttvá*že,smiBose!lujlujR.Smi16demnou,sena
že,smiBose!lujselujR.Smimnou,denaže,smiBolujse,lujse2Smi1.demnou,naduše,boťk to3ne*usetvýchkřístínudel,chyluji4u2.dosezkáženeza.sekud5do*přeneže,smiBose!lujse6lujR.Smimnou,denaBomuhu,k svrlám7Vo3.vachojekazudobro.hu,kte8k Bo*promizabeachrámě,4.zasáh9z nenenaseříhanza*10ktety,avěrmilostnost.Bůh10pou, +svoušleseže,smiBose!lujse11lujR.Smimnou,denananenostisích,beseve12U5.kažvznešesvéjetvánechťsláva!*že,nad12Bozeceloulijevetožetvá14Pro6.lostmidooblak.bi,14k nevěrnosttvá*že,smiBose!lujlujR.Smi16demnou,sena
že,smiBose!lujselujR.Smimnou,denaže,smiBolujse,lujse2Smi1.demnou,naduše,boťk to3ne*usetvýchkřístínudel,chyluji4u2.dosezkáženeza.sekud5do*přeneže,smiBose!lujse6lujR.Smimnou,denaBomuhu,k svrlám7Vo3.vachojekazudobro.hu,kte8k Bo*promizabeachrámě,4.zasáh9z nenenaseříhanza*10ktety,avěrmilostnost.Bůh10pou, +svoušleseže,smiBose!lujse11lujR.Smimnou,denananenostisích,beseve12U5.kažvznešesvéjetvánechťsláva!*že,nad12Bozeceloulijevetožetvá14Pro6.lostmidooblak.bi,14k nevěrnosttvá*že,smiBose!lujlujR.Smi16demnou,sena
že,smiBose!lujselujR.Smimnou,denaže,smiBolujse,lujse2Smi1.demnou,naduše,boťk to3ne*usetvýchkřístínudel,chyluji4u2.dosezkáženeza.sekud5do*přeneže,smiBose!lujse6lujR.Smimnou,denaBomuhu,k svrlám7Vo3.vachojekazudobro.hu,kte8k Bo*promiza*hanmě,ty,ktenesáh