OL585

Sobota 2. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 1. Slyš, Izraelův pastýři, * který vodíš Josefa jak ovce. / 2. Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjamínem a Manassem, / 3. probuď svou sílu * a přijď nás zachránit! / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 4. Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, * když se modlí tvůj lid? / 5. Nasytils jej chlebem slzavým * a slzami jsi ho napojil vrchovatě. / 6. Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají. / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 1. Slyš, Izraelův pastýři, * který vodíš Josefa jak ovce. / 2. Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjamínem a Manassem, / 3. probuď svou sílu * a přijď nás zachránit! / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 4. Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, * když se modlí tvůj lid? / 5. Nasytils jej chlebem slzavým * a slzami jsi ho napojil vrchovatě. / 6. Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají. / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 1. Slyš, Izraelův pastýři, * který vodíš Josefa jak ovce. / 2. Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjamínem a Manassem, / 3. probuď svou sílu * a přijď nás zachránit! / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 4. Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, * když se modlí tvůj lid? / 5. Nasytils jej chlebem slzavým * a slzami jsi ho napojil vrchovatě. / 6. Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají. / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 1. Slyš, Izraelův pastýři, * který vodíš Josefa jak ovce. / 2. Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjamínem a Manassem, / 3. probuď svou sílu * a přijď nás zachránit! / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 4. Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, * když se modlí tvůj lid? / 5. Nasytils jej chlebem slzavým * a slzami jsi ho napojil vrchovatě. / 6. Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají. / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 1. Slyš, Izraelův pastýři, * který vodíš Josefa jak ovce. / 2. Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjamínem a Manassem, / 3. probuď svou sílu * a přijď nás zachránit! / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 4. Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, * když se modlí tvůj lid? / 5. Nasytils jej chlebem slzavým * a slzami jsi ho napojil vrchovatě. / 6. Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají. / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 1. Slyš, Izraelův pastýři, * který vodíš Josefa jak ovce. / 2. Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjamínem a Manassem, / 3. probuď svou sílu * a přijď nás zachránit! / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. / 4. Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, * když se modlí tvůj lid? / 5. Nasytils jej chlebem slzavým * a slzami jsi ho napojil vrchovatě. / 6. Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají. / R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.