OL585

Sobota 2. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

obnás,novR.Bože,atvář,roz2nisvoujasni.sebu3medespaelůvra1.Slyš,4Izdíšvopas4*kteři,ovjakce.seJo5faktese2.Skvěj6ty,ří,by,ruchetrů6nadníšjaBenE*před7mem,frainasMasem,nem7alu3.pro8svoubuďchránit!za*a9náspřijďnás,novob10BoR.že,atvář,roz11nisvoujasni.sebu12medespadloujakhoBo4.že13pů,stuhněmatvem,dešbu13lid?tvůj*když14modsechlebem5.Na15jejtilssymizasljsivýmzasl*a15chovavrtě.hona16jilpokvůlipou6.Do17sežeštíš,svářísounám17setepřá*a18šinenavaposjí.se18námnás,novob19BoR.že,atvář,roz20nisvoujasni.sebu21spamede
jasnirozsvouže,R.Bonás,novobsespameni.tvář,a2debupaslůvři,Slyš,1.4raeIzovjakface.vodíš5kte*seJotrůkteníšSkvěj2.se6ty,ří,fraimem,Echenad6by,rupřed*Maasem,nasBenja7nemlu3.pro8svoubuďchránit!za*a9náspřijďjasnirozsvouR.Bože,10novnás,obsespameni.tvář,a11debudloujakhoBo4.že13pů,stuhněmatvem,dešbu13lid?tvůj*když14modseslbemzavýmNa5.sytils15chlejejhonajsiasl16*mizatě.vachopo16vrjillikvůnámDo6.pou17štíš,seže*naašineříse17sousvánámposvají.tepřá18sejasnirozsvouR.Bože,19novnás,obsespameni.atvář,20debu
jasnirozsvouže,R.Bonás,novobsespameni.tvář,a2debupaslůvři,Slyš,1.4raeIzovjakface.vodíš5kte*seJotrůkteníšSkvěj2.se6ty,ří,fraimem,Echenad6by,rupřed*Maasem,nasBenja7nemlu3.pro8svoubuďchránit!za*a9náspřijďjasnirozsvouR.Bože,10novnás,obsespameni.tvář,a11debudloujakhoBo4.že13pů,stuhněmatvem,dešbu13lid?tvůj*když14modseslbemzavýmNa5.sytils15chlejejhonajsiasl16*mizatě.vachopo16vrjillikvůnámDo6.pou17štíš,seže*naašineříse17sousvánámposvají.tepřá18sejasnirozsvouR.Bože,19novnás,obsespameni.atvář,20debu
jasnirozsvouže,R.Bonás,novobsespameni.tvář,a2debupaslůvři,Slyš,1.4raeIzovjakface.vodíš5kte*seJotrůkteníšSkvěj2.se6ty,ří,fraimem,Echenad6by,rupřed*Maasem,nasBenja7nemlu3.pro8svoubuďchránit!za*a9náspřijďjasnirozsvouR.Bože,10novnás,obsespameni.tvář,a11debudešhobumatžestu13Bo4.jakdloupů,modtvůjlid?hněvem,13*kdyžsevýmslzaa*slzatilssyjej15Na5.chlebemvrjilvachotě.jsiho16minaponámlisoupou6.štíš,že17Dosekvůna*šianesesvá17řínámposvají.tepřá18sejasnirozsvouR.Bože,19novnás,obsespameni.atvář,20debu
jasnirozsvouže,R.Bonás,novobsespameni.tvář,a2debupaslůvři,Slyš,1.4raeIzovjakface.vodíš5kte*seJoníšnadtrůrucheby,seří,6Skvěj2.ktety,aManemnassem,Efraimem,7před*jaBenzanáspřijďnit!chrábuďsvou8pro3.lua*jasnirozsvouR.Bože,10novnás,obsespameni.tvář,a11debudešhobumatžestu13Bo4.jakdloupů,modtvůjlid?hněvem,13*kdyžsevýmslzaa*slzatilssyjej15Na5.chlebemvrjilvachotě.jsiho16minaposenámsouřísváštíš,žepouse17Do6.likvůnámpossevají.šina*ne18atepřájasnirozsvouR.Bože,19novnás,obsespameni.atvář,20debu
jasnirozsvouže,R.Bonás,novobsespameni.tvář,a2debupaslůvři,Slyš,1.4raeIzovjakface.vodíš5kte*seJoníšnadtrůrucheby,seří,6Skvěj2.ktety,aManemnassem,Efraimem,7před*jaBenzanáspřijďnit!chrábuďsvou8pro3.lua*jasnirozsvouR.Bože,10novnás,obsespameni.tvář,a11debudešhobumatžestu13Bo4.jakdloupů,modtvůjlid?hněvem,13*kdyžsevýmslzaa*slzatilssyjej15Na5.chlebemvrjilvachotě.jsiho16minaposenámsouřísváštíš,žepouse17Do6.likvůnámpossevají.šina*ne18atepřájasnirozsvouR.Bože,19novnás,obsespameni.atvář,20debu
jasnirozsvouže,R.Bonás,novobsespameni.tvář,a2debupaslůvři,Slyš,1.